Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad peaminister Taavi Rõivas, ettevõtlusminister Liisa Oviir, siseminister Hanno Pevkur ja maaeluminister Urmas Kruuse.

Peaminister vastab arupärimisele välismaalt tagasipöörduvate kaasmaalaste abistamise kohta (nr 193), e-valimiste vastavuse kohta Eesti Vabariigi põhiseadusega (nr 197) ja Ida-Virumaa tegevuskava 2015–2020 täitmise kohta (nr 198).

Ettevõtlusminister vastab arupärimisele riiklike üürikorterite kohta (nr 200).

Siseminister vastab arupärimisele Murastes asuva politsei- ja piirivalvekolledži tegevuse lõpetamise ning tegevuse Paikusele üleviimise kohta (nr 189) ning surma- ja kadumisjuhtumite kohta (nr 211).

Maaeluminister vastab arupärimisele Rakvere Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi labori sulgemise kohta (nr 201), PRIA toetuste kohta (nr 204) ning ühistegevuse kohta Eesti põllumajanduses (nr 209).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjon – kell 13.30: Eesti seisukohad 12. mail 2016 toimuval välisasjade nõukogu istungil (arengukoostöö ministrid), kutsutud välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 13. mail 2016 toimuval välisasjade nõukogu istungil (kaubandusministrid), kutsutud välisministeeriumi ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – kiirgusseaduse eelnõu (169 SE); atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu (165 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis kell 11.10: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (207 SE); säilituseksemplari seaduse eelnõu (157 SE); kollektiivse pöördumine „Lasteaedade õpetajate töö väärtustamisest“;

maaelukomisjonis – ülevaade taimekaitsevahendi toimeaine glüfosaadi kasutuse pikendamise aruteludest, kutsutud maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu; ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu; projekteerimise, ehitusuuringute, omanikujärelevalve, ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiiside tegemise kutsepõhisele tegutsemisele ülemineku aja pikendamine; arvamuse andmine ELAK-ile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse siseveelaevanduse valdkonna kvalifikatsioonide tunnustamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/50/EÜ ja nõukogu direktiiv 91/672/EMÜ, eelnõu kohta; arenguseire seaduse eelnõu;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE), kutsutud rahandusministeeriumi esindajad, Riigikogu Kantselei valimiste osakonna esindaja; kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (203 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu, Riigikohtu esimees Priit Pikamäe; Eesti Kohtunike Ühingu ja Eesti Advokatuuri esindajad (L332);

rahanduskomisjonis – isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE);

riigikaitsekomisjonis – Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE), kutsutud kaitseminister Hannes Hanso, justiitsministeeriumi ja Kaitseväe esindaja;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: õiguskantsleri ettepanek vanemahüvitise seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise ja sotsiaalministeeriumi esindaja; sunniviisilise töö konventsiooni 2014. aasta protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (190 SE), kutsustud sotsiaalministeeriumi esindaja; riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (199 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 13. mail 2016 toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (kaubandus) istungil, kutsutud välisministeeriumi ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 12. mail 2016 toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (arenguministrid) istungil, kutsutud välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis kell 11.40: õiguskantsleri ettepanek viia Põhiseaduse §-ga 29 kooskõlla seadused, mis sätestavad eluaegsed piirangud avalikku teenistusse või riigivõimu ja õigusemõistmisega puutumuses olevatele tegevusaladele asumisele ega võimalda kuriteo toimepannud isiku teenistusse võtmise või teenistusest vabastamise otsustamisel arvestada karistatud isikut ega tema toimepandud tegu, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kaitseministeeriumi järelevalve Teabeameti, kaitseväeluure ja sõjaväepolitsei teabehanke ning jälitustegevuse üle, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: korruptsioonivastase seaduse rakendamine sihtasustuses KredEx, kutsutud sihtasutuse juhataja Lehar Kütt (ruum L332).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Eesti Lihaveisekasvatajate Liidu juhatuse esimehe Aldo Vaaniga.

Kell 13.00 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub uue Moldova suursaadiku Inga Ionesiiga.

Kell 17 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Euroopa päeva tähistamise vastuvõtul (TTÜ Mektory maja).

Välislähetused

7. –  12. mai

Väliskomisjoni esimees Sven Mikser ja riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson on ühisvisiidil Washingtonis.

7. – 15. mai

Riigikogu NATO Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni liige Kadri Simson osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee poliitika- ja majanduskomitee istungil Washingtonis ja Chicagos, Ameerika Ühendriikides.

8. – 18. mai

Riigikogu liikmed Andrei Novikov ja Urve Tiidus osalevad seminaril Hiina 13. viie aasta plaani ja kaubateede võrgustiku projekti (OBOR initiative) tutvustamisel Pekingis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside