Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikme Mart Võrklaeva ametivanne.

Esimene lugemine – üks eelnõu:

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse täiendamise seaduse eelnõuga (33 SE) soovitakse tagada riigipoolne teadus- ja arendustegevuse stabiilne finantseerimine tasemel 1 protsent SKPst, toetades seekaudu laiapõhjalist ühiskonna arengut ning soodustades ettevõtluse suuremat lisandväärtust.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: seisukoha andmine määruse eelnõule euroala lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahendi juhtimisraamistikust, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; Eesti seisukohtadest 9. oktoobril toimuval eurorühma kohtumisel ja 10. oktoobril 2019 toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu istungil (ECOFIN), kutsutud rahandusminister Martin Helme;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) Haridus- ja Teadusministeeriumi osa arutelu, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps;

maaelukomisjonis – kell 11.10: toiduohutusest ja kalatööstusettevõttest M.V Wool, kutsutud maaeluminister Mart Järvik ning Veterinaar- ja Toiduameti esindaja; maareformi seaduse ja maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega seonduv liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohtadest Euroopa Komisjoni teatisele „Puhas planeet kõigi jaoks – Euroopa pikaajaline strateegiline visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse majanduseni“, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; arvamuse andmine õiguskomisjonile Riigikogu otsuse “„Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (53 OE) kohta;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: Eesti Panga seaduse muutmise seadusest; Riigikogu 2020. aasta eelarvest; Riigikogu otsuse „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2019.–2021. aasta tegevuse kontrollimiseks“ eelnõu; maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (29 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohadest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega luuakse euroala lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahendi juhtimisraamistik; väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE);

riigikaitsekomisjonis – arvamuse andmine väliskomisjonile „Eesti välispoliitika arengukava 2030“ kohta, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; arvamuse andmine õiguskomisjonile Riigikogu otsuse “„Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (53 OE) kohta;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE), kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik; riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (31 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja eelnõu algataja esindaja; Maailma Terviseorganisatsiooni Regionaalkomitee universaalse tervisekindlustuse arutelust, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – arengutest Ukrainas, kutsutud Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk (videokonverents); „Eesti välispoliitika arengukava 2030“: avalike teenuste korraldusest välisriikides elavatele Eesti kodanikele, kutsutud Välisministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu; Riigikogu otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu; fraktsioonide ettepanekutest Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni muutmiseks;

õiguskomisjonis kell 11.15: äriseadustikus OÜ osa võõrandamise regulatsiooni muutmisvõimalustest, kutsutud Justiitsministeeriumi, Advokaadibüroo Nove, Advokaadibüroo Sorainen, Ellex Raidla Advokaadibüroo ja Notarite Koja esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ID-kaardi turvalisusest ja võimalikest ohtudest, kutsutud Politsei ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ja Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor Margus Noormaa;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juhi Mati Ombleriga; Riigikogu liikme hea tava uuendamise vajaduse hindamisest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Avaliku sektori tarkvaaraarenduse projektide juhtimine“, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps, sotsiaalminister Tanel Kiik ning Sotsiaalministeeriumi, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse, Registrite ja Infosüsteemide Keskuse, Kohtutäiturite- ja Pankrotihaldurite Koja, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse, Politsei- ja Piirivalveameti, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: rahvastikuregistrist, kutsutud Siseministeeriumi esindaja.

Sündmus

Kell 14 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub USA saatkonna ajutise asjuri Brian R. Roraffiga.

Välislähetused

6.–7. oktoober
Keskkonnakomisjoni esimees Erki Savisaar ja aseesimees Yoko Alender osalevad Euroopa Liidu parlamentide keskkonnakomisjonide juhtide kliimamuutuste teemalisel kohtumisel Helsingis Soomes.

7.–10. oktoober
Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni aseesimees Hanno Pevkur osaleb rahvusvahelisel luure järelevalve foorumil Londonis Suurbritannias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside