Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski eriarstiabi kättesaadavuse ja raviedukuse (nr 389), kaitseminister Jüri Luik Eesti reservohvitseride väljaõppe kitsaskohtade (nr 386) ning kultuuriminister Indrek Saar Eesti Rahva Muuseumi direktori valimise kohta (nr 393).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.45: ülevaade 7. – 8. detsembril toimuvast justiits- ja siseasjade nõukogu istungist, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu ja siseminister Andres Anvelt; ülevaade 7. – 8. detsembril toimuvast tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste (EPSCO) nõukogu istungist, kutsutud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski;

keskkonnakomisjonis – maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seaduse eelnõu (533 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi, Maa-ameti, Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse ja OÜ Iris Info esindajad; osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli 2016. aasta muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu (528 SE);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (534 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (519 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps;

maaelukomisjonis – kell 11.10: väärtusliku põllumajandusmaa kaitsest, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad; kohtumine Võrumaa omavalitsusjuhtidega (Riigikogu konverentsisaal);

majanduskomisjonis – kell 11.10: autoveoseaduse eelnõu (488 SE); ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (523 SE);

rahanduskomisjonis – kell 11.10: sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE); väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE); 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE);

riigikaitsekomisjonis – ülevaade elanikkonnakaitse rakkerühma tööst, kutsutud Siseministeeriumi päästepoliitika asekantsler Hannes Kont ja elanikkonnakaitse rakkerühma juht Margo Klaos; ülevaade Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) tegevusest ja kaitseinvesteeringutest, kutsutud RKIKi direktor kolonel Rauno Sirk;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (357 SE); sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamise ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (490 SE); ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (514 SE); perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (517 SE); Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (512 SE); okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (479 SE); Arenguseire Keskuse tulevikutöö projekti hetkeseisust;

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 11. detsembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, Eesti seisukohad 5. – 6. detsembril toimuval NATO välisministrite kohtumisel, Eesti seisukohad 7. – 8. detsembril Viinis toimuval OSCE välisministrite kohtumisel, kutsutud välisminister Sven Mikser;

õiguskomisjonis – kell 11.15: avaliku teenistuse seaduse, kohtute seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (268 SE), kutsutud Õiguskantsleri Kantselei ja Justiitsministeeriumi esindaja;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade julgeolekuasutuste ja jälitusametkondade tegevusest ja järelevalvest nende tegevuse üle (vastavalt JAS § 36), kutsutud peaminister Jüri Ratas;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade korruptsioonivastase seaduse nõuete täitmisest Tallinna linnavalitsuses ja linna asutustes, kutsutud Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu ja linna sisekontrolör Arvo Teder (ruum L332);

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: ülevaade avaliku sektori valitsemismudelite muutustest ja teiste riikide kogemustest avaliku sektori reformide elluviimisel, kutsutud Arenguseire Keskuse ja Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: ülevaade fiskaalpoliitika arengutest, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 13 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut ja komisjoni aseesimees Jaak Madison kohtuvad Makedoonia asepeaministri Bujar Osmaniga.

Kell 13.30 – Kagu-Eesti saadikud kohtuvad Võrumaa omavalitsusjuhtidega.

Kell 14 – Eesti-Makedoonia parlamendirühma esimees Eerik-Niiles Kross kohtub Makedoonia asepeaministri Bujar Osmaniga.

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Võrumaa meistrite käsitöö näituse (Riigikogu hoone vestibüül).

Kell 15.15 – riigikaitsekomisjon kohtub NATO Staabielemendi (NFIU) esindajatega Eestis (ruum L241).

Välislähetused

29. november – 7. detsember
Riigikogu liige Oudekki Loone tutvub California Bay Area ettevõtluskeskkonna ja regulatsioonidega küberturvalisuse ja mikrodestilleerimise valdkonnas San Franciscos Ameerika Ühendriikides.

30. november – 6. detsember
Väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus osaleb International Women’s Associationi (IWA) ja idapartnerluse teemalistel kohtumistel ning esineb ettekannetega parlamentaarsel konverentsil ja Strategic Discussions üritusel Tbilisis Gruusias.

3. – 4. detsember
Põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants osaleb Euroopa Regioonide Komitee 8. Subsidiaarsuse Konverentsil Viinis Austrias.

3. – 5. detsember
Riigikogu liige Tiina Kangro osaleb küberturvalisuse-teemalisel ümarlaual „The age of cyber-technology: security enterprise and productivity“ Londonis Suurbritannias.

4. detsember
Riigikogu liige Taavi Rõivas esineb Soome majanduse tuleviku teemalisel konverentsil HEL Tech Helsingis Soomes.

4. – 5. detsember
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Urve Tiidus osaleb Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi migratsioonitöörühma töös Hamburgis Saksamaal.

4. – 5. detsember
Riigikogu liige Mart Nutt osaleb kaasjuhatajana Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide Euroopa Rahvapartei (EPP) parlamentaarsete gruppide kohtumisel Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside