Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on neli arupärimist, millele vastavad peaminister Andrus Ansip ja rahandusminister Jürgen Ligi.

Riigikogu liikmete arupärimistele võimaliku huvide konflikti kohta seoses maavanemate kandideerimisega kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel (nr 355) vastab peaminister Andrus Ansip; arupärimistele maksude laekumise kohta (nr 358), sotsiaalministeeriumi rahalise toetuse kohta materjalidele “Lastekaitsetöötajate juhendmaterjal” ja “Lapse heaolu hindamisjuhis” (nr 360) ja pöördmaksustamise kohta (nr 361) vastab rahandusminister Jürgen Ligi.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.


Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – veeseaduse ja jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (483 SE); ELi määruse eelnõu invasiivsete võõrliikide sissetoomise ja levitamise ennetamise ja ohjamise kohta, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; metsaseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (463SE);

kultuurikomisjonis – komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (seoses Aadu Musta tagasiastumisega); arutelu e-õppevara üldistest suundadest, kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo ning kirjastuste esindajad; õppetoetuste ja õppelaenuseaduse § 22 rakendamise arutelu;

maaelukomisjonis – ülevaade Eesti maaelu arengukava 2014-2020 koostamise käigust; maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE); ülevaade haldusreformist; rahvusvaheline toidu-, põllumajandus- ja aiandusmess „Internationale Grüne Woche 2014“: maaelukomisjoni delegatsiooni visiidi ettevalmistamine (ruum L 332);

majanduskomisjonis – kindlustustegevuse seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (475 SE); riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (474 SE); omandireformi aluste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (480 SE); tolliseaduse, karistusseadustiku ning kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse muutmise seaduse eelnõu (515 SE); Riigikogu otsuse “Eesti riikliku turismiarengukava 2014-2020 kinnitamine” eelnõu (461 OE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamiseks“ muutmine“ eelnõu (511 OE); kutsutud esitajate esindaja Rainer Vakra; Euroopa Parlamendi määruse eelnõu, mis käsitleb Euroopa Parlamendi uurimisõiguse kasutamise üksikasjalikke sätteid, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile;

rahanduskomisjonis – kohtumine Eesti Panga esindajatega; riigilõivuseaduse §333¹ muutmise seaduse eelnõu (494 SE); 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE) välisministeeriumi valitsemisala, kutsutud välisminister Urmas Paet; 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE) põllumajandusministeeriumi valitsemisala, kutsutud põllumajandusminister Helir–Valdor Seeder; investeerimisfondide seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (501 SE) (ruum L 333);

riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse § 25 muutmise seaduse eelnõu (458 SE);

sotsiaalkomisjonis – rahvatervise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE); patsiendiseaduse eelnõu (457 SE I); vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (486 SE I); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (481 SE); Riigikogu otsuse eelnõu “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” (498 OE);

väliskomisjonis – ülevaade Gruusia poliitilisest olukorrast ning 27. oktoobril toimunud Gruusia presidendivalimistest, kutsutud OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Väino Linde, Eesti-Georgia parlamendirühma esimees Andres Herkel, Eesti Välispoliitika Instituudi ja välisministeeriumi esindajad; väliskomisjoni Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamised: ülevaade Põhjala kaitsekoostööst;

õiguskomisjonis – Eesti seisukohad eCall paketi suhtes, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; maksukorralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE), arvamuse andmine rahanduskomisjonile; korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (424 SE);

korruptsioonivastases komisjonis – kell 13.30 ülevaade Euroopa Nõukogu korruptsioonivastase riikide ühenduse GRECO kolmandast hindamisvoorust „Inkrimineerimised“ ja „Erakondade rahastamise läbipaistvus“ (ruum L 335).


Sündmused

Kell 9 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub riigikontrolör Alar Karisega, kes annab Riigikogu esimehele üle Riigikontrolli aasta aruande.

Välislähetused

3. – 4. november
Riigikogu liige Andrei Korobeinik osaleb Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi sotsiaal- ja tervishoiu innovatsioonialase töörühma koosolekul Riias.

3. – 8. november
Riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osaleb NATO parlamentaarse assamblee teadus- ja tehnoloogiakomitee väljasõiduistungil Iisraeli riigi ja Palestiina omavalitsuse aladel.

 

Riigikogu pressiteenistus

 

Tagasiside