Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele vastavad peaminister Taavi Rõivas ja  riigihalduse minister Arto Aas. Rõivas vastab arupärimisele Omniva postkontorite sulgemise kohta (nr 79) ning arupärimisele makromajanduse ja eelarvelaekumiste 2016 samuti edasiste prognooside kohta (nr 83). Aas vastab arupärimisele Ida-Virumaa olukorra ja arengu kohta (nr 76).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral on vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Riigikontrolli kontrolliaruande „Ohtlike ja radioaktiivsete jäätmete käitlemine“ tutvustamine, kutsutud keskkonnaministeeriumi, keskkonnaagentuuri, keskkonnaameti, keskkonnainspektsiooni ja riigikontrolli esindajad.

kultuurikomisjonis – nädala töökava kinnitamine.

maaelukomisjonis – ülevaade Eesti hobumajandusest, kutsutud maaeluministeeriumi, Eesti Hobumajanduse Liidu ja Eesti Ratsaspordi Liidu esindajad; kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (101 SE).

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti seisukohtade arutelu  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi heitkoguste vähendamine kohta ja arvamuse andmine ELAK-ile.

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Euroopa Liidu kodaniku seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (57 SE), kutsutud siseministeeriumi esindaja; korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu, kutsutud Maksu- ja Tolliameti peadirektor Marek Helm, justiitsministeeriumi esindaja.

rahanduskomisjonis – tagatisfondi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (119 SE).

riigikaitsekomisjonis – informatsioon julgeolekuolukorra arengutest; NATO heidutusvõimekus – arutelu jätkamine.

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (74 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse eelnõu (63 SE); narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (64 SE); okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE); kollektiivne pöördumine esimeste haiguspäevade hüvitamise taastamiseks; töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (84 SE).

väliskomisjonis – Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (108 SE), kutsutud õiguskantsler Ülle Madise, Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo; ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide majanduspartnerluslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (62 SE).

õiguskomisjonis – kell 11.15: arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile tsiviilasjas nr 3-2-1-40-15: Riigi õigusabi seadus (RÕS) § 21 lg 3 ja selle alusel advokatuuri juhatuse poolt kehtestatud tasude ja kulude korra kooskõlast põhiseadusega.

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Kaitsepolitseiameti 2016. aasta eelarve ning ülevaade ministeeriumi poolsest kontrollist julgeolekuasutuse üle, kutsutud siseministeeriumi kantsler Lauri Lugna ja Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu.

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: informatsioon  20-21. oktoobril Prahas  toimunud konverentsist „Korruptsiooni ja rahapesu vastu võitlemise ning kuritegeliku vara tagasivõitmise arengusuundumused Euroopas“; arutelu Riigikogu liikme heast tavast.

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi tegevus uuringute tellimisel“ arutelu, kutsutud Riigikantselei strateegiabüroo strateegiadirektor Margus Sarapuu, Riigikontrolli tulemusauditi osakonna peakontrolör Tarmo Olgo jt. Istung on avalik, toimub veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/infoallikad/multimeedia/otseulekanded/#/video=2 (ruum L333).

Välislähetused

4. – 9. november
Väliskomisjoni liige Eerik-Niiles Kross osaleb New Yorgis ÜRO PA 1. komitee istungitel.

5. – 9. november
Väliskomisjoni esimees Sven Mikser ning Riigikogu liikmed Ants Laaneots ja Kadri Simson osalevad NATO Parlamentaarse Assamblee transatlantilisel foorumil Ameerika Ühendriikides.

7. – 13. november
Riigikogu liige Keit Pentus-Rosimannus osaleb Stockholmis Euroopa julgeolekupoliitika teemalisel koolitusel.

9. – 11. november
Riigikogu liige Vilja Savisaar Toomast osaleb Wilton Parki HIV-teemalisel konverentsil Sussexis, Ühendkuningriigis, kus arutatakse HIVi leviku üle Euroopas, et leida lahendusi teemaga seotud probleemidele.

9. – 11. november
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling ja rahanduskomisjoni esimees Remo Holsmer osalevad parlamentidevahelisel konverentsil Interparliamentary Conference on Stability, Economic Coordination and Governance in the European Union Luksemburgis ning Euroopa Parlamendi seminaril LNG terminali teemal LNG Terminals – Game Changers for Regional Energy Security Brüsselis.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside