Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Uuesti arutamine – üks eelnõu:

Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus (241 UA) korrastab välismaalaste Eestis töötamise reegleid ning Eestis viibimise, õppimise ja siia elama asumise tingimusi. Muudatustega kehtestatakse kolmandatest riikidest pärit inimestele töörändeks paindlikumad reeglid, sealhulgas lihtsustatakse Ukraina sõjapõgenike tööturule kaasamist.

Seaduse uuesti arutamisel esineb ettekandega põhiseaduskomisjoni esindaja, kellele võivad Riigikogu liikmed esitada ühe suulise küsimuse. Seejärel avatakse läbirääkimised, kus saavad sõna võtta Riigikogu liikmed ning komisjonide ja fraktsioonide esindajad, ning pärast läbirääkimiste lõppu pannakse hääletusele seaduse muutmata kujul uuesti vastuvõtmine.

Esimene lugemine – üks eelnõu:

Riigikogu kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu (602 OE) kohaselt nimetatakse ERRi nõukogu tunnustatud eksperdist liikmeks Rein Veidemann. Veidemann on olnud nõukogu liige alates 2017. aastast ning tema senised volitused lõppesid 6. mail. Eelnõu arutatakse ühel lugemisel.

ERRi nõukokku kuulub üks esindaja igast Riigikogu fraktsioonist kuni Riigikogu koosseisu volituste lõppemiseni, samuti kuulub nõukokku neli Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjat, kelle volitused kestavad viis aastat. Asjatundjast liikmetena kuuluvad praegu ERRi nõukogusse Peeter Espak, Priit Hõbemägi ja Viktor Trasberg.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik teeb 2022. aasta ettekande riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest.

Riigikogu liikmete arupärimisele individuaalkvootide kohta Peipsi järvel (nr 127) vastab keskkonnaminister Erki Savisaar.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: keskkonnaministri ülevaade valdkonna tegevusest ja tulemustest strateegia „Eesti 2035“ raames ning aruanne „Kliimapoliitika põhialused aastani 2050“ elluviimisest aastatel 2017–2021, kutsutud keskkonnaminister Erki Savisaar;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (555 OE); Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (559 SE), kutsutud Kultuuriministeeriumi, Eesti Hoiuraamatukogu ja Eesti Puuetega Inimeste koja esindajad;

maaelukomisjonis – kell 11.10: söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE), väetiseseaduse, kemikaaliseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: majandus- ja taristuministri ülevaade valdkonna tegevusest ja tulemustest strateegia „Eesti 2035“ raames, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (477 SE); Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi maavarade osakonna ja Eesti Geoloogiateenistuse töö ja plaanid, kutsutud ministeeriumi ja Eesti Geoloogiateenistuse esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: eelarvenõukogu arvamus 2022. aasta kevadise majandusprognoosi kohta; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad maagaasi ja tuumaenergia delegeeritud õigusakti kohta; riigi 2022. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (608 SE), kutsutud kaitseminister Kalle Laanet;

riigikaitsekomisjonis – riigi 2022. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (608 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja; kaitseväe korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Politsei- ja Piirivalveameti laevade üleandmine Kaitseministeeriumi valitsemisalasse) eelnõu (572 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ja mereväe esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: psühhiaatrilise abi seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (600 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (569 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Ämmaemandate Ühingu ning Eesti Õdede Liidu esindajad; perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (560 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – kell 11.15: arengud Ukrainas, kutsutud Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk; Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu (603 OE); Riigikogu otsuse „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu (604 OE); Eesti Vabariigi ja Austria Vabariigi vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (520 SE); 3.–5. mail toimunud väliskomisjoni töövisiit Rootsi;

õiguskomisjonis – kell 11.15: siseministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest, kutsutud siseminister Kristian Jaani; relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (557 SE) ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE), kutsutud siseminister ja huvirühmade esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu ja direktiivi 2008/99/EÜ asendamise kohta, kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; karistusseadustiku, perekonnaseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse (seksuaalse enesemääramise ja abiellumise eapiiri muutmine) eelnõu (601 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine kaitseminister Kalle Laanetiga;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.15: Haridus- ja Teadusministeeriumi sisereeglite muudatused, kutsutud ministeeriumi kantsler Kristi Vinter-Nemvalts;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruanne „Kohalike teede ehitus- ja remonditööde kvaliteedi tagamine“, kutsutud Transpordiameti peadirektor Kaido Padar ning ehituse ja veonduse järelevalve osakonna juhataja Siim Jaksi, Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor Veikko Luhalaid, Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, Rakvere linnapea Triin Varek, Teede Tehnokeskuse juhataja Taivo Möll, MTÜ Eesti Taristuehituse Liidu juhatuse esimees Sven Pertens, Riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen ja auditijuht Tambet Drell; istungist toimub veebiülekanne.

Sündmus

Kell 13 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Siim Kallas ning liikmed Oudekki Loone, Anti Poolamets ja Riina Sikkut osalevad videosilla vahendusel Euroopa tuleviku konverentsi lõpuüritusel.

Lähetus

9.11. mai
Balti Assamblee delegatsiooni liige Andres Metsoja osaleb Läänemeremaade Parlamentaarse Konverentsi töögrupi kohtumisel Ahvenamaal Soomes.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
tel 631 6356, 520 0323
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside