Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Teine lugemine – kaks eelnõu:

Valitsuse algatatud konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (442 SE) sätestatakse alused, millest tulenevalt rahastataks Konkurentsiameti ülesandeid ka järelevalvetasudest.

Valitsuse algatatud perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (474 SE) luuakse elatise määramiseks uus kord. Praegune miinimumelatise summa, milleks on pool kuupalga alammäärast, asendatakse õiglasemate ja paindlikumate elatise arvutamise alustega.

Eelnõu järgi tuleb elatise summa kujunemisel arvesse võtta lapse reaalseid vajadusi, vanema võimalusi ja lapsega koos veedetava aja hulka, samuti tuleb arvestada, mitut last vanem üleval peab pidama ning kellele makstakse lapsetoetust ja lasterikka pere toetust.

Eelnõu järgi on elatise määramise aluseks baassumma 200 eurot, millele lisandub igal aastal kolm protsenti eelmise aasta keskmisest brutopalgast. Maha arvestatakse pool peretoetustest, kui need laekuvad teisele vanemale. Kohtul on õigus sissetulekute erinevust ja lapse vajadusi arvestades elatist suurendada või vähendada.

Esimene lugemine – üks eelnõu:

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi algatatud liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (433 SE) järgi piiratakse jalakäijate liiklusohutuse huvides osadel teedel kergliikurite liikumiskiirust 10 km/h ning antakse kohalikele omavalitsutele õigus rakendada vajadusel täiendavaid piiranguid.

Ettekanne „Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“ elluviimisest 2021. aastal. Ettekande teeb justiitsminister Maris Lauri.

Riigikogu liikmete arupärimistele infoteaduste bakalaureuse õppekava mitteavamise kohta Tallinna Ülikoolis (nr 92) ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kiirtestide hanke kohta (nr 93) vastab haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: seisukoha täiendamine: Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ettepanek säästlike lennukikütuste kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 9. detsembril toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil (transport), kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; Eesti seisukohad 9.–10. detsembril 2021 toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Maris Lauri ja siseminister Kristian Jaani; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni Euroopa tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutuse HERA loomise teatise ja määruse eelnõu ettepaneku kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: Rohetiigri Eesti energiakaardi tutvustus, kutsutud Rohetiigri, Tallinna Tehnikaülikooli Targa linna tippkeskuse ja Alexela Grupi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.10: autoriõiguse seaduse muutmise seaduse (autoriõiguse direktiivide ülevõtmine) eelnõu (368 SE); etendusasutuse seaduse ja rahvusooperi seaduse muutmise seaduse eelnõu (419 SE), kutsutud Kultuuriministeeriumi, Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu, Vana Baskini Teatri ning KL Consult õigusbüroo esindajad;

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: roheenergia tootmise võimalustest põllumajanduses, kutsutud OÜ Estonia Farmid, Eesti Biogaasi Assotsiatsiooni, OÜ Biometaan, OÜ Eesti Biogaas ning Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajad; maaelukomisjoni esindaja nimetamine sordiaretuse ja geneetilise ressursi nõukogusse;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (477 SE), autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (490 SE) arutelu esimesele lugemisele saatmiseks, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; planeerimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (378 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu üldise tooteohutuse määruse eelnõu kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad alternatiivkütuste taristu määruse eelnõu kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE); kogumispensionide seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (468 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (469 SE); 2022. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (464 SE); Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu muutmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (479 SE); Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimise ja rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (480 SE); osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu muutmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (481 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE);

riigikaitsekomisjonis – 16. novembril Brüsselis toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisest ning arengutest NATO-s, kutsutud kaitseminister Kalle Laanet; videoistungil – Riigikogu otsuste eelnõud Kaitseväe kasutamise kohta välismissioonidel (444 OE, 445 OE, 446 OE, 447 OE, 448 OE, 449 OE, 450 OE, 451 OE, 452 OE, 453 OE, 454 OE), kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 SE); ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (467 SE); ravimiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (413 SE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele „Negatiivse koroonatesti aktsepteerimiseks nakkusohutuse tõendina““ eelnõu (484 OE), kutsutud Riigikantselei, Teadusnõukoja, Sotsiaalministeeriumi ja Terviseameti esindajad; Euroopa Liidu Asjade Komisjonile arvamuse andmine Eesti seisukohad ELi tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutust (HERA) puudutava määruse ja teatise eelnõu kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjoni videoistungil – kell 11.15: Euroopa Liidu sanktsioonipoliitikast ja Valgevene vastu kehtestatud sanktsioonidest, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; väliskomisjoni visiidist ÜRO juurde ja Ameerika Ühendriikidesse;

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: Häirekeskuse peadirektori kandidaadi Kätlin Alvela suhtes seisukoha kujundamine, kutsutud siseminister Kristian Jaani ja Häirekeskuse peadirektori kandidaat Kätlin Alvela; politsei ja piirivalve seaduse täiendamise seaduse eelnõu (408 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad; päästeseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusest, kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: rahvusvahelise julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Täiskasvanute hambaravihüvitis“, kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik, Eesti Haigekassa ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Välislähetused

27. november – 6. detsember
Eesti-Taiwani sõprusrühma esimees Jüri Jaanson ja sõprusrühma liige Madis Milling osalevad 2021 Open Parliament Forumil Taipeis.

30. november – 6. detsember
Riigikogu liige Eduard Odinets osaleb Victory Institute konverentsil Washingtonis Ameerika Ühendriikides.

5. – 7. detsember
Riigikogu esimees Jüri Ratas on visiidil Montenegros. Esimeest saadavad visiidil Riigikogu liikmed Sven Sester ja Kalvi Kõva.

5. – 7. detsember
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni asendusliige Raimond Kaljulaid osaleb ENPA poliitikaasjade ja demokraatia komitee istungil Pariisis Prantsusmaal.

5. – 7. detsember
Riigikogu liige Ruuben Kaalep osaleb Soome Vabariigi aastapäeva üritustel Helsingis.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside