Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele vastab majandus- ja taristuminister Taavi Aas teedeehituse rahastamise kohta (nr 4).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 8. novembril toimuval Euroopa Liidu haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu istungil (EYCS), kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps; Eesti seisukohtadest 8. novembril toimuval Euroopa Liidu haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu ning Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu ühisistungil, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning Rahandusministeeriumi esindaja; Eesti seisukohtadest 7. novembril toimuval eurorühma kohtumisel ja 8. novembril toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu istungil (ECOFIN), kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (55 SE); kollektiivsest pöördumisest „Lageraied ajalukku“;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: uute aine- ja pädevustestide ettevalmistamisest, kutsutud  SA Innove juhatuse esimees Birgit Lao ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – kell 11.10: loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (90 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi ning Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: raudteede elektrifitseerimisest, kutsutud ASi Eesti Raudtee ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: kohtumine Eelarvenõukogu esindajatega; väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE); maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE); Riigikogu otsuse „Riigi 2018. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (77 OE), kutsutud riigikontrolör Janar Holm;

riigikaitsekomisjonis – arvamuse andmine õiguskomisjonile relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu (62 SE) kohta; kohtumine Kaitseliidu ülema brigaadikindral Riho Ühtegiga; Eesti Reservohvitseride Kogu arvamusest 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) kohta;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Tartu Ülikooli seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE), narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE), kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik; riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu ja muudatusettepanekute esitajate esindajad;

väliskomisjonis – kell 11.15: Eesti välispoliitika arengukava 2030“, kutsutud Välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis kell 11.15: riigi strateegilisest planeerimisest, kutsutud Riigikantselei strateegiabüroo strateegiadirektor Henry Kattago; Riigikogu otsuse „“Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (52 OE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „“Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (53 OE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Kaitsepolitseiameti 2019. aasta eelarve täitmisest ja 2020. aasta eelarvest, kutsutud siseminister Mart Helme ja Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohalikest omavalitsustest saabunud vastustest päringutele opositsiooni kaasamise kohta; koostöös MTÜ-ga Korruptsioonivaba Eesti ja e-Riigi Akadeemiaga 26.–27. novembril toimuvatest kohtumistest kohalike omavalitsustega Jõhvis, Tartus ja Tallinnas; läbipaistvuse tagamisest Riigikogu töös;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Kõrgharidusreform ja tööjõuvajadused“, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land, Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden ning Rektorite Nõukogu, Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu, Eesti Üliõpilaskondade Liidu, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: õpetajakoolitusest ja õppevahenditest, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: Eesti alkoholipoliitika võimalustest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi esindajad;

Sündmus

Kell 16 – keskkonnakomisjoni, riigikaitsekomisjoni ja õiguskomisjoni liikmed kohtuvad Ukraina Ülemraada delegatsiooniga.

Välislähetused

4.–5. november
Riigikogu liige Vilja Toomast osaleb tervise ja heaolu teemalisel konverentsil Brüsselis Belgias.

4.–6. november
Riigikogu liige Raimond Kaljulaid osaleb atlandiülesel julgeolekukonverentsil Brüsselis Belgias.

4.–6. november
Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa osaleb Vabariigi Presidendi riigivisiidil Kuveiti.

Riigikogu pressiteenistus
Kristi Sobak
tel 631 6592, 51 906 975
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside