Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 15 – Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts digitaalallkirja andmise kontrollimise kohta; välisminister Urmas Paet riikidevahelise koostöö kohta piiriületuse lihtsustamisel; haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo kutsehariduse õppekeele kohta; sotsiaalminister Taavi Rõivas lapse heaolu hindamise juhendmaterjali ning tervishoiuteenuste piirhindade kohta.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – mäendusega seotud probleemide arutelu;

kultuurikomisjonis – haridus- ja teadusministeeriumi 2014. aasta riigieelarve eelnõu arutelu, kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo; koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (448 SE); Riigikogu eelnõu menetlemise juhendi arutelu;

maaelukomisjonis – EL-i põllumajanduse otsetoetuste tuleviku arutelu; taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (473 SE) (ruum L 333);

majanduskomisjonis – ühine avalik istung sotsiaalkomisjoniga konverentsisaalis: Šotimaa kogemused alkoholi miinimumhinna juurutamisel ja rakendamisel – mõjud majandusele ja tervisele, kutsutud sotsiaalminister Taavi Rõivas, šoti eksperdid Donald Hendrikson, Marjorie Marshall ja Peter Rice ning sotsiaalministeeriumi esindajad; veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 Riigikogu liikme staatuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (396 SE), kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; välisministeeriumile arvamuse andmine Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolliga ühinemise kohta;

rahanduskomisjonis – 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE), kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi; tulumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE); käibemaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE); 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE) haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisala, kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo; riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (494 SE) (ruum L 241);

riigikaitsekomisjonis – kaitseliidu seaduse § 25 muutmise seaduse eelnõu (458 SE);

sotsiaalkomisjonis – ühine avalik istung majanduskomisjoniga konverentsisaalis: Šotimaa kogemused alkoholi miinimumhinna juurutamisel ja rakendamisel – mõjud majandusele ja tervisele, kutsutud sotsiaalminister Taavi Rõivas, šoti eksperdid Donald Hendrikson, Marjorie Marshall ja Peter Rice ning sotsiaalministeeriumi esindajad; veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840; järgneb sotsiaalkomisjoni istung: sotsiaalhoolekande seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (471 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (495 SE);

väliskomisjonis – ülevaade senitehtust ja ettevalmistustest seoses Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu sätetest tulenevate toimingutega; olukorrast Egiptuses, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse vanemteadur Erik Männik;

õiguskomisjonis arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse (KrMSRS) § 251 põhiseaduspärasusest; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise kohta, mis käsitleb pakettreiside regulatsiooni digiajastusse viimist, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi pakettreiside ja toetatud reisikorraldusteenuste eelnõu kohta, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (424 SE);

korruptsioonivastases komisjonis – kell 13.30 kohtumine justiitsministeeriumi asekantsleri Kristel Siitam-Nyiri ning karistusõiguse ja menetluse talituse nõuniku Tanel Kalmetiga (ruum L332);

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13 Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigihangete korraldamine riigi valitseva mõju all olevates äriühingutes ja riigi asutatud sihtasutustes“ kordusarutelu, kutsutud rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad; arutelu riigihangete korraldamisest kohalikes omavalitsustes (ruum L 333); istung on avalik, veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840.


Sündmused

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv avab kunstniku ja disaineri Igor Ziko isikunäituse „Põhjatuul ja vaikus Eesti maastikelˮ (Toompea lossi 3. korrus).


Välislähetused

6. – 9. oktoobrini

Riigikogu liikmed Tõnis Kõiv ja Jaan Õunapuu osalevad Parlamentidevahelise Liidu 129. Assambleel Genfis, Šveitsis.

 

 

Tagasiside