Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad rahandusminister Toomas Tõniste Tallinna Sadama erakorralise dividendi kohta (nr 440) ning justiitsminister Urmas Reinsalu kohalike omavalitsuste tehingute avalikustamise (nr 437) ja Danske panga rahapesu juhtumi kohta (nr 439).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 9. oktoobril toimuval ELi keskkonnanõukogu istungil, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 11. – 12. oktoobril toimuval ELi justiits- ja siseasjade nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu ja siseminister Andres Anvelt; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni teatis „Euroopa, mis kaitseb: puhas õhk kõigile“ (COM(2018) 330), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitset (COM(2018) 218), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis ülevaade EL energialiidu ja kliimameetmete juhtimise määruse kavandamisest Eestis, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse keskkonna- ja kliimameetmete programm (LIFE), eelnõu kohta – COM(2018) 385, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (644 SE);

kultuurikomisjonis – 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE), kutsutud kultuuriminister Indrek Saar ja Kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits; kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (704 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps;

maaelukomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/302 rakendamine) eelnõu (661 SE); rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muutmise protokollide ratifitseerimise seaduse eelnõu (622 SE); arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile: Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve asi nr 5-18-4 (planeerimisseaduse § 4 lg  2¹, § 27 lg-d 1, 2 ja 3, § 28 lg 2 p 3 ning § 29 lg 1 p 3); arvamuse andmised ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet, eelnõu kohta COM(2018) 447; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse ühtse turu, ettevõtete, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime ja Euroopa statistika programm, eelnõu kohta – COM(2018) 441;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (671 SE); kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (685 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (705 SE); 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE); Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada käibemaksuseaduse muutmine“ (653 OE);

riigikaitsekomisjonis ülevaade Brüsselis 3. ja 4. oktoobril toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja; riigikaitsekomisjoni 8. ja 9. novembri visiidist Soome;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (652 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ning tervise- ja tööminister Riina Sikkut; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (698 SE), ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (706 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Riina Sikkut;

väliskomisjonis seisukoha andmine: Eesti seisukoht nõukogu otsuse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Malaisia vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu Euroopa Liidu nimel allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta eelnõu suhtes, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; väliskomisjoni kuulamised Eesti välisteenistuse tugevdamisest: Välisministeeriumi Perede Seltsingu arvamus, kutsutud Välisministeeriumi Perede Seltsingu esindaja; Eesti välismajanduspoliitika ja väliskaubanduspoliitika lühi- ja pikemaajalised prioriteedid, ülevaade 4. – 5. oktoobril Innsbruckis toimunud Euroopa Liidu kaubandusministrite mitteametlikust kohtumisest, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Välisluureameti peadirektori Mikk Marrani ja Kaitseväe Luurekeskuse ülema Margo Grossbergiga; arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE) kohta;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: hargmaisuse konverentsist, kutsutud Üleilmse Eesti Kesknõukogu esindaja;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: Riigikogu komisjonide tööst, kutsutud Riigikogu Kantselei esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „IT-turvameetmete süsteemi rakendamine kohalikes omavalitsustes“ arutelu, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist, Riigi Infosüsteemi Ameti, Andmekaitse Inspektsiooni, Rahandusministeeriumi, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Riigikontrolli esindajad; komisjonidest ja fraktsioonidest laekunud ettepanekutest Riigikontrolli 2019. aasta tööplaani koostamiseks; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 11.45 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja riigikaitsekomisjon osalevad näituse avamisel, mis räägib Ühendkuningriigi mereväe osalemisest Eesti Vabadussõjas (Lennusadam).

Kell 14 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Eesti Diplomaatide Kooli õppe-ja koolitusreisil oleva araabia diplomaatide delegatsiooniga.

Kell 14.10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Eesti-Suurbritannia parlamendirühma esimees Yoko Alender kohtuvad Wessexi krahvi, prints Edwardi ja Wessexi krahvinna Sophiega, kellega koos külastavad ka Briti saatkonna korraldatud koolilaste joonistuste ja käsitöö näitust „Ühendkuningriik ja Eesti: 100 aastat sõprust“ Toompea lossi III korruse kunstisaalis.

Kell 16 – Eesti-Hiina parlamendirühm kohtub Hiina Renmini ülikooli professoritega (ruum L240).

Välislähetused

7. – 12. oktoober
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Marianne Mikko ning liikmed Andres Herkel (8. – 10. oktoober) ja Jaak Madison (7. – 10. oktoober) osalevad ENPA 2018. aasta IV osaistungil Strasbourgis Prantsusmaal.

8. – 9. oktoober
Riigikogu liige Artur Talvik kohtub Euroopa Parlamendi saadikutega Brüsselis Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Tagasiside