Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad peaminister Taavi Rõivas ja siseminister Hanno Pevkur. Valitsusjuhile esitatud arupärimised puudutavad Eesti merepoliitikat ja riigipidamise reformi.

Siseminister vastab Riigikogu liikmete arupärimistele relvaseaduse muudatuste kohta, politseiametniku ja Politsei- ja Piirivalveameti kõrgema ametniku haridusnõuete kohta ning võimalike kuritarvitamiste kohta Politsei- ja Piirivalveametis.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kiirgusseaduse eelnõu (169 SE); looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE), kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants; Saarde valla keskkonnaspetsialisti kiri jäätmeveo kohta;

kultuurikomisjonis – ülevaade koolivõrgu kavast, kutsutud Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, haridus- ja teadusministeeriumi esindajad (ruum L 241);

maaelukomisjonis – nurmkanade kasvatamine jahipidamiseks, kutsutud Kase turismitalu peremees, maaeluministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi esindajad, keskkonnaameti esindaja (ruumis L 332);

majanduskomisjonis – kell 11.10: lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kristen Michal; arvamuse andmine ELAK-ile: Eesti seisukohad e-valitsuse tegevuskava 2016-2020 käsitlevas avalikus konsultatsioonis; arvamuse andmine ELAK-ile: EL-i rahvusparlamentide ühine pöördumine Euroopa Komisjoni poole, et algatada õigusakt, mis nõuaks EL-is asuvate ettevõtete poolt vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete järgimist arengumaades; ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikohtule arvamuse andmine riigilõivuseaduse § 56 lõike 1 koostoimes lisaga 1 põhiseaduspärasuse kohta; arvamuse andmine ELAK-ile Ühendkuningriigi Euroopa Liidu liikmelisusega seotud Vabariigi Valitsuse seisukohtade kohta, kutsutud Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi esindaja; kirja, milles tehakse ettepanek sätestada 8. märts, naistepäev riigipüha või lipupäevana, arutelu;

rahanduskomisjonis – kohtumine Töötukassa esindajatega;

riigikaitsekomisjonis – energiatuulikute ehitamine ja nende mõju riigikaitselistele ehitistele, kutsutud kaitseministeeriumi ja Kaitseväe esindajad; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu relvade omandamise ja valduse kontrolli käsitleva direktiivi eelnõu kohta, kutsutud siseministeeriumi ja kaitseministeeriumi esindajad; riigikaitseseaduse § 34 muutmise seaduse eelnõu; Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel” eelnõu (135 OE); ülevaade 4. – 5. veebruaril Amsterdamist toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikust kohtumisest; eelinfo 10.-11. veebruaril Brüsselis toimuvast NATO kaitseministrite kohtumisest, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (170 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE);

väliskomisjonis – Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerluse leping (TTIP), kutsutud Euroopa Parlamendi liige Kaja Kallas; Välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 11. veebruaril;

õiguskomisjonis – kell 11.15: valitsuse algatatud advokatuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (164 SE); ülevaade 2016 aasta õigusloome plaanidest, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; siseministeeriumi ülevaade 2016. aasta õigusloome plaanidest; ülevaade Politsei- ja Piirivalveameti juhi krediitkaardi kasutamisega seonduva kontrollimise tulemustest, kutsutud siseminister Hanno Pevkur;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade järelevalvest jälitus- ja julgeolekuasutuste üle, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu (143 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; huvide deklaratsioonide kontrolltulemuste läbivaatamine (ruum L 332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli ülevaate „Ülevaade täiskasvanute osalemisest kutseõppes“ arutelu, kutsutud ettevõtlusminister Liisa Oviir, haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi, Riigikontrolli esindajad. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 10 – Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ameerika Ühendriikide suursaadikuga Eestis James D. Melville’ga.

Välislähetused

6. – 11. veebruar

Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni liige Marika Tuus-Laul osaleb IPU parlamentaarsel kuulamisel ÜRO juures New Yorgis.

7. – 8. veebruar

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling osaleb Euroopa Liidu parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide (COSAC) esimeeste kohtumisel Haagis.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Tagasiside