Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Kolmas lugemine – üks eelnõu

Valitsuse algatatud Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (559 SE) antakse Eesti Hoiuraamatukogu ülesanded üle Eesti Rahvusraamatukogule. Kuna hoiuraamatukogu ülesanded on sarnased ja osaliselt kattuvad rahvusraamatukogu ülesannetega, lõpetatakse selle tegevus eraldiseisva riigiasutusena. Teenuste ühendamine loob eeldused kasutajakeskseks teenuste innovatsiooniks ja sidusaks arenduseks ja vähendab raamatukoguteenuse killustatust. Muudatus aitab parandada nägemis- või muu trükikirja lugemise puudega inimeste ligipääsu väljaannetele ja digitaalsele teabele, mida praegu pärsib teenuste eraldatus. Rahvusraamatukogu uude renoveeritud hoonesse on ka kavandatud pimedate raamatukogule vajalikud ruumid ning parem ligipääsetavus. Asutuste füüsiline ühendamine ei ole eeldatavasti päevakorral 2025. aastani, mil peaks lõpule jõudma rahvusraamatukogu hoone renoveerimine. Tulevikus kolitakse hoiuraamatukogu hoiu- ja vahetuskogu kavandavasse pärandihoidlasse ning pimedate raamatukogu teenuseid hakatakse osutama renoveeritud rahvusraamatukogu ruumides Tõnismäel.

Esimene lugemine – üks eelnõu

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Raimond Kaljulai algatatud perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (560 SE) näeb ette tõsta lastega perede toimetuleku parandamiseks lapsetoetuse pere esimese ja iga järgmise lapse kohta 100 eurole kuus. Kehtiva seaduse alusel on lapsetoetuse suurus pere esimese ja teise lapse kohta 60 eurot. Kolmanda ja iga järgmise lapse kohta on lapsetoetuse suurus 100 eurot. Eelnõus tehtud muudatuse kohaselt tõstetakse ka esimese ja teise lapse toetus 100 eurole kuus.

Riigikogu liikmete arupärimisele laenuvõlglaste kohta (nr 133) vastab rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus.

Riigikogu liikmete arupärimisele kutseõppe rahastamise kohta (nr 135) vastab haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.10:

seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni määruse eelnõu, milles käsitletakse metaaniheite vähendamist energeetikasektoris, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 9.-10. juunil toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu istungil (siseturg, tööstus, teadus, kosmos), kutsutud haridus- ja teadusminister Liina Kersna ja ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt; Eesti seisukohad 9.-10. juunil 2022 toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Maris Lauri ja siseminister;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: turbapoliitikast, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;  Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Kliimapoliitika põhialused aastani 2050ˮ muutmine“ eelnõu (616 OE);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Etendusasutuse seaduse ja rahvusooperi seaduse muutmise seaduse eelnõu (419 SE);

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2023–2027 viimastest muudatustest, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse; põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE), kutsutud       maaeluminister Urmas Kruuse; lemmikloomade üleriigilise elektroonilise registreerimise lahendustest, kutsutud maaeluminister Urmas;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: maagaasiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (596 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi esindajad; laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse eelnõu (571 SE);

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: . Stabiilsusprogrammist 2022, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (548 SE);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (569 SE); riigilõivuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (598 SE); Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (599 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; psühhiaatrilise abi seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (600 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – kell 11.15: 1.-2. juunil toimunud väliskomisjoni töövisiidist Brüsselisse NATO peakorterisse ja Euroopa Liidu institutsioonidesse;

õiguskomisjonis – kell 11.15 perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (597 SE), kutsutud kaitseminister Kalle Laanet siseministri ülesannetes;

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis kell 13.30: VII istungjärgu tegevuse kokkuvõte;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.15: kohtumine Kaitsepolitseiameti peadirektoriga; ettepaneku tegemine Riigikogu juhatusele fraktsioonide ja komisjonide lobikohtumiste avalikustamiseks alates 2022. aasta sügisistungjärgust;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: riigimetsa raiemahtudest, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad ning Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse esimees Aigar Kallas; Haridus- ja Teadusministeeriumi kiirtestide hankest, kutsutud haridus- ja teadusminister Liina Kersna ning Rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 12.15 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Stockholmi Eesti Kooli õpilastega.

Kell 12.30 – väliskomisjon kohub videosilla vahendusel Ukraina parlamendi väliskomisjoniga.

Välislähetus

5.–7. juuni
Riigikaitsekomisjoni esimees Enn Eesmaa ja aseesimees Leo Kunnas osalevad Baltimaade, Põhjamaade, Poola ja Saksamaa parlamentide riigikaitsekomisjonide esimeeste kohtumisel Turus Soomes.

5.–8. juuni
Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur on visiidil Kiievis ja Žõtomiris Ukrainas.

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
tel 631 6353, 5558 3993
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside