Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad peaminister Jüri Ratas vanemaealiste tööhõive (nr 412), tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tervisekeskuste investeeringutoetuste (nr 413) ja maaeluminister Tarmo Tamm mahepõllumajanduse kohta (nr 418).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 8. – 9. märtsil toimuval ELi justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu ja siseminister Andres Anvelt; seisukoha andmine: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse Euroopa parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1141/2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu raames 6. märtsil toimuval kaitseministrite ametlikul kohtumisel, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülevaade huvihariduse ja huvitegevuse riikliku lisatoetuse rakendumisest, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Kultuuriministeeriumi, Eesti Noorsootöö Keskuse, Vastseliina Noortekeskuse, Linnade Liidu ning Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajad (ruum L241);

maaelukomisjonis – kell 11.10: bussiliikluse korraldusest maapiirkonnas, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Maanteeameti, OÜ Taisto Liinid, ASi GoBus, ASi Mootor Grupp ja ASi T Grupp esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – kell 11.10: mõõteseaduse eelnõu (566 SE), elektrituruseaduse ja energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (536 SE); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse uute raskeveokite CO2-heite ja kütusekulu seire ja aruandluse kohta eelnõu suhtes COM(2017) 279; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik, eelnõu kohta COM(2017) 487;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE), kutsutud siseminister Andres Anvelt, Siseministeeriumi ja Välisministeeriumi esindajad; ELAKile arvamuse andmine: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega muudetakse Euroopa parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1141/2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; ELAKile arvamuse andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse määrust (EL) 2016/399 sisepiiridel piirikontrolli ajutist taaskehtestamist reguleerivate normide osas, eelnõu kohta, kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis kell 11.10: ELAKile arvamuse andmine: Eesti seisukohad üleeuroopalise personaalse pensionitoote määruse eelnõu kohta COM(2017) 343; ELAKile arvamuse andmine: Eesti seisukohad Euroopa finantsjärelevalve süsteemi tugevdamise seadusandliku paketi kohta COM(2017)538; COM(2017)537; COM(2017)536;

riigikaitsekomisjonis hädaolukorra seaduse, maksukorralduse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (571 SE); riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE); kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE); elanikkonnakaitsest, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta, eelnõu suhtes COM(2017) 772 (1-2/17-778/5), kutsutud Riigikantselei ja Siseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ülevaade haruapteekide tegevusest ja regulatsioonist ravimiseaduses, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Ravimiameti ja pöördujate esindajad; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad üleeuroopalise personaalse pensionitoote määruse eelnõu kohta, kutsutud Rahandusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad töö- ja eraelu tasakaalustamise direktiivi eelnõu kohta, milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamist, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; sotsiaalhoolekande seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE);

väliskomisjonis konsulaarseaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE), e-residentsusega seotud küsimused, kutsutud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Eesti Pangaliidu, Välisministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajad; valitsuse korralduse „„Välispoliitika arengukava 2030“ koostamise ettepaneku heakskiitmine“ eelnõu, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 6. märtsil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (kaitseministrid) istungil, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 11.15: arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta, eelnõu suhtes COM(2017) 772, kutsutud Siseministeeriumi esindaja; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse määrust (EL) 2016/399 sisepiiridel piirikontrolli ajutist taaskehtestamist reguleerivate normide osas, eelnõu kohta COM(2017) 571, kutsutud Siseministeeriumi esindaja; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis reguleerib kaupade müügilepingutega seonduvaid teatavaid aspekte, eelnõu kohta COM(2017) 637, kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile TsMS § 182 lg 2 p 1 põhiseaduspärasusest;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: vanglate valdkonna tööst 2017. aastal, tööplaanid ja prioriteedid 2018. aastaks, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: 2017. aasta korruptsioonitajumise indeksi tulemustest, kutsutud MTÜ Korruptsioonivaba Eesti esindajad (ruum L332);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: koduohutuse mõttepaber ja kodunõustamise teenus, kutsutud Siseministeeriumi, Päästeameti ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: kohtumine riigihalduse ministri Jaak Aabiga;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi ülesannete rahastamine Euroopa Liidu toetustest“ valdkondliku alaaruande „Keskkonnavaldkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest“ arutelu, kutsutud Keskkonnaministeeriumi, SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Riigikontrolli esindajad; Riigikontrolli arvamus riigi ülesannete rahastamisest EL toetuste kohta tulevikus, kutsutud Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 13 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtuvad Euroopa Poliitikaanalüüsi Keskuse (CEPA) presidendi Peter B. Doraniga.

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Georgia saatkonna fotonäituse „50 Georgia naist“.

Välislähetused

1, – 6. märts
OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Külliki Kübarsepp osaleb OSCE PA delegatsiooni koosseisus Itaalia parlamendi valimiste vaatlemise missioonil Itaalias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside