Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 15 – Riigikogu töönädala päevakorra kinnitamine.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon, mis kestab kõnesoovide ammendumiseni.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjon, kell 13.30 – Eesti seisukohad 12. detsembril toimuval EL-i transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts; Eesti seisukohad 13. detsembril toimuval EL-i keskkonnanõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus; Eesti seisukohad 16.- 17.  detsembril toimuval EL-i põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil; seisukoha andmine EL-i direktiivi eelnõule, millega soovitakse piirata EL-i heitkogustega kauplemise süsteemi rakendamise ulatust seoses lennunduses tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguste arvestamise muudatusega.

Keskkonnakomisjon – Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi toetusel arendatud veetaristu jätkusuutlikkus ja mõju keskkonnaeesmärkide saavutamisele“ tutvustamine.

Kultuurikomisjon   Riigikogu otsus “Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014-2020 „Teadmistepõhine Eesti“ heakskiitmine” (529 OE), kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo; õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (478 SE); loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (522 SE) .

Maaelukomisjon Eesti regionaalarengu strateegia 2020 eelnõu.

Põhiseaduskomisjon, kell 11.15 isikut tõendavate dokumentide seaduse, riigilõivuseaduse ja riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (550 SE), kutsutud regionaalminister siseministri ülesannetes Siim Valmar Kiisler; märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE); erakonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (439 SE).

Rahanduskomisjon topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõud: Eesti ja Usbekistani valitsuse vahel (523 SE); Eesti ja Bahreini Kuningriigi valitsuse vahel (537 SE); Eesti ja Tai Kuningriigi valitsuse vahel (538 SE);  2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE).

Riigikaitsekomisjon Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE); kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (487 SE).

Sotsiaalkomisjon Erihoolekande strateegia arengusuunad (ruum L333).

Väliskomisjon ülevaade 28.-29. novembril Vilniuses toimunud EL-i idapartnerluse tippkohtumisest, kutsutud peaminister Andrus Ansip; Balti Assamblee Eesti eesistumise prioriteedid, kutsutud Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Laine Randjärv.

Õiguskomisjon korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu (462 SE).

Korruptsioonivastane erikomisjon, kell 13.30 – korruptsioonitajumise 2013. aasta indeksi tulemustest, kutsutud MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Jaanus Tehver (ruum L332).

Riigieelarve kontrolli erikomisjon, kell 13 – Riigikontrolli kontrolliaruande „Tartu linnaga seotud ühingute rahastamine linnaeelarves“ arutelu; Riigikontrolli kontrolliaruande “Infosüsteemide pidamine ja arendamine keskkonnaministeeriumi valitsemisalas” arutelu (ruum L333).

Sündmused 

Kell 11 Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Türgi suursaadiku Ahmed Ülkeriga.

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb jõulueelsel kohtumisel Põhja-Tallinna sotsiaalkeskuse inimestega.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Riigikogu ruumes Arte Gümnaasiumi 11. klassi õpilastega.

Kell 15.15 – Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Jaapani suursaadiku Tetsuro Kaiga (ruum L253).

Kell 18 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Hiina suursaadiku Qu Zhe vastuvõtul. 

Riigikogu pressiteenistus

 

Tagasiside