Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson vastab Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele jalgrattakasutuse edendamise kohta riiklikul tasandil (nr 446).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 9. novembril toimuval ELi välisasjade nõukogu (kaubandus) istungil, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist ja Välisministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse InvestEU programm (COM(2018) 439), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; ülevaade kellakeeramise lõpetamise läbirääkimiste hetkeseisust, kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson;

keskkonnakomisjonis arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite normid, eelnõu kohta – COM(2018) 284, Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (710 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (704 SE), kutsutud huvirühmad; autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (686 SE) (ruum L332);

maaelukomisjonis – kell 11.10: loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (734 SE), taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (733 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad; geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (681 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi, Ökoriik Eesti, Eesti Mesinike Liidu ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Tarbijakaitseameti ja Tehnilise Järelevalve Ameti ühendamine ning rikkumismenetlusest nr 2017/2072 selgunud puuduste kõrvaldamine) eelnõu (651 SE); Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala 2019. aasta eelarve tutvustus, laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (696 SE); isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679 SE), isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; kohtute seaduse ja kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise seaduse eelnõu (713 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (675 SE); 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; kohtumine Eesti Panga esindajatega, kutsutud Eesti Panga president Ardo Hansson;

riigikaitsekomisjonis Eesti seisukohad nõukogu otsuse, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu, eelnõu kohta – 9736/18 (1-2/18-758/1), kutsutud Välisministeeriumi ja Kaitseministeeriumi esindajad; Eesti ja Soome kaitsekoostööst, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad; Eesti Kaitsetööstuse Liidu tegevusest, kutsutud Eesti Kaitsetööstuse Liidu ja ettevõtete esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (649 SE), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (689 SE), narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (640 SE), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Kaitsepolitseiameti 2018. aasta eelarve täitmisest ja 2019. aasta eelarve arutelu, kutsutud siseminister Andres Anvelt ja Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Haridusministeeriumi kantsleri Tea Varrakuga;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: hoolduskoormuse rakkerühma töö tulemustest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: Riigikogu liikmete arvu mõjust parlamentaarsele demokraatiale ja Riigikogule, kutsutud riigi valimisteenistuse esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu seletuskirjas esitatud info selgusest ja piisavusest, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise ning Eelarvenõukogu, Rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmus

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub konkursi „Hea eeskuju“ žüriiga.

Välislähetused

5. – 7. november
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Mart Nutt, Barbi Pilvre ja Henn Põlluaas on visiidil Berliinis Saksamaal.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside