Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 7. – 8. ja 11. juunil toimuval ELi transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (COM(2018) 144), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja; digitaalse ühtse turu edusammudest ja rahastamise perspektiivist, kutsutud Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip;

keskkonnakomisjonis veeseaduse eelnõu (643 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; kiirgusseaduse, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (623 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis kell 11.10: väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (639 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad; ühistranspordi kulude hüvitamine kui erisoodustus;

majanduskomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine väliskomisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni ning Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja sõjalise mobiilsuse tegevuskava ühisteatise kohta JOIN(2018) 5; erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (614 SE); autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu (621 SE); rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muutmise protokollide ratifitseerimise seaduse eelnõu (622 SE), ülevaade riigi eelarvestrateegia 2019 – 2022 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi osa arutelu tulemustest, kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson;

majanduskomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühisistung – kell 12: Rail Balticu rajamise hetkeseis, ettekande teeb majandus- ja taristuminister Kadri Simson (ruum L241);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (616 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; välismaalaste seaduse muutmise seaduse (sisserände regulatsiooni muutmine) eelnõu (617 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad; Õiguskantsleri seaduse täiendamise seaduse eelnõu (609 SE);

rahanduskomisjonis – kell 11.10: alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE); perioodi 2014 ‒ 2020 struktuuritoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (ühtse rakendusteenuse loomine) (628 SE); Riigikogu otsuse „Hasartmängumaksu Nõukogu liikmete  nimetamine“ eelnõu (646 OE); ülevaade EL mitmeaastasest finantsraamistikust ja ühtekuuluvuspoliitikast ning Euroopa Komisjoni riigipõhised soovitused; riigireformi arengusuundade väljatöötamise probleemkomisjoni kirja Riigikogu  ja saadikute rolli suurendamisest arutelu kokkuvõte;

riigikaitsekomisjonis liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (635 SE); kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (607 SE); relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (615 SE);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (602 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; töölepingu seaduse, perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liidu esindajad; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE);

väliskomisjonis Eesti seisukohad 7. – 8. juunil toimuval NATO kaitseministrite kohtumisel, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja; arengutest Itaalias 4. märtsil toimunud parlamendivalimiste järel, kutsutud Eesti suursaadik Itaalias Celia Kuningas-Saagpakk (videokonverents) ja Välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 11.15: kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE), kutsutud peaprokurör Lavly Perling, Politsei- ja Piirivalveameti, Kaitsepolitseiameti, Kaitseministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13: väljasõiduistung Välisluureametisse;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: korruptsiooni vältiva töökorralduse loomisest, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; komisjonile laekunud avaldusest (ruum L332);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: rahvastikupoliitika põhialuste arutelu;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: Riigireformi ja hea halduse põhialuste otsuse eelnõust; kohtumine Tartu Ülikooli ja California Ülikooli emeriitprofessori Rein Taageperaga; probleemkomisjoni raportist;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Avaliku sektori hoonete energiatõhusus“ arutelu, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Riigi Kinnisvara ASi ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333); kell 14: ülevaade Euroopa Komisjoni riigipõhistest soovitustest Eestile (2018) ning Euroopa Komisjoni ühtekuuluvuspoliitika ettepanekutest Euroopa Liidu pikaajalise eelarve raames aastateks 2021 – 2027, kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse esindaja.

Sündmused

Kell 7 – Riigilipu piduliku heiskamise tseremoonia Eesti lipu päeva puhul. Tseremoonial peavad kõne Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Eesti Lipu Seltsi esimees Jüri Trei, õnnistussõnad ütleb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Kuberneri aeda on üles rivistatud Kaitseliidu, Naiskodukaitse, vahipataljoni, noorkotkaste, kodutütarde, skautide, gaidide ja akadeemiliste ühenduste auvalve, samuti seltside, ühingute ja koolide liputoimkonnad. Mängib Kaitseväe orkester ja laulavad Eesti Naislaulu Seltsi koorid. Lipupäevaga tähistatakse 134 aasta möödumist sinimustvalge lipu pühitsemisest Otepääl (Kuberneri aed, Toompea).

Kell 14 – 19 on huvilistel võimalus külastada Pika Hermanni torni.

Kell 15.05 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Balti Kaitsekolledži kõrgema juhtimiskursuse õppuritega.

Kell 19 – väliskomisjon kohtub Hiina suursaadiku Li Chaoga.

Välislähetused

4. – 5. juuni
Riigikogu liige Barbi Pilvre osaleb konverentsil „Mida Aafrika tahab Euroopalt?“ Brüsselis Belgias.

4. – 6. juuni
Riigikogu liige Kalle Palling teeb ettekande konverentsil Digital Economy Conference Sofias Bulgaarias ja konverentsil Techsummit 2018 Bratislavas Slovakkias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside