Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimistele vormi kandmise keelamise kohta 9. mail (nr 80) vastab kaitseminister Kalle Laanet, korralduse kohta mitte kanda kaitseväe vormi (nr 79) ja valitsuse tegevusprogrammi 2021–2023 kohta (nr 73) vastab peaminister Kaja Kallas ning humanitaar- ja rahvusteaduste alarahastatuse (nr 68), huvihariduse toetuse hiigelkärpe (nr 74), huvihariduse rahastamise (nr 75) ning eestikeelse hariduse tegevuskava ja ühtse vene-eesti kooli poole liikumise kohta (nr 78) vastab haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: kõrgendatud avaliku huviga (KAH) alade metsade kaitsest, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Riigimetsa Majandamise Keskuse esindajad; Alutaguse rahvuspargi laiendamisest ja looduskaitseseaduse muutmisest, kutsutud Erametsaliidu ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.10: Riigikogu otsus „Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerea kinnitamine“ (387 OE);

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: kohtumine Eesti Leader Liidu esindajatega;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: transpordiameti struktuurimuudatustest, kutsutud Transpordiameti esindajad; elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (372 SE); e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Tegevuskava sünergia kohta tsiviil-, kaitse- ja kosmosetööstuse vahel“ kohta, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (396 SE); Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aprillis 2021 Tallinna kesklinnas toimunud politseioperatsiooni seaduslikkuse ja proportsionaalsuse selgitamiseks“ eelnõu (379 OE), kutsutud siseminister Kristian Jaani ja esitaja esindaja;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu  (402 SE);

riigikaitsekomisjoni videoistungil – NATO kaitseministrite kohtumisest 1. juunil, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad; kiri maade ärandamisest (2-7/21-139);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: algatatud töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (361 SE), kutsutud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta, Justiitsministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE); töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; kollektiivsest pöördumisest „Peatame Eestis toksilisi aineid sisaldavate maskide levitamise“, kutsutud kollektiivse pöördumise esitajate, Terviseameti, Sotsiaalministeeriumi, Regionaalhaigla ja Eesti Keskkonnauuringute Keskuse esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse loomisest, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; 16.–18. juunil toimuva VIII soome-ugri maailmakongressi ettevalmistusest, kutsutud soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee ja Fenno-Ugria Asutuse esindajad;

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: dekriminaliseerimise vajadusest karistusseadustikus, kutsutud peaprokurör Andres Parmas, Justiitsministeeriumi, Eesti Advokatuuri, Harju Maakohtu, Siseministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajad; kollektiivsest pöördumisest „Petitsioon sõnavabaduse kaitseks“, kutsutud pöördumise koostajate ja Justiitsministeeriumi esindajad; kollektiivsest pöördumisest „Kaitseme lapsi seksuaalkurjategijate eest!“, kutsutud erakonna Eestimaa Rohelised ja Justiitsministeeriumi esindajad;

eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni videoistungil – kell 13.30: „Eesti ühiskonna lõimumismonitooring 2020“ aruandest, kutsutud Kultuuriministeeriumi, Tallinna Ülikooli, Balti Uuringute Instituudi ja Tartu Ülikooli esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 14: jälitusasutustes 2019. aastal teostatud pealtkuulamiste seaduslikkuse kontrollist, kutsutud Riigiprokuratuuri esindaja;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: kriisimeetmete rakendamisest, kutsutud Riigikontrolli, Maaelu Edendamise SA, SA KredEx ja Ettevõtluse Arendamise SA esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: kärbetest julgeoleku valdkonnas, kutsutud siseminister Kristian Jaani ning Kaitseministeeriumi, Kaitseväe ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 13.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Eesti Diplomaatide Kooli õppegrupiga (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Kell 14.20 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Küprose välisministri Nikos Christodoulidesega.

Kell 15.15 – välikomisjon kohtub Küprose välisministri Nikos Christodoulidesega.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside