Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad Eesti Panga president Ardo Hansson majanduse olukorra ja eelarvedefitsiidi kohta (nr 382) ning välisminister Sven Mikser rahvaste enesemääramisõiguse kohta (nr 376).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 10. novembril toimuval välisasjade nõukogu (kaubandus) istungil, ülevaade 7. novembril toimuvast mitteametlikust konkurentsivõime nõukogu kohtumisest (kosmos), kutsutud ettevõtlus- ja tehnoloogiaminister Urve Palo; Schengeni piirieeskirjade muutmisest, kutsutud Siseministeeriumi esindaja; ülevaade Haridus- ja Teadusministeeriumi eesistumise seisust ja 20. – 21. novembril toimuvast haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu istungist, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps;

keskkonnakomisjonis – osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli 2016. aasta muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu (528 SE), kutsutud keskkonnaminister Siim Kiisler; Eesti metsanduse arengukava aastani 2020 täitmise aruanne 2011 – 2016, kutsutud keskkonnaminister Siim Kiisler ja RMK juhatuse esimees Aigar Kallas;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (519 SE), kutsutud Eesti Linnade Liidu, Eesti Koolijuhtide Ühenduse, Eesti Eripedagoogide Liidu, Eesti Logopeedide Ühenduse, Eesti Koolipsühholoogide Ühenduse, Eesti Puuetega Inimeste Koja, SA Innove ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

maaelukomisjonis – rongipileti hinna määramise põhimõtted, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Eesti Liinirongid AS esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: inimeste veo erisustest Eesti väikesaartel, kutsutud Maanteeameti ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu  (513 SE); kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (504 SE), kutsutud algataja ja Justiitsministeeriumi esindaja; haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (497 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: rahanduskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse „Hasartmängumaksu Nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu (529 OE); 2017. aasta riigieelarve muutmise seaduse eelnõu (510 SE); sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE);

riigikaitsekomisjonis – Soome ja Eesti kaitsekoostööst, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja; ülevaade arengutest Euroopa Liidu kaitsevaldkonnas ja NATO-s, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (489 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (514 SE), kutsutud huvigruppide ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; õiguskantsleri ettepanek sotsiaalhoolekande seaduse § 47 lõike 3 põhiseadusega kooskõlla viimiseks;

õiguskomisjonis – kell 11.15: karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine) (453 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti ning Riigiprokuratuuri esindaja; põhiseaduskomisjonile arvamuse andmine riigi õigusabi seaduse § 37 lõike 1 põhiseadusele vastavuse osas;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Kaitsepolitseiameti 2017. aasta eelarve täitmine ja 2018. aasta eelarve, kutsutud Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu ja siseminister Andres Anvelt;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: rahvastiku nõukogu moodustamisest; rahva tervise arengukavast, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli ülevaate „Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2016. – 2017. aastal“ tutvustus, kutsutud riigikontrolör Alar Karis ja Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja EISC esinaine Liisa Oviir avavad Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) plenaaristungi. Kava on leitav siit (inglise keeles) (Nordic Hotel Forum konverentsisaal).

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab riigikontrolör Alar Kariselt vastu Riigikontrolli aastaaruande.

Kell 15.10 – Riigikogu liige Marianne Mikko kohtub Euroopa Parlamendi endiste liikmete ühenduse delegatsiooniga (ruum L240).

Kell 15.30 – Riigikogu lairibavõrgu ja e-Eesti toetusrühma ühisistung teemal „Kuidas võimalikult tulemuslikult kasutada Riigikogu poolt eraldatud 20 miljonit eurot interneti viimase miili väljaehitamiseks“, kutsutud omavalitsuste esindajad, maakondades käivitunud digiprojektide juhid ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Välislähetused

24. oktoober – 14. november
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames kohtumistel Botswanas, Sambias, Lesothos ja Lõuna-Aafrika Vabariigis.

5. – 8. november
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, aseesimees Keit Pentus-Rosimannus ning liikmed Andres Herkel ja Barbi Pilvre on väliskomisjoni töövisiidil Roomas Itaalias, kus kohtuvad Välisministeeriumi esindajate, parlamendi Esindajatekoja asespiikri, väliskomisjoni liikmete ja kaitsekomisjoni esimehega.

5. – 18. november
Riigikogu liige Mart Nutt osaleb Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames kohtumistel Laoses, Bangladeshis, Myanmaris ja Bhutanis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside