Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski vastab Riigikogu liikmete arupärimistele kehtiva kiirabiteenuse korralduse ja kvaliteedi kohta (nr 278), maaettevõtetele esitatavate põhjendamatute nõuete kohta (nr 279), ravi edasilükkamise kohta seoses Haigekassa rahapuudusega (nr 281), alkoholireklaami keelustamise ja aktsiisitõusu kohta (nr 284) ning soovahetust reguleerivate seaduse eelnõude väljatöötamis-kavatsuse kohta (nr 288).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – ruumiandmete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (355 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse “Rahvusooperi nõukogu liikme nimetamine” eelnõu; noorsootöö seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE);

maaelukomisjonis – kohtumine MTÜ Ettevõtlikud Naised (ETNA) Eestimaal esindajatega;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti seisukohad ELi määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse liidu kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise, tehnilise abi ja transiidi kontrollimiseks, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; elektrituruseaduse, asjaõigusseaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (270 SE); ülevaade rahandusministeeriumi audititest maanteeameti korraldatud teedeehituse riigihangete kohta;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (323 SE), kutsutud siseminister Andres Anvelt; Riigikohtule arvamuse andmine Kose Vallavolikogu taotluse ja Lääne-Saare Vallavolikogu taotluse kohta tunnistada Riigikogus 07.06.2016 vastu võetud ja 16.10.2017 jõustuv RKLS ja KOKS muutmise seaduse § 1 ja § 2 p 3 põhiseaduse vastaseks;

rahanduskomisjonis – maksukorralduse seaduse ja elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (320 SE); maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (322 SE); rahandusministeeriumi ülevaade ettevalmistatavatest eelnõudest;

riigikaitsekomisjonis – Eesti ja USA kaitsekoostööleping, kutsutud kaitseminister Margus Tsahkna ning kaitseministeeriumi õigus- ja haldusküsimuste asekantsler Erki Kodar;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (292 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi, töötukassa, tööandjate keskliidu, ametiühingute keskliidu ja õiguskantsleri esindajad; tööturuteenuste ja –toetuste seaduse muutmine õiguskantsleri ettepaneku alusel, kutsutud sotsiaalministeeriumi, töötukassa ja õiguskantsleri esindajad; arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile tööturuteenuste ja –toetuste seaduse § 6 lõike 5 punkti 4 koostoimes töötuskindlustuse seaduse § 6 lõike 1 punktiga 1 põhiseadusvastasuse osas, kutsutud sotsiaalministeeriumi, töötukassa ja õiguskantsleri esindajad; Riigikogu otsuse eelnõu Eesti Haigekassa nõukogu liikme nimetamise kohta;

väliskomisjonis – välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogus 9. veebruaril;

õiguskomisjonis kell 11.15: töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (356 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ( juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht) eelnõu (347 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni 2017. a I poolaasta tööplaani arutelu;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade prokuratuuri tegevusest korruptsioonikuritegude menetlemisel 2015. ja 2016. aastal, kutsutud riigi peaprokurör Lavly Perling (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni edasise tegevuse arutelu.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb MTÜ „Eriline maailm“ sotsiaalreklaamis.

Välislähetused

8. – 14. jaanuar
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsioonijuht Marianne Mikko osaleb ENPA Türgi seire raportöörina infokogumismissioonil Ankaras ja Istanbulis Türgis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside