Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad justiitsminister Urmas Reinsalu Venemaa Föderatsiooni poolt Eesti Vabariigile okupatsioonikahjude kompenseerimise kohta (nr 294); ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo Eesti uue brändi ja projektiga seotud kulude kohta (nr 292) ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tegevuse ja tuleviku kohta (nr 302); majandus- ja taristuminister Kadri Simson Rail Balticu tasuvusuuringute ja sõlmitava kokkuleppe kohta (nr 300) ja saarte vahelise parvlaevaliikluse kohta (nr 303); sotsiaalkaitseminister Kaia Iva Sõmera hooldekodu kohta (nr 309) ja erihoolekandeteenuste deinstitutsionaliseerimise kohta (nr 321).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: kohtumine Euroopa Parlamendi saadiku Marju Lauristiniga;

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kell 14: Eesti seisukohad 9.-10. märtsil toimuval Euroopa Ülemkogul, kutsutud peaminister Jüri Ratas; Eesti seisukohad 25. märtsil toimuval ELi valitsusjuhtide ja riigipeade tippkohtumisel Roomas, kutsutud peaminister Jüri Ratas; seisukoha andmine Eesti ELi Nõukogu eesistumise prioriteetidele;

keskkonnakomisjonis – looduskaitseseaduse § 20 muutmise seaduse eelnõu (373 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi ja rahandusministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Ettepanek uue Euroopa konsensuse kohta arengu küsimuses: Meie maailm, meie väärikus, meie tulevik“ kohta, arvamuse andmine väliskomisjonile, kutsutud välisministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad ühisteatise „Rahvusvaheline ookeanide majandamine: meie ookeanide tulevikku hõlmav kava“ kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: noorsootöö seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE);

maaelukomisjonis – kohtumine põllumeeste esindusorganisatsioonidega, kutsutud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Põllumeeste Keskliidu ja Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – kell 11.10: tolliseaduse eelnõu (374 SE), kutsutud rahandusminister Sven Sester; kollektiivne pöördumine „Eestimaa kaitseks“ seoses Rail Balticu rajamisega, komisjoni seisukoha kujundamine ettepanekute suhtes; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Ettepanek uue Euroopa konsensuse kohta arengu küsimuses: Meie maailm, meie väärikus, meie tulevik“ kohta, arvamuse andmine väliskomisjonile;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: püsiasustusega väikesaarte seaduses sätestatud väikesaarte nimistu muutmise arutelu, kutsutud riigihalduse minister Mihhail Korb; õiguskantsleri ettepanek viia tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus kooskõlla põhiseadusega, mis puudutab õlle, kääritatud joogi ja veini aktsiisimäärade tõusu, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: maksukorralduse seaduse ja elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (320 SE); arutelu õiguskantsleri ettepaneku üle viia tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus kooskõlla põhiseadusega; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Uuendatud partnerlus Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidega“ kohta, arvamuse andmine väliskomisjonile;

riigikaitsekomisjonis – tsiviiltoetuse register – riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muudatused, kutsutud kaitseressursside ameti ja kaitseministeeriumi esindajad; iseliikuvate suurtükkide K9 hange, kutsutud kaitseministeeriumi ja Kaitseväe esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Riigikontrolli aruanne „Riigi tegevusest töövõimereformi ettevalmistamisel“, kutsutud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, riigikontrolli, töötukassa, sotsiaalkindlustusameti, tööandjate keskliidu ja puuetega inimeste koja esindajad (ruum L333);

väliskomisjonis – kell 8.40: Eesti seisukohad ELi välisasjade nõukogu 6. märtsi istungil, kutsutud välisminister Sven Mikser ja kaitseminister Margus Tsahkna (videokonverents); „Lepingu Eesti Vabariigi valitsuse ja Taani Kuningriigi valitsuse vahel investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitsmise kohta“ muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (379 SE);

õiguskomisjonis kell 11.15: töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (356 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade justiitsministeeriumi vanglate valdkonna 2016. aasta tööst, järelevalve meetmetest osakonna töö tõhustamisel ja 2017. aasta prioriteedid, kutsutud justiitsministeeriumi vanglate asekantsler Priit Kama;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: elanike, ettevõtjate ja avaliku sektori töötajate 2016. aasta korruptsiooni uuringu tulemustest; GRECO IV hindamisvoorus Riigikogu liikmetele suunatud soovituste täitmisest, kutsutud justiitsministeeriumi esindajad (ruum L332);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: vanemapuhkuste ja hüvitiste süsteemi täiustamisest, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad (ruum R407);

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: riigireformi kava kuni märtsini 2019 tutvustus, kutsutud riigihalduse minister Mihhail Korb (ruum R406);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: raporti „Fiskaalpoliitika paradigma võimalikest muutustest Eesti parlamentaarses süsteemis“ ettepanekute jätkuarutelu, kutsutud rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Audru kooli õpilastega.

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi suursaadiku Theresa Bubbeariga (ruum L253).

Välislähetused

5. – 6. märts
Riigikogu liige Anne Sulling osaleb majanduse digitaliseerimise teemalisel konverentsil “Real-time economy” Brüsselis, Belgias.

5. – 7. märts
Riigikogu liige Tiina Kangro osaleb Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide ümarlaual „Tööjõu liikumine ja julgeolek: meie ühised mured“ Londonis.

5. – 9. märts
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko osaleb ENPA poliitikaasjade ja demokraatia komitee ning monitooringukomitee istungil Pariisis, Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside