Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad peaminister Taavi Rõivas põllumajandustoetuste kohta (nr 217) ja Eesti välispoliitika kohta (nr 224); keskkonnaminister Marko Pomerants maapõue strateegia valmimise ja tutvustamise kohta (nr 220); tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski Eesti tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkuse kohta (nr 219); siseminister Hanno Pevkur Riigikontrolli aruande “Politsei- ja Piirivalveameti moodustamise kulg ja tulemuslikkus” ning pingestuva julgeolekuolukorra kohta (nr 213), illegaalsete immigrantide vabalt ringiliikumise kohta Eestis (nr 214) ja seaduserikkumise kohta Eesti taksonduses (nr 221).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 9.-10. juunil toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu ja siseminister Hanno Pevkur; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni korraldatud avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb kirjastajate rolli autoriõiguse väärtusahelas ning teoste kasutamist, mis on paigutatud avalikesse kohtadesse (nn panoraami erand), kutsutud justiitsministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (243 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad; keskkonnatasude seaduse eelnõu (233 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad; maapõueseaduse eelnõu (213 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: säilituseksemplari seaduse eelnõu (157 SE); erakooliseaduse, noorsootöö seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE); Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (248 OE); Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni korraldatud avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb teoste kasutamist, mis on paigutatud avalikesse kohtadesse (nn panoraami erand), kutsutud justiitsministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis – kollektiivne pöördumine “Glüfosaadi kasutamine tuleb Eestis keelata”, kutsutud pöördumise algatajate esindaja Züleyxa Izmailova ning maaeluministeeriumi esindajad; maanteeameti teenuste kättesaadavus maapiirkondades, kutsutud maanteeameti ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Euroopa Komisjoni jagamismajandust käsitlevas teatises sisalduvate põhimõtete tutvustamine, ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE); arenguseire seaduse eelnõu (239 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (202 SE), kutsutud kaitseministeeriumi teabeameti esindajad; üleriigilise hädaolukorra õppuse CONEX 2015 järeldused, kutsutud siseministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE); riigieelarve kontrolli erikomisjoni raporti „Fiskaalpoliitika paradigma võimalikest muutustest Eesti parlamentaarses süsteemis“ arutelu;

riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE); riigikaitseseaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (209 SE); Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE); Eesti seisukohad Euroopa välisteenistuse ja Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsioonidokumendi kohta, mis käsitleb julgeoleku ja arengu toetamist kolmandates riikides suutlikkuse suurendamise kaudu, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja; ettevalmistus Riigikogu 8. juuni istungil olulise tähtsusega riikliku küsimusena riigikaitsekomisjoni raporti “NATO heidutus Läänemere piirkonnas, hetkeseis ja perspektiivid” aruteluks; 13. mail jõustunud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muudatused;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: perehüvitiste seaduse eelnõu (217 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE);

väliskomisjonis – seisukoha andmine ELi määruse eelnõu kohta kolmandate riikide kaupade ja teenuste juurdepääsu kohta liidu riigihangete siseturule ning selliste menetluste kohta, millega toetatakse läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste juurdepääsu üle kolmandate riikide riigihanketurgudele, kutsutud välisministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; kokkuvõte 22.24. mail toimunud väliskomisjoni töövisiidist Prantsusmaale; informatsioon komisjoni liikmete tegevusest;

õiguskomisjonis kell 11.15: Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (246 OE), kutsutud sotsiaalministeeriumi ja justiitsministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisaluga;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: huvide deklaratsioonide kontrolli tulemuste läbivaatamine; kokkuvõte Riigikogu liikmete 2016. aasta huvide deklaratsioonide laekumisest ja deklaratsiooni täitmise käigus tõstatatud probleemidest (ruum L246);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi tegevus töötute aitamisel tööle“ arutelu, kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, Eesti Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ning sotsiaalministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, töötukassa ja Riigikontrolli esindajad. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 13 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub kindralmajor Ian Cave’iga NATO Napoli ühendväejuhatusest.

Kell 15.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling kohtub Iirimaa suursaadiku Frank Floodiga.

Välislähetused

5. – 7. juuni
Riigikogu liige Anne Sulling esineb kosmose ja infoühiskonna teemalisel konverentsil “Global Conference of Space and the Information Society” Genfis, Šveitsis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside