Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Kolmas lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud Tartu Ülikooli seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõuga (98 SE) luuakse õiguslikud alused arst-residentide tööjõukulu hüvitamiseks Haigekassa eelarvest alates 2020. aastast.

Eelnõu näeb ette residentuuri korraldamise, teoreetilise koolituse ja residentuuri baasasutuse korralduskulude rahastamise riigieelarvest. Arst-residendi tööjõukulud hüvitab edaspidi Haigekassa. Seni on kõik residentuuri kulud rahastatud riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi kaudu.

Kavandatud muudatused puudutavad eeskätt Haigekassat, mis hakkab Sotsiaalministeeriumi asemel hüvitama Tartu Ülikoolile arst-residentide tööjõukulu. 2020. aastal on selleks kavandatud 18 miljonit eurot. Samuti puudutab eelnõu Tartu Ülikooli, kellele lisandub Sotsiaalministeeriumi kõrval täiendav residentuuritellimust rahastav lepingupartner – Haigekassa.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 12.–13. detsembril toimuval Euroopa Ülemkogu istungil, Eesti Euroopa Liidu poliitika prioriteetidest aastatel 2020–2021; Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: jäätmeseadust ja pakendiseadust muutva ringmajanduse paketist;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: uuringust „Väärtused kui inimvara ja nende seos ühiskonna arenguga“, kutsutud Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov ja Tartu Ülikooli esindaja;

maaelukomisjonis – kell 11.10: kohtumine Veterinaar- ja Toiduameti ning Terviseameti esindajatega;

majanduskomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine keskkonnakomisjonile kollektiivse pöördumise „Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035“ kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ning SEI Tallinna esindajad; tarbijakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (103 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse (massilise sisserände tõkestamine) eelnõu (110 SE), kutsutud siseminister Mart Helme; Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine tõe väljaselgitamiseks siseministri väidete kohta prokuratuuri poliitilisest kallutatusest“ eelnõu (107 OE), kutsutud Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (8 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (106 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE); maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE); 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE);

riigikaitsekomisjonis – riigikaitseõiguse revisjoni töörühma tööst, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; kohtute seaduse muutmisest, riigikaitsekohtust (1-6/19-121), kutsutud Eesti Reservohvitseride Kogu esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Tartu Ülikooli seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE); narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse ja tööturuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE); Justiitsministeeriumi ning Rahandusministeeriumi kohustusliku kogumispensioni reformi (108 SE) kohta tellitud õigusanalüüsidest, kutsutud Rahandusministeeriumi ja Advokaadibüroo Glikman Alvin LEVIN esindajad ning justiitsministri nõunik;

väliskomisjonis „Eesti välispoliitika arengukava 2030“ julgeolekupoliitikupoliitika osast, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks; 3.–4. detsembril Londonis toimunud NATO riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumisest, kutsutud Välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis kell 11.15: relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu (62 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Aidu tuulepargiga seonduvast, kutsutud rahandusminister Martin Helme;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Rail Balticu projekti rahastamine ja elluviimine Eestis aastatel 2014–2019“, kutsutud on majandus- ja taristuminister Taavi Aas, riigikontrolör Janar Holm, rahandusminister Martin Helme ning Rail Baltic Estonia OÜ esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: noorte alkoholiennetusest.

Sündmused

Kell 13 – põhiseaduskomisjoni, õiguskomisjoni ja julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni liikmed külastavad Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ametit (EU-LISA).

Kell 14 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Gruusia  suursaadiku Archil Karaulashviliga.

Kell 15.30 – Eesti-USA parlamendirühma esimees Andres Sutt, aseesimehed Sven Sester ja Keit Pentus-Rosimannus kohtuvad USA välisministeeriumi Põhja-ja Baltimaade büroo direktori Erika Holsoniga (ruum L 333).

Välislähetused

3.–11. detsember
Keskkonnakomisjoni aseesimees Yoko Alender osaleb ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 25. istungil Madridis Hispaanias.

8.–10. detsember
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Maria Jufereva-Skuratovski osaleb ENPA poliitikaasjade komisjoni kohtumisel Pariisis Prantsusmaal.

8.–11. detsember
NATO Parlamentaarne Assamblee (NATO PA) Eesti delegatsiooni esimees Oudekki Loone ning delegatsiooni liikmed Ants Laaneots ja Andres Metsoja osalevad NATO PA Transatlantilisel foorumil Washingtonis USAs.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside