Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikme Inara Luigase ametivanne

Riigikogu aseesimeeste erakorraline valimine

Riigikogu esimees Eiki Nestor ning valitud aseesimehed annavad vahetult pärast valimisi pressikonverentsi (ruum L240 Valge saali kõrval).

Riigikogu istungil vastavad Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele kaitseminister Margus Tsahkna kaitsevaldkonna kulude tõhususe ja läbipaistvuse kohta (nr 268) ning välisminister Sven Mikser laevakaitsjate kohta (nr 269).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: võimalik Riigikogu otsuse eelnõu, mis sisaldab põhjendatud arvamust selle kohta, miks Nõukogu direktiivi ettepanek äriühingu tulumaksu ühtse maksubaasi (CCTB) kohta ja Nõukogu direktiivi ettepaneku äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi (CCCTB) kohta, ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele; Eesti seisukohad 8.-9. detsembril toimuval ELi justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu ja siseminister Andres Anvelt; Eesti seisukohad 8.-9. detsembril toimuval ELi tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) istungil, kutsutud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.

keskkonnakomisjonis – veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (316 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad; arutelu ressursitasude jaotuse ja jäätmehoolduse rahastamise teemal, kohtumine Võrumaa omavalitsusjuhtidega, kutsutud rahandusministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi esindajad (konverentsisaal);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE); Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni algatatud autoriõiguse reformipaketi kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis – maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE), kutsutud maaeluministeeriumi esindajad; kokkuvõte 2016. aasta maaelukomisjoni tööst;

majanduskomisjonis – kell 11.10: majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine; ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE); raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (259 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (251 SE); välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (252 SE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (344 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (345 OE);

rahanduskomisjonis – võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (321 SE); investeerimisfondide seaduse eelnõu (297 SE); tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (302 SE);

riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuse eelnõud Kaitseväe kasutamise kohta: Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia (337 OE); ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis (331 OE); NATO reageerimisjõudude koosseisus (332 OE); rahutagamismissioonil Kosovos (333 OE); väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis (334 OE); Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil (335 OE); konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias (336 OE); rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve (338 OE); Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis (339 OE), kutsutud kaitseministeeriumi esindajad; riigikaitsekomisjoni esindaja nimetamine SA Eesti Välispoliitika Instituudi nõukogusse; ÜRO juhitava rahvusvahelise rahuvalvemissiooni UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) välislähetuse edasilükkamine; Eesti seisukohad 6.-7.detsembril Brüsselis toimuval NATO välisministrite kohtumisel, kutsutud välisministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: komisjoni esimehe ja aseesimehe valimised; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (317 SE);

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 12. detsembril toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil; Eesti seisukohad 6.-7. detsembril toimuval NATO välisministrite kohtumisel; Eesti seisukohad 8.-9. detsembril Saksamaal Hamburgis toimuval OSCE välisministrite kohtumisel, kutsutud välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis kell 11.15: õiguskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine; korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (312 SE), kutsutud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni aseesimees Henn Põlluaas ja justiitsministeeriumi esindajad; karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise direktiivi ülevõtmine) eelnõu (308 SE), kutsutud justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: teavitus rahvusvahelise olukorra kohta pingekolletes, kutsutud Kaitseväe luurekeskuse ja Teabeameti esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: 2016. aasta huvide deklaratsioonide kontrolli tulemuste läbivaatamine (ruum L 246).

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse käsitöö töötoas osalenud Kristel Pahka näituse „Alice Imedemaal“ (Toompea lossi lõunatiiva 3. korrus).

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab traditsioonilise jõulueelse Võrumaa käsitöönäituse (Riigikogu hoone vestibüül).

Välislähetused

29. november – 5. detsember

iigikogu liige Oudekki Loone osaleb Itaalia põhiseadusreferendumil vaatlejana, kohtub Itaalia parlamendiliikmetega, Eesti suursaadikuga Itaalias Celia Kuningas-Saagpakiga ning Rooma Ülikooli ja LUISS Guido Carli sotsiaalteaduste õppejõududega Roomas ning Bologna Ülikooli sotsiaalteaduste õppejõududega Bolognas.

3. – 9. detsember
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee transatlantilisel foorumil Washingtonis, kohtumistel Ameerika Ühendriikide Senati esindajatega ning Eesti Washingtoni saatkonna korraldataval USA presidendivalimiste järgse olukorra seminaril.

5. – 7. detsember
Riigikogu liige Siim Kiisler osaleb Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) kongressil Essenis, Saksamaal.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside