Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad õiguskantsler Ülle Madise poliitilise välireklaami piirangutega seotud kohtuasjaga, mis kuulutas piirangud osaliselt põhiseadusvastaseks, kaasneva olukorra kohta (nr 346); tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tervishoiu rahastamise skeemi kohta (nr 332) ja raha väljapetmise kohta Haigekassalt (nr 340); majandus- ja taristuminister Kadri Simson parvlaevaliikluse kohta (nr 334) ja Nord Stream 2, Gazpromi ja Eesti seisukohtade kohta (nr 336).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: ELi Nõukogu Eesti eesistumise ettevalmistamine: üldasjade nõukoguga seotud teemalehed, kutsutud välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 11. mail toimuval ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 11. mail toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil (kaubandusministrid), kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo; Portugali Rahvusassamblee algatatud roheline kaart maksustamise ja rahandusalase läbipaistvuse kohta ELis, kutsutud rahandusministeeriumi esindajad; ülevaade stabiilsusprogrammist 2017 ja uuendatud konkurentsivõime kavast „Eesti 2020“, kutsutud rahandusministeeriumi ja Riigikantselei esindajad; 9.-10. juulil toimuva COSACi esimeeste kohtumise ettevalmistuste hetkeseis;

keskkonnakomisjonis – metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (396 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi ja ettepanekud teinud huvirühmade esindajad (ruum L332);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: kultuuriministeeriumi valdkonna eesistumise teemalehtede tutvustus, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar, haridus- ja teadusministeeriumi eesistumise valdkonna teemalehtede tutvustus, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindaja; spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE);

maaelukomisjonis – erasektori töökohtade regionaalne paiknemine, kutsutud Lääne maavanem Neeme Suur;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Rail Balticu / Rail Baltica raudteeühenduse arendamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (449 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ülevaade Eesti ELi Nõukogu eesistumise teemalehtedest, kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ülevaade Eesti ELi Nõukogu eesistumise teemalehtedest, mis puudutavad infotehnoloogiat, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo;

põhiseaduskomisjonis – Eesti ELi Nõukogu eesistumisega seotud siseministeeriumi ja justiitsministeeriumi koostatud teemalehtede tutvustus, kutsutud siseministeeriumi ja justiitsministeeriumi esindajad; Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, valimisteenistuse ja algataja esindajad; Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (401 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, valimisteenistuse ja algataja esindajad; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 23 muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse, millega tugevdatakse parlamentaarset kontrolli eelnõu (402 SE), kutsutud algataja esindaja; Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse ja Vabariigi Presidendi töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE); 

rahanduskomisjonis – kell 11.10: kohtumine eelarvenõukogu esindajatega; tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (421 SE);

riigikaitsekomisjonis – 26.-27. aprillil Maltal toimunud ELi kaitseministrite kohtumise järelteavitus, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja; ELi Nõukogu Eesti eesistumise kaitsevaldkonna teemalehtede tutvustus, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni juhitud Iraagi kaitsevõime ülesehituse toetamise koolitusprogrammis” eelnõu; riigikaitse süsteemsest juhtimisest, ettekandja Ants Laaneots;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: kollektiivne pöördumine „Peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega“, kutsutud sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi ja pöördumise esitajate esindajad;

väliskomisjonis – ülevaade 7. mail toimunud Prantsusmaa presidendivalimiste teisest voorust, kutsutud Eesti suursaadik Prantsusmaal Alar Streimann (videokonverents); ülevaade ELi parlamentidevahelise ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (CFSP/CSDP) konverentsi korraldamise hetkeseisust; kohtumine Riigikogu esimehe Eiki Nestoriga teemal NB8 riikide parlamentide esimeeste visiit Gruusiasse;

õiguskomisjonis kell 11.15: kriminaalmenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse (Euroopa uurimismääruse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (442 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisaluga; kaitseministeeriumi järelevalve jälitus- ja julgeolekuasutuste tegevuse üle, kutsutud kaitseminister Margus Tsahkna;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: jäätmemajanduse olukorrast Tallinnas, kutsutud AS Ragn-Sells ja AS Eesti Keskkonnateenused esindajad (ruum L332);

rahvastikukriisi probleemkomisjonis – kell 13.30: Eakuse Rahvakogule esitatud ideedest, kutsutud Eesti Koostöö Kogu esindaja (ruum R407);

riigireformi probleemkomisjonis – kell 13.15: kohtumine õiguskantsler Ülle Madisega riigireformi teemadel ja õiguskantsleri seisukohast seoses Jüri Raidla nn 10 käsuga (ruum R406);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: sotsiaalministeeriumi ülevaade Eesti ELi Nõukogu eesistumise teemalehest, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad; majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ülevaade Eesti ELi Nõukogu eesistumise teemalehtedest, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Euroopa nädala raames Kose Gümnaasiumi õpilastega (Kose Gümnaasium).

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Jakob Westholmi Gümnaasiumi õpilastega.

Välislähetused

7. – 8. mai
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut osaleb Eesti, Läti, Leedu ja Poola parlamentide ELi asjade komisjonide esimeeste kohtumisel Zelazowa Wolas, Poolas.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside