Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – üks eelnõu:

Õiguskomisjoni algatatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (392 SE).

Eelnõu algatamine tuleneb Euroopa Liidu Kohtu 2. märtsi otsusest, milles leiti, et prokuratuuri ei saa pidada sõltumatuks asutuseks andmaks lube sideandmete päringuteks, kuivõrd prokuratuur ise juhib kriminaalmenetlust ja esindab kohtus riiklikku süüdistust. Eelnõuga lahendatakse sõltumatuse küsimus sideandmete lubade andmisel. Peale vältimatu vajaduse tuleb lubade andmisel arvestada ka kuriteo raskust ja laadi ning päringuga kaasnevat isikuõiguste riivet.

Riigikogu liikmete arupärimistele rahumeelselt meelt avaldavate inimeste vastu ebaproportsionaalse jõu kasutamise (nr 66), Eesti-Vene piirilepingu ratifitseerimise (nr 69), vaktsineerimise prioriteetide ja nende järgimise (nr 70) ning valge raamatu ja diskrimineerimise kohta (nr 72) vastab peaminister Kaja Kallas ning tiibetlaste inimõiguste piiramise kohta Hiina Rahvavabariigi poolt (nr 71) vastab välisminister Eva-Maria Liimets.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohad 3. juunil toimuval Euroopa Liidu transpordiministrite istungil, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; Eesti seisukohad 4. juunil toimuval Euroopa Liidu telekommunikatsiooni ministrite istungil, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt; ülevaade Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi direktoraadi tegevustest, kutsutud Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi direktoraadi peadirektor Henrik Hololei ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjoni ja majanduskomisjoni ühisel videoistungil – kell 12: Arenguseire Keskuse uuringust „Liikuvuse tulevik. Arengustsenaariumid aastani 2035“, kutsutud Arenguseire Keskuse esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.10: „Kultuuripoliitika põhialuste aastani 2020“ täitmisest, kutsutud kultuuriminister Anneli Ott;

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava eelarvejaotusest aastatel 2023–2027, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad; Riigikogu rollist riigieelarve menetluses;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (382 SE), rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (386 SE), ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (395 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: Balti Assamblee liikme määramine; Finantsinspektsiooni seaduse täiendamise seaduse eelnõu (380 SE); Euroopa Liidu asjade komisjonile arvamuse andmine: Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi, mis käsitleb impordi ja teatavate tarnete maksuvabastust seoses avalikes huvides võetavate liidu meetmetega, muutmise eelnõu kohta – COM(2021) 181;

riigikaitsekomisjoni videoistungil – ülevaade Lissabonis toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja; tsiviil-militaarkoostööst Tapa linnas, kutsutud Kaitseväe ja Kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (361 SE), kutsutud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta ning Sotsiaalministeeriumi, Tööinspektsiooni, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Õiguskantsleri Kantselei esindajad; kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Ametiühingute Keskliidu, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni, Eesti Arstide Liidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Autoettevõtete Liidu ning Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO esindajad; töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamisest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; Riigikogu rollist riigieelarve menetluses;

väliskomisjonis – Riigikogu otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu; Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu; julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: järelevalvemeetmetest, kutsutud Kaitseväe esindaja;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: OÜ Porto Franco laenumenetlusest SAs KredEx ja OÜ Porto Franco kasuks linna kinnisasjadele servituudi seadmise menetlusest Tallinna linnavalitsuses, kutsutud riigisekretär Taimar Peterkop ning Tallinna Linnavolikogu ja SA KredEx esindajad; muudatusettepanekutest korruptsioonivastasesse seadusesse;

eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni videoistungil – kell 13.30: kohtumine haridus- ja teadusminister Liina Kersnaga;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: probleemkomisjoni töö lõpparuandest, kutsutud Tallinna Ülikooli esindaja;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli ülevaatest „Ettevõtete toetamisest Covid-19 kriisi ajal“, kutsutud Eesti Töötukassa, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, SA KredEx, Maaelu Edendamise Sihtasutus ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 10.00 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Leedu parlamendi esimehe Viktorija Čmilytė-Nielseniga. Kohtumisel osalevad ka väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Kell 11.45 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Valgevene opositsiooni esindaja Svjatlana Tsihhanovskajaga.

Kell 11.45 – Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur kohtub Leedu parlamendi esimehe Viktorija Čmilytė-Nielseniga. Kohtumisel osalevad ka Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must ja Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Riina Sikkut.

Kell 12.15 – Riigikogu liige Urmas Reinsalu kohtub Valgevene opositsiooni esindaja Svjatlana Tsihhanovskajaga (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Kell 13 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Valgevene opositsiooni esindaja Svjatlana Tsihhanovskajaga.

Välislähetus

28. mai – 1. juuni
Riigikogu aseesimees Martin Helme esineb konverentsil „Another project for Europe“ Portugalis.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside