Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigihalduse minister Mihhail Korb vastab Riigikogu liikmete arupärimistele Lääne maakonna piiride muutmise kohta (nr 290) ja riigi kinnisvara haldamise kohta (nr 295).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 7. veebruaril toimuval ELi üldasjade nõukogu kohtumisel, kutsutud eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas; ülevaade Eesti ELi Alalise Esinduse tööplaanidest 2017. a I poolaastal (Coreper I valdkonnas), kutsutud Eesti ELi Alalise Esinduse asejuht Clyde Kull (videosild);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine ELi asjade komisjonile ELi eesistumise programmi kohta, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi, kultuuriministeeriumi ning Riigikantselei esindajad;

maaelukomisjonis – maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE), kutsutud maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti seisukohad ELi määruse eelnõu kohta, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide nimetuste kasutamist muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel ning piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud maaeluministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad Ühendkuningriigi EList lahkumisega kaasnevate mõjude kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (290 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (323 SE), kutsutud siseministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks“ eelnõu (367 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade läbitöötamiseks“ eelnõu (368 OE); hädaolukorra seaduse eelnõu (205 SE);

rahanduskomisjonis – kindlustustegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (275 SE); Riigikogu otsuse “Hasartmängumaksu Nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (366 OE);

riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse, vangistusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (346 SE); Balti Assamblee tegevuse tutvustus, kutsutud Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esindaja;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: õiguskantsleri kiri töötutoetuse maksmise tingimustest (omaste)hooldajatele, kutsutud õiguskantsleri, sotsiaalministeeriumi, töötukassa, Maaomavalitsuste Liidu ja Linnade Liidu esindajad; rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (278 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE); töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (292 SE);

väliskomisjonis – väliskomisjoni kuulamised Eesti välismajanduspoliitikast: Eesti ekspordivõimalused Pärsia Lahe Koostöönõukogu (GCC) riikidesse, kutsutud Nortali, Eesti Kaitsetööstuse Liidu, välisministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigikogu Kantselei Arenguseire Keskuse esindajad; ülevaade 2. veebruaril lõppenud väliskomisjoni töövisiidist Türgi Vabariiki; välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 9. veebruaril;

õiguskomisjonis kell 11.15: Eesti ja India kohtulikult karistatud isikute üleandmise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (375 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (312 SE), kutsutud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni aseesimees Henn Põlluaas, justiitsminister Urmas Reinsalu, teoloog Peeter Espak ning justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: riigipeaprokuröri ülevaade prokuratuuri järelevalvest jälitus- ja julgeolekuasutuste üle 2016. aastal, kutsutud peaprokurör Lavly Perling; Riigiprokuratuuri järelevalve jälitustoimingute teostamisest jälitusasutustes, kutsutud juhtiv riigiprokurör Dilaila Nahkur-Tammiksaar;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade riigile ja riigi osalusega äriühingutele kuuluva vara müügi hinnapoliitika ja müügi korraldamise põhimõtetest Arsenali kinnistute müügi näite varal, kutsutud Riigi Kinnisvara ASi nõukogu esimees Tarmo Porgand (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: ülevaade Riigikontrolli 2017. aasta tööplaanist ja Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Välislähetused

5. – 7. veebruar
Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso osaleb George C. Marshallli Keskuse seminaril “Põhjala ja Arktika geopoliitiline julgeolek” Garmisch-Partenkirchenis, Saksamaal.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside