Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikme Tarmo Kruusimäe ametivanne

Maaeluminister Tarmo Tamm vastab Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele kakskeelsuse kohta ministeeriumi ametlikus teavituskampaanias (nr 361).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 8.-9. juunil toimuval mitteametlikul ELi justiits- ja siseasjade nõukogu kohtumisel, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu ja siseminister Andres Anvelt; Eesti seisukohad 8.-9. juunil toimuval ELi transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika (TTE) nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 9. juunil toimuval ELi transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika (TTE) nõukogu kohtumisel, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo; Eesti seisukohad 8.-9. juunil toimuval mitteametlikul ühtekuuluvusministrite kohtumisel, kutsutud rahandusministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (415 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja; keskkonnaseire seaduse muutmise seaduse eelnõu (443 SE); looduskaitseseaduse muutmise seaduse (Nagoya protokolli rakendamine) eelnõu (444 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja; arvamuse andmine maaelukomisjonile loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (445 SE), kutsutud maaeluministeeriumi esindaja;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Vabariigi Valitsusele kutsehariduse edendamiseks soovituste tegemine; arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile Riigikohtu kirja osas põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõike 1 põhiseaduspärasuse taotluse kohta;

maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Aiandusliidu esindajatega;

majanduskomisjonis – kell 11.10: liiklusseaduse, autoveoseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (419 SE); kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (264 SE); ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE); maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE); ELi eesistumisega seoses majanduskomisjoni korraldatava ELi rahvusparlamentide majanduskomisjonide esimeeste konverentsi ettevalmistustest;

rahanduskomisjonis – Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (428 SE); kogumispensionide seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE), kutsutud huvigruppide esindajad; ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse eelnõu (454 SE); tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE); rahandusministeeriumi ülevaade maksuseaduste kavandatavatest muudatustest;

riigikaitsekomisjonis – merejulgeolekualastest tegevustest ja plaanidest, kutsutud kaitseministeeriumi, Kaitseväe ja Riigikantselei esindajad; Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni juhitud Iraagi kaitsevõime ülesehituse toetamise koolitusprogrammis” eelnõu (451 OE);

sotsiaalkomisjonis kell 11.10: töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu (407 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (417 SE); töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (468 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi, Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Eesti Töötukassa esindajad; kogumispensionide seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi ja rahandusministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis kell 11.15: naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (475 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad; karistusseadustiku § 178 muutmise seaduse eelnõu (422 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: järelevalve meetmete tõhustamine julgeolekuasutustes, ülevaated ja kontrollkäikude materjalide läbivaatamine;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni tegevuse ülevaade (ruum L246);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli ülevaate „Ülevaade omavalitsuste raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolli probleemidest“ kordusarutelu, kutsutud Riigikontrolli ja Rahandusministeeriumi esindajad; Riigikontrolli ülevaate tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad;

rahvastikukriisi probleemkomisjonis – kell 13.15: asendusemaduse riiklikust kontrollist, ettekanded teevad Eesti Naistearstide Seltsi president Made Laanpere; Eesti Kirikute Nõukogu asepresident Meego Remmel ja justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus; istung on avalik, toimub veebiülekanne (konverentsisaal);

riigireformi probleemkomisjonis – kell 13.15: kohtumine Riigikogu Kantselei direktsiooniga.

Sündmused

Kell 9 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub noorte tippjuhtide organisatsiooni YPO delegatsiooniga (ruum L253).

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Leedu presidendi Dalia Grybauskaitė tervitustseremoonial (Kadriorg).

Kell 12.15 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Läti Kaitseväe juhataja kindralmajor Leonīds Kalniņše ja Eesti Kaitseväe juhataja kindral Riho Terrasega.

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Leedu presidendi Dalia Grybauskaitėga. Kohtumisel osalevad väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, kultuurikomisjoni esimees Aadu Must ja rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd (restoran Mon Repos).

Kell 18.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Leedu presidendi Dalia Grybauskaitėga riigivisiidi kohtumisel (Kõltsu mõis).

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside