Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – üks eelnõu

Valitsuse algatatud perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (17 SE), millega plaanitakse suurendada elatisabi suurust ja vähendada vähem kui aasta tagasi kokku lepitud lasterikka pere toetusi.

Eelnõu kohaselt suureneb alates 1. jaanuarist 2024 elatisabi, mida riik maksab lapsele juhul, kui elatist maksma kohustatud vanem elatist ei maksa või ei tee seda vajalikus mahus, 100 eurolt 200 eurole kuus. Eesti ühe vanemaga pered on võrreldes teiste peretüüpidega suurimas vaesuses – kolmandik üksikvanema leibkondadest elab suhtelises vaesuses.

Alates 1. jaanuarist 2024 on lasterikka pere toetuse suurus kolme kuni kuue lapse puhul 450 eurot kuus ning seitsme ja enama lapse puhul 650 eurot kuus.

Alates 1. juulist 2023 tunnistatakse kehtetuks lasterikka pere toetuse maksmise sujuva lõppemise regulatsioon, mis nägi ette lasterikka pere toetuse maksmist kuni pere noorima lapse 19-aastaseks saamiseni. Kuna regulatsioon on jõudnud kehtida vaid mõned kuud, puudutab see muudatus väheseid peresid. Samuti loobutakse 1. maist 2024 jõustuma pidanud lasterikka pere toetuse indekseerimisest pensioniindeksiga.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 14.00: Eesti seisukohad 11.-12. mail toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu mitteametlikul kohtumisel, kutsutud välisminister Margus Tsahkna; Eesti seisukohad 15.-16. mail toimuval Euroopa Liidu haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu istungil, kutsutud haridus- ja teadusminister Kristina Kallas;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: Keskkonnaministeeriumi tööplaanidest, kutsutud kliimaminister Kristen Michal; Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmete nimetamine; Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Haridus- ja Teadusministeeriumi 2023. aasta tööplaanist, kutsutud haridus- teadusminister Kristina Kallas; Kultuuriministeeriumi 2023. aasta tööplaanist, kutsutud kultuuriminister Heidy Purga (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjonis – kell 11.10: kohtumine Eestimaa Talupidajate Keskliiduga, kutsutud Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhatuse liige Kerli Ats;

majanduskomisjonis – kell 11.10: ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seadus (746 UA), kutsutud presidendi õigusnõunik Hent-Raul Kalmo; majutusasutuste käibemaksu erandi kaotamisest, kutsutud Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonna esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsus „Urmas Varblase Eesti Panga nõukogu esimehe ametisse nimetamine“ eelnõu (23 OE); Riigikogu otsus „Eesti Panga nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu; Riigikogu otsus „Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu; majutussektori käibemaksuerandi kaotamise mõjude kiiranalüüsi tellimisest; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (2011/16/EL) maksustamisalase halduskoostöö kohta (SEC(2022) 438, SWD(2022) 400, SWD(2022) 401, SWD(2022) 402, COM(2022) 707);

riigikaitsekomisjonis – Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmete nimetamine; valitsuse riigikaitsevaldkonna plaanidest, kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.15: perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (17 SE),  kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo; Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmete nimetamine;

väliskomisjonis – kell 11.15: Ukraina arengutest, kutsutud Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk ning Välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 11.-12. mail toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu mitteametlikul kohtumisel, välisministri välispoliitilised prioriteedid, kutsutud välisminister Margus Tsahkna; Riigikogu Ukrainat toetava avalduse ettevalmistav arutelu;

õiguskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse eelnõu „Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine“ algatamine;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Kaitsepolitseiameti tööst, kutsutud Kaitspeolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu ning järgmine Kaitsepolitseiameti peadirektor Margo Palloson;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni tööst;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: riigi rahanduse seisust ja planeeritavatest maksumuudatustest, kutsud rahandusminister Mart Võrklaev, Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler Sven Kirsipuu, Rahandusministeeriumi finants- ja maksupoliitika asekantsler Evelyn Liivamägi ning Riigikontrolli kommunikatsioonijuht Priit Simson; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
tel 631 6353, 5558 3993
e-post [email protected]
päringud [email protected]

 

 

Tagasiside