Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimisele pankade liigkasumi ajutise maksustamise (nr 595) ja Eestis elukalliduse tõusu (nr 599) kohta vastab peaminister Kaja Kallas.

Riigikogu liikmete arupärimisele automaksu kehtestamise (nr 304), kodualuse maa maksustamise (nr 527) ja mootorsõidukimaksu mõju (nr 610) kohta vastab rahandusminister Mart Võrklaev.

Riigikogu liikmete arupärimistele era- ja pereelus soolise võrdsuse ja võrdse kohtlemise edendamise (nr 268) ning nn abieluvõrdsuse tagamise ja laste loomulike õiguste (nr 324) kohta vastab sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.15: seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb sõidukite konstruktsiooni ja romusõidukite haldamise ringlusnõudeid, millega muudetakse määrusi (EL) 2018/858 ja 2019/1020 ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2000/53/EÜ ja 2005/64/EÜ COM(2023) 451 (avalik päevakorrapunkt), kutsutud Kliimaministeeriumi ja huvigruppide esindajad, Eesti seisukohad 7. märtsil toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu istungil (siseturg, tööstus, teadus, kosmos), kutsutud Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – kell 12: atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi, Kliimaministeeriumi ning Terviseameti esindajad;

maaelukomisjonis – kell 11.10: Konkurentsiameti toiduainehindade uuringu tutvustus, Konkurentsiameti peadirektor Evelin Pärn-Lee;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti 2030. aasta taastuvelektri tootmise eesmärgi saavutamisest, kutsutud kliimaminister Kristen Michal, Riigikontrolli aruanne „Liiklusohutus maanteedel ja raudteel“, kutsutud Riigikontrolli esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu, Euroopa Liidu asjade komisjonile arvamuse andmine: Eesti seisukohad nõukogu direktiivi äritegevuse kohta Euroopas: tulumaksuga maksustamise raamistik (BEFIT) eelnõu suhtes – COM(2023) 532), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele toiduainete ja ravimite käibemaksu langetamiseks 5-le protsendile“ eelnõu (272 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele langetada vähiravimite käibemaksumäära“ eelnõu (277 OE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (337 SE), kollektiivne pöördumine „Petitsioon automaksu kehtestamise vastu“;

riigikaitsekomisjonis – kell 11: Kaitseliidu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (335 SE), kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur, Kaitseministeeriumi ja Kaitseliidu esindajad, Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu uuel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil EUNAVFOR Aspides, kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.15: arvamuse andmine väliskomisjonile välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (353 SE) kohta, kutsutud Välisministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad, Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eesti rahva sündivuse suurendamiseks“ eelnõu (283 OE), kollektiivne pöördumine „Muudame ravikindlustuse seadust õiglasemaks“;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Välisluureameti peadirektori Kaupo Rosinaga;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Nordica erikontrolli akti arutelu, kutsutud Riigikontrolli peakontrolör Märt Loite, õiguskomisjoni teavitamine Keskkriminaalpolitsei hinnangust karistusseadustiku täiendamise vajadusest, kohtumine Riigikogu liikme Tõnis Möldriga;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Tuuleparkide toetamise kavast, kutsutud kliimaminister Kristen Michal, Eesti Energia AS juhatuse esimees Andrus Durejko, Eesti Teaduste Akadeemia energeetikanõukogu esimees Arvi Hamburg, Tallinna Tehnikaülikooli Energiatehnoloogia instituudi direktor Alar Konist ja Riigikontrolör Janar Holm; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Välislähetused

2.–6. märts
Riigikogu liige Riina Solman osaleb konverentsil „Israel Allies Foundation Chairman’s conference“ Jeruusalemmas Iisraelis.

3.–5. märts
Riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osalevad Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika parlamentaarsel konverentsil Brugges Belgias ning kohtuvad NATO kaitsepoliitika ja planeerimise abipeasekretäri Angus Lapsley’ga ja luurevaldkonna abipeasekretäri Scott Bray’ga NATO peakorteris Brüsselis Belgias.

3.–5. märts
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb assamblee õigusasjade ja inimõiguste komitee kohtumisel Pariisis Prantsusmaal.

3.–5. märts
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni aseesimees Enn Eesmaa osaleb Läänemere parlamentaarse konverentsi alalise komitee kohtumisel Brüsselis Belgias.

3.–9. märts
Riigikogu Eesti-Taiwani toetusrühma esimees Kristo Enn Vaga (3.–14. märts) ning liikmed Karmen Joller, Ester Karuse, Katrin Kuusemäe, Tõnis Lukas, Juku-Kalle Raid, Luisa Rõivas ja Jaak Valge kohtuvad Taiwani presidendi Tsai Ing-weni, parlamendi esimehe Han Kuo-yu, peaministri Chen Chien-jeni ja välisministri Joseph Wuga Taipeis Taiwanis.

Riigikogu pressiteenistus
Eleen Lindmaa
631 6456, 5551 4433
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside