Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, kultuuriminister Indrek Saar, keskkonnaminister Marko Pomerants, justiitsminister Urmas Reinsalu, haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi, majandus- ja taristuminister Kristen Michal  ning ettevõtlusminister Liisa Oviir.

Peaminister vastab Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele kütteta jäetud korterelamute kohta (nr 130).

Tervise- ja tööminister vastab arupärimistele perearsti-punktide sulgemise kohta (nr 132), eriarstiabi kohta Narvas (nr 140) ning Eesti Haigekassa 9-miljonilise puudujäägi ja tervishoiuteenuste tuleviku kohta (nr 146).

Kultuuriminister vastab arupärimisele riigi kultuuripreemiate määramise kohta (nr 143) ja keskkonnaminister vastab arupärimisele põlevkivi tuleviku kohta Pariisi kliimakokkuleppe valguses (nr 151).

Justiitsministrile esitatud arupärimine puudutab e-valimisi ja e-hääletajaid (nr 141), haridus- ja teadusministrile esitatud arupärimine puudutab koolikohustust mittetäitvaid lapsi (nr 131) ning täiskasvanute kutseõppe korraldamist (nr 133).

Majandus- ja taristuministrile esitatud arupärimised puudutavad Ida-Virumaa olukorda (nr 142) ja raudteesektori tulevikku (nr 144).

Ettevõtlusminister vastab arupärimisele turismisektori koht (nr 157).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: ülevaade Euroopa Komisjoni uuest hädaabi rahastamisvahendi ettepanekust, kutsutud Euroopa Komisjoni esinduse Eestis juht Hannes Rumm; kell 13.30 – ühisistung rahanduskomisjoniga: Euroopa Komisjoni esinduse Eestis ülevaade Euroopa Komisjoni koostatud makromajanduslike riskide riigipõhisest analüüsist, kutsutud Euroopa Komisjoni esinduse Eestis esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Liidu välispiirihalduse pakett, kutsutud siseministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 10.-11. märtsil toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu, siseminister Hanno Pevkur;

keskkonnakomisjonis – Riigikogu otsuse “Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2016–2030 kinnitamine“ eelnõu (166 OE), kutsutud Eestimaa Looduse Fondi, Eesti Maavarade Ühingu ja keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: kavandatava haldusreformi põhimõtted, kutsutud riigihalduse minister Arto Aas;

maaelukomisjonis – Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN). Ülevaade metoodikast ja põllumajandustootjate 2014. aasta majandusnäitajatest, kutsutud Maamajanduse Infokeskuse Põllumajandussektori esindaja;

majanduskomisjonis – kell 11.10: energiamajanduse korralduse seaduse eelnõu (162 SE); ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (81 SE), kutsutud justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad; Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seaduse eelnõu (168 SE), kutsutud algataja esindaja ja justiitsministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – ELAK-ile arvamuse andmine Eesti seisukohtade osas Euroopa Hoiuste tagamise skeemi loomise ja pangandusliidu väljakuulutamise kohta; ELAK–ile arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti kohta ja Eesti seisukohtade osas; kell 13.30 – ühisistung ELAK- iga: Euroopa Komisjoni esinduse Eestis ülevaade Euroopa Komisjoni koostatud makromajanduslike riskide riigipõhisest analüüsist, kutsutud Euroopa Komisjoni esinduse Eestis esindaja;

riigikaitsekomisjonis – riigikaitseseaduse § 34 muutmise seaduse eelnõu (182 SE);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (154 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; erivajadustega inimeste tööle sõitmise toetamisest, kutsutud sotsiaalministeeriumi ja Töötukassa esindajad;

väliskomisjonis – Kagu-Eesti piiriäärsete elanike piiriületusega seotud küsimused, kutsutud siseminister Hanno Pevkur;

õiguskomisjonis kell 11.15: „Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018“. 2015 aasta täitmise aruanne, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku kohta, millega muudetakse nõukogu raamotsust seoses teabe vahetamisega kolmandate riikide kodanike kohta ja Euroopa karistusregistrite infosüsteemiga (ECRIS), kutsustud justiitsministeeriumi esindaja;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade rahvusvahelisest olukorrast;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: hea õigusloome tava teemaga seotud arutelu, kutsutud vandeadvokaat Allar Jõks (ruum L 246).

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Lairiba ehk kiire interneti väljaehitamise edasise tegevuskava arutelu, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Topest OÜ, Pärnu Maavalitsuse esindajad, Võru maavanem Andres Kõiv, SkyLive Telecom AS, Eesti Andmesidevõrk MTÜ, Arengufondi ning Riigikontrolli esindajad (ruum L333).

Välislähetused

7. – 9. märts

Riigikogu liige Jaak Madison tutvub immigratsiooni kriisist tulenevate probleemidega Lesbose saarel Kreekas.

12. – 18. märts

Riigikogu liige Mailis Reps osaleb ÜRO naiste staatuse komisjoni 60. istungil New Yorgis.

13. – 14. märts

Riigikogu Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) delegatsiooni liige Andres Herkel viibib ENPA kultuuri-, teadus-, haridus- ja meediakomitee istungil Pariisis.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Tagasiside