Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad peaminister Taavi Rõivas eluaseme kompenseerimise kohta, Eesti kohustuste ja kulutuste kohta seoses Euroopa Liitu tabanud immigratsiooni kriisiga ning riiklike võlakirjade kohta; tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev Eesti Perearstide Seltsi avalduse kohta seoses määrusega “Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine”; sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna Narva lastekodu ümberkorraldamisega seotud probleemide kohta; rahandusminister Sven Sester kütuseaktsiisi tõusu, Eesti Energia kontorite sulgemise ning tulumaksuseaduse muutmise seaduse kohta; maaeluminister Urmas Kruuse räimepüügil kehtestatud regulatsioonide muutmise ning põllumajandustoetuste väljamaksmise kohta.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: aktuaalsed teemad Eesti alalises esinduses EL-i juures, kutsutud Eesti alaline esindaja EL-i juures suursaadik Matti Maasikas; Eesti seisukohad 9. juunil toimuval mitteametlikul ühtekuuluvusministrite kohtumisel, kutsutud rahandusministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 10. juunil toimuval EL-i linnaarengu ja territoriaalse ühtekuuluvuse eest vastutavate ministrite mitteametlikul kohtumisel, kutsutud riigihalduse minister Arto Aas; Eesti seisukohad 11. juunil toimuval transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – Riigikontrolli aruanne „Riigi tegevus põlevkivi kaevandamis- ja töötlemisjäätmete käitlemise korraldamisel,“ kutsutud Riigikontrolli ja keskkonnaministeeriumi esindajad; biomassi (puidu) põletamise toetamisest Narva Elektrijaamades, Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu 11.05.2015 kirja arutelu, kutsutud jõujaamade ja kaugkütte ühingu, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, keskkonnaministeeriumi ja erametsaliidu esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: arutelu kiusamisvaba haridustee teemal, kutsutud Kiusamisvaba haridustee, Vaikuseminutite projekti, Sõberkaru liikumise, lastekaitseliidu, Tartu Ülikooli, TORE ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – olukorrast Eesti piimanduses, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse, Eesti Piimaliidu, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Põllumeeste Keskliidu ja Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga ühinemise ning Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (39 SE); teehoiu rahastamise perspektiivid 2014-2020; Rail Baltic riikidevahelise lepingu põhimõtete tutvustus;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: siseministeeriumi tööplaani tutvustus, kutsutud siseminister Hanno Pevkur; Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (36 SE), kutsutud rahandusministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõust (41 SE); rahandusministeeriumi ülevaade riigieelarvestrateegiast 2016 – 2019 ja stabiilsusprogrammist; alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (6 SE);

riigikaitsekomisjonis – riigikaitsekomisjoni töökava Riigikogu I ja II istungjärgu vahelisel ajal; väljasõiduistung Eesti sõjamuuseumi – kindral Laidoneri muuseumi;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ülevaade Eesti EL-i poliitika 2015–2019 kavandamisest ja seisukohtadest sotsiaalpoliitika osas, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad; riiklike peretoetuste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (38 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad; tööturuteenuste ja –toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (40 SE), kutsutud rahandusministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – EL-i välispoliitika hetkeseis, kutsutud Eesti alaline esindaja EL-i juures suursaadik Matti Maasikas; kandidaat Eesti suursaadiku ametikohale Austrias, Slovaki Vabariigis ja Ungaris, asukohaga Viinis, kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann ja suursaadikukandidaat; kandidaat Eesti suursaadiku ametikohale Prantsusmaal, Monacos ja Tuneesias, asukohaga Pariisis, kutsutud suursaadikukandidaat; väliskomisjoni töökava Riigikogu I ja II istungjärgu vahelisel ajal; informatsioon komisjoni liikmete tegevusest;

õiguskomisjonis – kell 11.10: ülevaade julgeoleku olukorrast, kutsutud siseminister Hanno Pevkur, kaitsepolitseiameti, politsei- ja piirivalveameti, kaitseväe ning teabeameti esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade julgeolekuasutuse ja jälitusametkondade tegevusest ning järelevalvest kaitseministeeriumis, kutsutud kaitseminister Sven Mikser; kohtumine teabeameti peadirektor Rainer Saksaga;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Euroopa Nõukogu korruptsioonivastaste riikide ühenduse GRECO aruanne „Parlamendi liikmete, kohtunike ja prokuröride korruptsiooni ennetamine,“ kutsutud justiitsministeeriumi ja GRECO Eesti esindajad (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli auditiaruande „Riigi tegevus iseseisva õendusabi korraldamisel“ arutelu, kutsutud tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev, sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna, haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/infoallikad/multimeedia/otseulekanded/#/video=2 (ruum L 333).

Sündmused

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Eesti Transpordi Ametiühingute autojuhtide ümarlaual ja paneeldiskussioonil (Kreutzwaldi hotell).

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab vastu Keskerakonna algatatud kollektiivse pöördumise „Kütuseaktsiisi tõstmata jätmiseks.“

Kell 15.30 – Eesti-Islandi parlamendirühm kohtub Islandi endise välisministri Jon Baldvin Hannibalssoniga (konverentsisaal).

Kell 17 – majanduskomisjon kohtub Teaduste Akadeemia presidendi Tarmo Soomerega (Kohtu 6).

Välislähetused

5. – 8. juuni

Riigikogu liige Imre Sooäär osaleb EXPO 2015 Eesti rahvuspäeval ja kohtub Itaalia parlamendi liikmetega Milaanos.

8. juuni

Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Balti Assamblee presiidiumi istungil Riias.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356; 51 53 903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside