Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu liikmete ametivanne.

Riigikogu liikmete arupärimistele vastab sotsiaalminister Helmen Kütt. Arupärimised puudutavad Narva töövaidluskomisjoni (nr 387),  tervishoiutöötajate eesti keele oskuse kontrolli (nr 388) ja puudega vanaduspensioniealiste inimeste sotsiaaltoetusti (nr 389).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.


Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – keskkonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe erakorralised valimised; pakendiseaduse ja pakendiaktsiisiseaduse muutmise seaduse eelnõu (561 SE);

kultuurikomisjonis – Tallinna Tehnikaülikooli seaduse eelnõu (619 SE); ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (625 SE); ülevaade Kaagvere erikooli, Tapa erikooli ja Vastseliina internaatkooli tegevuse ümberkorraldamisest, kutsutud haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski;

maaelukomisjonis – Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (628 SE);

majanduskomisjonis – kell 11.10: komisjoni esimehe ja aseesimehe erakorralised valimised; toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (403 SE); majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE) muudetud teksti ülevaatamine;

rahanduskomisjonis – krediidiasutuste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (559 SE); ülevaade tarbijakrediidi valdkonnas kiirlaenudega kaasnevate probleemide lahendamisest; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ (594 OE) eelnõu;

riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (579 SE); kaitseministeeriumi valitsemisala hankeplaan, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja; Kaitseväe peainspektoriteenistusest, kutsutud Kaitseväe esindaja;

sotsiaalkomisjonis – narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (567 SE);

väliskomisjonis – Eesti ja peamiste kaubanduspartnerite majandussuhted Venemaa ja Ukrainaga, kutsutud Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik; Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ja Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (614 SE);

õiguskomisjonis – tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (545 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad; meretöö seaduse eelnõu (552 SE); perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (546 SE);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade Euroopa Liidu finantsraamistikust 2014 – 2020, kutsutud rahandusministeeriumi esindaja; ülevaade rahandusministeeriumi 2014. aasta kevadisest majandusprognoosist, kutsutud rahandusministeeriumi esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne ja salvestus (ruum L 333).

Sündmused

Kell 11- Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Vikerkaare lasteaia inimestega.

Välislähetused

3. – 7. aprill
Riigikogu liige Väino Linde osaleb Ungari parlamendi valimiste vaatlemisel Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni koosseisus Budapestis.

6. – 8. aprill
Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Euroopa parlamentide esimeeste kohtumisel Vilniuses.

6. – 11. aprill
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Liisa-Ly Pakosta ning liikmed Mailis Reps (5-11.04), Ester Tuiksoo ning Rait Maruste (6-10.04) osalevad ENPA 2014. aasta istungjärgu kevadisel täiskogu osaistungil Strasbourgis. Reps osaleb monitooringukomitee Ukraina raportöörina kiireloomulisel Ukraina arutelul 10. aprillil.

6. – 14. aprill
ENPA Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson osaleb ENPA 2014. aasta istungjärgu kevadisel täiskogu osaistungil Strasbourgis ja ENPA delegatsiooni koosseisus Makedoonia presidendi valimiste missioonil Skopjes. 9. aprillil toimuval osaistungil peab Hanson kõne küberjulgeoleku ja interneti teemalisel arutelul.

 

 

Tagasiside