Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – Riigikogu kaugosalusega istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikme Tiiu Aro ametivanne.

Teine lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (315 SE) tehakse muudatused täitemenetluse lõpetamise regulatsioonis ja sellega seonduvalt ka teistes seadustes, et lihtsustada ja täpsustada täitemenetluse lõpetamist tsiviilnõudes. Eelnõule lisatud muudatustega muudetakse muu hulgas ka tuleohutuse seadust, et võimaldada erinevaid tuleohutusega seotud koostöövorme ehitusprojektide kvaliteedi tõstmiseks.

Riigikogu liikmete arupärimisele vaktsineerimise kohta (nr 48) vastab tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning arupärimisele hariduse kvaliteedi kohta koroonakriisi tingimustes (nr 49) vastab haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohad 11.–12. märtsil toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu mitteametlikul videokohtumisel, kutsutud justiitsminister Maris Lauri ning siseminister Kristian Jaani;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad patareisid ja akusid käsitleva määruse kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja; 1996. aasta rahvusvahelise konventsiooni vastutusest ja kahju hüvitamisest ohtlike ja kahjulike ainete mereveol (HNS-konventsiooni) 2010. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (302 SE); kemikaaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (296 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine“ eelnõu esitamisest; Riigikogu otsuse „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine“ eelnõu esitamisest; keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (292 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.10: õpetajakutse väärtustamisest ja õpetajate järelkasvust; kollektiivsest pöördumisest „Kõrghariduse ja teadus-arendustegevuse rahastuse korrastamine“;

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: maasikakasvatussektori olukorrast, kutsutud Maaeluministeeriumi, Eesti Aiandusliidu ja maasikakasvatussektori esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: ülevaade olukorrast majanduses, kutsutud Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindajad; liiklusseaduse ning autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (299 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad direktiivi ettepaneku kohta, mis käsitleb meetmeid, millega tagada võrgu- ja infosüsteemide ühtlaselt kõrge küberturvalisuse tase kogu liidus (läbivaadatud küberturvalisuse direktiiv), kutsutud Riigi Infosüsteemi Ameti ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: Euroopa Liidu asjade komisjonile arvamuse andmine: Eesti seisukohad käibemaksudirektiivi (direktiiv 2006/112/EÜ) muutmiseks Euroopa Komisjonile rakendusvolituse andmise kohta – COM(2020) 749;

riigikaitsekomisjoni videoistungil – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb meetmeid, millega tagada küberturvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2016/1148, eelnõu kohta – COM(2020) 823 (1-2/20-881/3), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: õiguskantsleri 26.02.2021 märgukirjast „Lähikontaktsetena karantiini määratud inimeste sissetuleku säilitamine“, kutsutud Õiguskantsleri Kantselei, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa ning Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni ja Tööandjate Keskliidu esindajad; sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE); psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (115 SE);

väliskomisjoni väljasõiduistungil – kell 11.30: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad (Välisluureamet);

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: lobitöö reeglitest, kutsutud Justiitsministeeriumi ja MTÜ Korruptsioonivaba Eesti esindajad;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: Euroopa Komisjoni õigusriigi 2021. aasta raporti koostamisest; avalikust istungist 15. märtsil Justiitsministeeriumi, erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ja MTÜ-ga Korruptsioonivaba Eesti; kohtumine justiitsminister Maris Lauriga;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: abinõudest koroonaviiruse tõrjumisel ja vaktsineerimise korraldamisel, kutsutud Terviseameti, Eesti Haigekassa ja Riigikontrolli esindajad; toetusmeetmetest piirangute kompenseerimisel, kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmus

Kell 14.15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Rootsi suursaadiku Mikael Erikssoniga.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside