Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele vastavad peaminister Taavi Rõivas probleemide kohta riigiettevõtetes ja riigihangetes (nr 251); majandus- ja taristuminister Kristen Michal põllutöömasinate liikumise kohta sõiduteel (nr 252); haridus- ja teadusminister Maris Lauri Teadus- ja Arendusnõukogu raporti “Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrk ja tegevussuunad” otsuste rakendamise kohta (nr 253); riigihalduse minister Arto Aas Riigi Kinnisvara AS-i omanduses oleva Patarei kindluse kompleksi kohta (nr 249) ja Riigi Tugiteenuste Keskuse senise tegevuse ja arengu kohta tulenevalt “Riigiülesannete analüüsis” sätestatud eesmärkidest (nr 259); ettevõtlusminister Liisa Oviir korteriühistute võlgnevustega tegeleva töörühma kohta (nr 250) ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tegevuse kohta (nr 267).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 15. novembril toimuval ELi välisasjade nõukogu (kaitseküsimused) istungil, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso; Eesti seisukohad 11. novembril toimuval ELi välisasjade nõukogu (kaubandus) istungil, kutsutud välisministeeriumi esindaja; seisukoha andmine ELi menetlustingimuste määruse, kvalifikatsioonitingimuste määruse, vastuvõtutingimuste direktiivi muutmise ja ELi ülese ümberasustamise määruse eelnõude kohta, kutsutud siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse muutmise seadus eelnõu (257 SE); atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu; energiamajanduse arengukava aastani 2030;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülikooliseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindajad; muukeelse elanikkonna teabevälja arengut puudutava raporti ettevalmistamise vahekokkuvõte;

maaelukomisjonis – kohtumine riigihalduse minister Arto Aasaga;

majanduskomisjonis – kell 11.10: ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE); Horvaatia Vabariigi Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (284 SE); riigihangete seaduse eelnõu (204 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (262 SE), kutsutud siseministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (314 OE);

rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse “Riigi 2015. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (298 OE); 2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE); sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (288 SE); kohtumine finantsinspektsiooni esindajatega;

riigikaitsekomisjonis – NATO liitlaste kohalolek Eestis, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja; 14.-15. novembril toimuva ELi kaitseministrite kohtumise eelteavitus, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja; 26.-27. oktoobril toimunud NATO kaitseministrite kohtumise teavitus, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja; Riigikogu toimepidevus kriisi ajal;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ravikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (301 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi, Eesti Hambaarstide Liidu, Eesti Haigekassa, Eesti Ravimihulgimüüjate Liidu ja Eesti Apteekide Ühenduse esindajad; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (317 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna; Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (256 SE), kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad; sotsiaalhoolekande seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – ülevaade Riigikogu 2016. aasta välislähetuste eelarve täitmisest ja 2017. aasta eelarve kavandamisest; väliskomisjoni Türgi töövisiidi ettevalmistamine;

õiguskomisjonis kell 11.15: rahvastikuregistri kannete õigusraamistik, kutsutud Harju maavalitsuse, siseministeeriumi ja õiguskantseri esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Keskkriminaalpolitsei ülevaade organiseeritud kuritegevusest Eestis – prioriteedid, ressursid, kriminaalluure ja menetluse võimekus raske kuritegevuse tõkestamisel, kutsutud Keskkriminaalpolitsei juht Krista Aas; Kaitsepolitseiametis järelevalve toimingute läbiviimise lähteülesannete läbivaatamine;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade OÜ-le Ermamaa eraldatud turismiarenduse toetuse 2012. aastal tehtud tingimusliku tagasinõudeotsusega seonduvatest asjaoludest, kutsutud ettevõtlusminister Liisa Oviir; 2016. aasta huvide deklaratsioonide kontrolli ülesande püstitamine;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi tegevus riigi kinnisvara haldamise tsentraliseerimisel“ arutelu, kutsutud riigihalduse minister Arto Aas, justiitsminister Urmas Reinsalu, keskkonnaministeeriumi kantsler Andres Talijärv, Riigi Kinnisvara ASi, keskkonnaministeeriumi, rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 10 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling kohtub Šoti rahvusvahelise arengu ja Euroopa ministri Alasdair Allaniga.

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab riigikontrolör Alar Kariselt vastu Riigikontrolli aastaaruande.

Välislähetused

28. oktoober–7. november
Riigikogu liikmed Mart Nutt ja Mati Raidma osalevad Euroopa Liidu koostöö raames Libeeria sotsiaal- ja tervishoiuprobleemide lahendamisel ning arenguabi andmisel Libeerias.

4. – 11. november
Riigikogu liige Külliki Kübarsepp osaleb Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni liikmena Ameerika Ühendriikide presidendi valimiste vaatlemisel.

6. – 12. november
Riigikogu liige Monika Haukanõmm osaleb 16. Aasia-Euroopa (ASEM) inimõiguste teemalisel seminaril “Persons with disabilities and human rights“ Pekingis, Hiinas.

7. november
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Marianne Mikko osaleb ENPA poliitikaasjade ja demokraatia komitee istungil Pariisis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside