Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Teine lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud 2020. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (252 SE).

Vastavalt riigieelarve seaduse § 43-le võib Vabariigi Valitsus riigieelarve muutmiseks kulude kogumahtu muutmata algatada mitte hiljem kui kaks kuud enne eelarveaasta lõppu riigieelarve muutmise seaduse eelnõu.

Arvestades, et 2020. aasta riigieelarve seadus on koostatud eelmise aasta sügisel ning osa rahastamisvajadusi on muutunud, siis on otstarbekas riigiasutuste poolt seatud eesmärkide tõhusamaks saavutamiseks algatada riigieelarve muutmine.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad peaminister Jüri Ratas turismisektori toetusmeetmete kohta (nr 43), keskkonnaminister arengute kohta metsanduse valdkonnas (nr 41) ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps eestikeelsele õppele ülemineku kohta (nr 42).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohad 13. novembril toimuval Euroopa Liidu siseministrite kohtumisel, kutsutud siseminister Mart Helme; taaste- ja vastupidavuskava koostamisest, kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ja Rahandusministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10 – segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning elektroonikaromu koostise ja koguste uuringu tulemustest, kutsutud Stockholmi Keskkonnainstituudi (SEI) ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; teatavate plasttoodete tarbimise vähendamiseks võetavate meetmete ja teatavatele plasttoodetele laiendatud tootjavastutuse rakendamisega kaasnevate mõjude analüüsist, kutsutud Tartu Ülikooli, OÜ Earth Care ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning Rektorite Nõukogu esindajad (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile: välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE), kutsutud siseminister Mart Helme;

majanduskomisjonis – kell 11.10: turismiseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (234 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine) eelnõu (236 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; äridiplomaatia olukorrast ja korraldusest, kutsutud Välisministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Riigikontrolli ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE), kutsutud Kaitsepolitseiameti esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (238 SE); kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse algatamisest; 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE); Rahandusministeeriumi ülevaade maksusüsteemi konkurentsivõimelisuse analüüsist; rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (rahapesu andmebüroo valitsusasutuseks ümberkujundamine) eelnõu (259 SE);

riigikaitsekomisjonis – ülevaade julgeolekuolukorrast, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (257 SE), kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik; sotsiaalmaksuseaduse ja töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (244 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja algataja esindaja; riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (253 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; töövaidluse lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (214 SE);

väliskomisjoni videoistungil – arengutest Gruusias, kutsutud Eesti suursaadik Gruusias Riina Kaljurand; Euroopa Liidu liikmesriikide vaheliste kahepoolsete investeerimislepingute lõpetamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (218 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Rootsi Kuningriigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (240 SE); arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile: välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE);

õiguskomisjonis – arvamuse andmine rahanduskomisjonile: rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (rahapesu andmebüroo valitsusasutuseks ümberkujundamine) eelnõu (259 SE); tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (120 SE), kutsutud Siseministeeriumi, Päästeameti, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Kindlustusseltside Liidu ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad.

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: julgeolekuolukorrast, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhtidega, kutsutud sihtasutuse esindajad (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli aastaaruandest (RVKS) „Esmatähtsate avalike teenuste osutamise tulevik“, kutsutud riigikontrolör Janar Holm; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: hariduse kvaliteeti näitavate andmete kasutamisest, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Haridus- ja Noorteameti esindajad (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: arengustrateegia „Eesti 2035“ rahvastiku valdkonda puudutavast.

Sündmused

Kell 10.30 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb ENPA õigusasjade ja inimõiguste komisjoni videokohtumisel.

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas võtab riigikontrolör Janar Holmilt vastu Riigikontrolli aastaaruande.

Kell 12.15 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas tervitab Vanalinna Hariduskolleegiumi väikeseid mardisante (Toompea lossi sisehoov).

Kell 16.30 – Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Sven Sester ja asejuht Heljo Pikhof osalevad Põhja-Balti (NB8) koostööformaadi videokohtumisel.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside