Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung:

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 7. mail toimuval välisasjade nõukogu istungil (kaubandus). Kutsutud ettevõtlusminister Urve Palo, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi EL-i ja rahvusvahelise koostöö osakonna nõunik Marti Mätas ning välisministeeriumi asekantsler Väino Reinart; peaministri ülevaade aruteludest 23. aprillil toimunud erakorralisel EL-i Ülemkogul. Kutsutud peaminister Taavi Rõivas; Eesti EL-i poliitika 2015-2019.  Kutsutud Riigikantselei EL-i sekretariaadi EL-i asjade direktor Klen Jäärats, EL-i sekretariaadi EL-i asjade direktori asetäitja Kristo Põllu.

keskkonnakomisjonis – Eesti EL-i poliitika dokument aastateks 2015-2019. Kutsutud Keskkonnaministeeriumi asekantsler Meelis Münt ja Riigikantselei EL-i sekretariaadi nõunik Triin Reisner.

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Haridus- ja Teadusministeeriumi tööplaanid. Kutsutud: haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi ning kantsler Janar Holm; Eesti EL-i poliitika 2016 – 2019, haridus- ja teadusministeeriumi ettevalmistatava osa arutelu. Kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse ja teaduse asekantsler Indrek Reimand ning noorte ja välissuhete asekantsler Madis Lepajõe; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1 SE). Kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi õigusosakonna jurist Indrek Kilk; Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmetest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu ettevalmistamine.

maaelukomisjonis – regionaalarengu programmid, meetmed ja toetused. Kutsutud Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja Priidu Ristkok.

majanduskomisjonis – kell 11.10: kohtumine Eesti Arengufondi juhtidega. Kutsutud AF-i juhatuse esimees Pirko Konsa.

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse täitmisest aastal 2014. Soovitused aastaks 2015. Kutsutud Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep.

rahanduskomisjonis – kindlustustegevuse seaduse eelnõu (8 SE); Rahandusministeeriumi ülevaade ettevalmistatavatest eelnõudest.

riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu tegevusest. Kutsutud Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili; riigikaitsekomisjoni esindaja määramine Kaitsetööstusnõukogusse.

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse „Eesti Haigekassa Nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu algatamine; riikliku pensionikindlustuse jätkusuutlikkus ja paindliku eapiiriga pensionisüsteemi põhimõtted,  sotsiaalministeeriumi ja rahandusministeeriumi analüüsi tutvustamine.

õiguskomisjonis – kell 11.10: Justiitsministeeriumi juures tegutseva süüteoennetuse nõukogu liikme määramine; Justiitsministeeriumi õigusloome plaanidega tutvumine. Kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu, kantsler Norman Aas ja õiguspoliitika asekantsler Kai Härmand.

väliskomisjonis – ülevaade 27.-28. aprillil Norras Teravmägedel toimunud Põhja- ja Baltimaade väliskomisjonide esimeeste kohtumisest; Eesti seisukohad EL-i välisasjade nõukogu (kaubandus) 7. mai istungil. Kutsutud ettevõtlusminister Urve Palo.

Sündmused:

Kell 13.15 – Sotsiaalministeeriumi korraldatav ümarlaud “Lapse kehalise karistamise keeld – kuhu ja kuidas edasi?” (ruumis L333).

Kell 15.30 – väliskomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Ukraina Diplomaatilise Akadeemia üliõpilastega (ruumis L240).

Välislähetused:

  1. – 5. mai

Riigikogu liige Yoko Alender osaleb Austrias õppereisil.

  1. mail

Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Riias Läti iseseisvuse taastamise 25. aastapäeva tähistamise üritustel.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356; 51 53 903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside