Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – ruumiandmete seaduse muutmise seaduse eelnõu (652 SE); keskkonnainvesteeringute keskuse nõukogu liikmete määramine; riigimetsa majandamise keskuse nõukogu liikmete määramine;

kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (616 SE), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindaja; välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE); ülikooliseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (627 SE); muinsuskaitseameti kirjade arutelu majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise eelnõus (573 SE) muinsuskaitseseaduse § 39 kehtetuks tunnistamise kohta ja muinsuskaitseseaduse § 44¹ lõike 2 muutmise kohta; esindaja määramine strateegiadokumendi spordipoliitika põhialustest „Eesti Sport 2030“ juhtkomiteesse;

maaelukomisjonis – Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse ning korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (628 SE); Eesti maaelu arengukava 2014-2020; veterinaarkorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (621 SE); loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (655 SE);

majanduskomisjonis – kell 11.10: planeerimisseaduse eelnõule (571 SE) esitatud ettepanekute ja arvamuste arutelu, kutsutud justiitsministeeriumi, siseministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, maastikuarhitektide liidu, arhitektide liidu, planeerijate ühingu, linnade liidu ja maaomavalitsuste liidu esindajad.

Istung on avalik, toimub veebiülekanne (konverentsisaal);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (605 SE), kutsutud Riigikogu esimees Eiki Nestor; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (651 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (629 SE); Õiguskantsleri seaduse täiendamise seaduse eelnõu projekti arutelu, kutsutud õiguskantsleri vanemnõunik; Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (639 OE); Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (640 OE); Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (638 OE);

rahanduskomisjonis – Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud käibemaksuseaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (493 UA); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE); arvamuse andmine maaelukomisjonile ülikooliseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (627 SE) kohta; arvamuse andmine kultuurikomisjonile Tallinna Tehnikaülikooli seaduse eelnõu (619 SE) kohta; Riigikogu otsuse Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse algatamine;

riigikaitsekomisjonis – Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (651 SE); ülevaade Tšehhi ja Moldova välislähetustest;

sotsiaalkomisjonis – ravimiseaduse, riigilõivuseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE), kutsutud on apteekrite liidu, apteekide ühenduse, ravimihulgimüüjate liidu, Yliopiston Apteekki OÜ, Euroapteek OÜ, sotsiaalministeeriumi, ravimiameti ja õiguskantsleri esindajad (ruum L333);

väliskomisjonis – Riigikogu otsuse “Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmine eelnõu (659 OE); Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ettepanek Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmiseks; Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ettepanek Riigikogu otsuse „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmiseks; Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Eesti Reformierakonna fraktsiooni ettepanek Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmiseks; Eesti seisukohad 8. mail toimuval EL-i välisasjade nõukogu (kaubandusministrid) istungil; Eesti seisukohad 12. mail toimuval EL-i välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (554 SE), kutsutud justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: erikomisjoni esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi asutatud sihtasutustele toetuste andmine ja nende sihipärane kasutamine“ arutelu, kutsutud asjaomaste asutuste esindajad;

Istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 9.15 – Riigikogu esimees Eiki Nestoriga liitub töövari projekti „Vabaduse jälg“ raames.

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Mutionu lasteaia inimestega ja Tallinna Arbu lasteaia inimestega (kell 12.30).

Kell 11.45 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma ja väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa kohtuvad ÜRO humanitaarabi koordineerimise ameti Genfi peadirektori Rashid Khalikoviga (ruum L243).

Välislähetused

5. – 11. mai
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Maimu Berg, Juhan Parts ja Imre Sooäär on väliskomisjoni töövisiidil Hiina Rahvavabariigis.

Tagasiside