Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Head ajakirjanikud! Palume Toompea lossi tulles esitada COVID-tõend. Selle puudumisel palume Riigikogus viibimise ajal kanda maski.

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimisele rahvastikukriisi kohta (nr 120) vastab sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ning arupärimistele maakoolide sulgemise (nr 115) ja laste huvihariduse ja -tegevuse toetuse vähendamise kohta (nr 117) vastab haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisel videoistungil – kell 14.30: Eesti seisukohad 10.–11. märtsil toimuval Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide mitteametlikul tippkohtumisel, kutsutud peaminister Kaja Kallas;

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohad 7.8. märtsil toimuval Euroopa Liidu telekommunikatsiooniministrite mitteametlikul kohtumisel, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt; arvamuse andmine: Euroopa Komisjoni soovitus õiglase kliimaneutraalsusele ülemineku tagamise kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; arvamuse andmine: Euroopa Komisjoni teatise COVID-19-järgne ELi majandus – tagajärjed majanduse juhtimisele kohta, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse eelnõu (523 SE), kutsutud keskkonnaminister Erki Savisaar;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Eesti Rahvusringhäälingu tegevusest kriisi tingimustes, kutsutud Eesti Rahvusringhäälingu ja Kultuuriministeeriumi esindajad; kollektiivsest pöördumisest „Gümnasistide pöördumine“;

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: seakasvatussektori olukorrast, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse ning Eesti Tõusigade Aretusühistu, OÜ Atria Farmid, ASi Rakvere Farmid, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: Venemaa Ukraina-vastase agressiooni mõjust majandusele, sh Eesti majandusele, kutsutud Rahandusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: avalik konsultatsioon bussijuhtide sõidu- ja puhkeaja Euroopa Liidu eeskirjade kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; arvamuse andmine väliskomisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni ja Euroopa välisteenistuse Global Gateway teatise kohta, kutsutud Välisministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (495 SE); väärtpaberituru seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (505 SE); Riigikogu otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ eelnõu; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu majanduse juhtimise teatise (COM(2021) 662) kohta; tulumaksuseaduse muutmise seadus Ukraina toetamiseks eelnõu (542 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (503 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad kapitalinõuete direktiivi ja kapitalinõuete määruse eelnõude kohta – COM(2021) 663, COM(2021) 664; maksukorralduse seaduse muutmise seaduse (ehitustööde andmete esitamine) eelnõu (506 SE);

riigikaitsekomisjoni videoistungil – arvamuse andmine lennundusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (riiklik lennundus ja õhuruumi kasutamise korraldamine riigikaitselisel eesmärgil) eelnõule (524 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi ja Õhuväe esindajad;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (512 SE); Sotsiaalministeeriumi 2022. aasta prioriteetsetest tegevustest, kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo; sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (510 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Õiguskantsleri Kantselei, SA Liikva Päikesekodu, AS Hoolekandeteenused ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad; Ukraina pagulaste vastuvõtmisest Eestis, kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo; arvamuse andmine majanduskomisjonile toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse eelnõu (511 SE) kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – kell 11.15: ülevaade 4. märtsil Brüsselis toimunud Euroopa Liidu välisasjade nõukogu erakorralisest kohtumisest ja NATO välisministrite erakorralisest kohtumisest Soome, Rootsi ja Euroopa Liiduga, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets; pöördumise „Eesti Vabariigi Riigikogu pöördumine Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide, USA Kongressi ja teiste riikide parlamentide poole, kes on kehtestanud sanktsioone Venemaa Föderatsioonile Ukraina-vastase sõja eest“ eelnõu (541 PE);

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: Austria Vabariigi, Belgia Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise eelkõige terrorismi-, piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku rände vastases võitluses piiriülese koostöö tõhustamise lepinguga ühinemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (509 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: prokuratuuri järelevalvest, kutsutud Riigiprokuratuuri esindaja;

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: eesti keele õppe ja eestikeelse õppe korraldusest Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis, kutsutud Lilleküla Gümnaasiumi esindajad.

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Jüri Ratas külastab Häirekeskust.

Kell 14.35 Riigikogu esimees Jüri Ratas, Eesti-Soome parlamendirühma esimees Helmen Kütt ning Eesti-Soome parlamendirühma liige ja riigikaitsekomisjoni aseesimees Leo Kunnas kohtuvad Soome peaministri Sanna Mariniga.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
tel 6316356; 515 3903
e-post [email protected]   
päringud [email protected]

 

 

 

Tagasiside