Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – Riigikogu kaugosalusega istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Teine lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise seaduse eelnõuga (347 SE) tehtavad muudatused aitavad toetada Terviseametit tervishoiualase hädaolukorra lahendamisel, sealhulgas järelevalve tegemisel.

Eelnõu täpsustab valitsuse ja Terviseameti pädevusi ning lisab seadusesse selge õigusliku aluse, mis võimaldab kohustada inimesi järgima nakkushaiguse leviku korral nakkusohutuse ettevaatusabinõusid. Lisaks täpsustab eelnõu, et peale koolide, lasteasutuste ja sotsiaalteenuseid osutavate asutuste sulgemise võivad Terviseamet ja valitsus nende tegevust ka ajutiselt piirata.

Juba praegu näeb seadus ette võimaluse nõuda nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamiseks desinfektsiooni, desinsektsiooni, kahjuritõrje või puhastuse korraldamist ning terviseuuringute korraldamist ja nakkushaiguse diagnoosimist või selle korraldamist, samuti võivad Terviseamet ja valitsus kohustada haiglat ja sotsiaalteenust osutavat asutust kehtestama külastuspiirangu.

Eriti ohtliku nakkushaiguse ja vältimatu vajaduse korral võivad Terviseamet ja valitsus eelnõu järgi ka asutused ajutiselt sulgeda või nende tegevust piirata. Peale koosolekute ja ürituste keelamise võimaldab eelnõu kehtestada nõudeid nende korraldamisele. Juba praegu on seaduse kohaselt võimalik kehtestada ka muid liikumisvabaduse piiranguid.

Eelnõuga lisatakse seadusesse võimalus nakkushaiguse epideemiaga seotud eri- või hädaolukorras kaasata Terviseameti ülesannete täitmisse politseid ja teisi korrakaitseorganeid. Siiani on kaasamise regulatsioon puudunud, mistõttu on Terviseamet saanud korrakaitseorganitega koostööd teha vaid ametiabi taotluste või ametnike vahetamise kaudu. Regulatsiooni loomine lihtsustab ja kiirendab kaasamist. Korrakaitseorgani kaasamise otsustab eelnõu järgi valitsus Terviseameti ettepanekul. Kaasamise täpsemad tingimused ja kord kehtestatakse valitsuse määrusega.

Kui kehtiva seaduse kohaselt saab väärteo korras karistada karantiinireeglite rikkumise eest, siis eelnõu kohaselt luuakse võimalus inimesi vastutusele võtta ka siis, kui nad on rikkunud valitsuse või Terviseameti kehtestatud nõudeid, näiteks maskikandmise kohustust või liikumisvabaduse või ürituste korraldamise piiranguid. Nakkushaiguse epideemilise leviku tõkestamise nõuete rikkumise eest saab eelnõu järgi karistada rahatrahviga kuni 100 trahviühikut ehk 400 eurot, juriidilist isikut rahatrahviga kuni 13 000 eurot. Juhtivkomisjon otsustas teise lugemise käigus eelnõust välja jätta algataja planeeritud trahvimäärade tõusu ja sellega seoses vähendada ka nimetatud trahvimääri – esialgses eelnõus olid mainitud trahvimäärad vastavalt 800 ja 32 000 eurot.

Komisjon tegi teise lugemise käigus ka ettepaneku eelnõust välja jätta haiguspäevade hüvitamisega seotud paragrahvid, kuna need kordavad juba vastuvõetud seaduse sõnastust.

Esimene lugemine – kolm eelnõu:

Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsus „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (334 OE). Eelnõu esitajad soovivad muuta komisjoni koosseisu moodustamise printsiipi ning moodustada komisjoni koosseisu edaspidi lähtuvalt proportsionaalsuse printsiibist.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsus „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (336 OE). Eelnõu esitajad soovivad muuta komisjoni koosseisu moodustamise printsiipi ning moodustada komisjoni koosseisu edaspidi lähtuvalt proportsionaalsuse printsiibist.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsus „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (337 OE). Eelnõu esitajad soovivad muuta komisjoni koosseisu moodustamise printsiipi ning moodustada komisjoni koosseisu edaspidi lähtuvalt proportsionaalsuse printsiibist.

Riigikogu liikmete arupärimistele KUMUs avatud näituse „Erinevuste esteetika“ kohta (nr 60) vastab kultuuriminister Anneli Ott, kaasava õppetöö mudeli kohta (nr 63) ning korra- ja seadusrikkumiste kohta Haridus- ja Teadusministeeriumis (nr 64) vastab haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisel videoistungil – kell 14.30: Eesti seisukohad 7.–8. mail toimuval Euroopa riigipeade ja peaministrite tippkohtumisel Portos, kutsutud peaminister Kaja Kallas;

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohad 6. mail toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaitseministrite istungil, kutsutud kaitseminister Kalle Laanet;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE), kutsutud Elektritööstuse Liidu, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad metaaniheite vähendamise ELi strateegia kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: riiklikult tähtsate kultuuriehitiste otsuse eelnõust (Riigikogu konverentsisaal);

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse eelnõu (377 SE), kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse; maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (309 SE);

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu palkade läbipaistvuse direktiivi eelnõu kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: Finantsinspektsiooni seaduse täiendamise seaduse eelnõu (380 SE); Eesti Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise 1996. aasta 29. novembril allakirjutatud tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (352 SE); Riigikogu otsuse „Euroopa Liidu taaskäivitamise kava rahastamise ja Euroopa Liidu Nõukogu otsuse omavahendite süsteemi kohta heakskiitmine“ eelnõu (353 OE);

riigikaitsekomisjoni videoistungil – Kaitseväe aastaraamat 2020, kutsutud Kaitseväe peastaabi ülem brigaadikindral Veiko-Vello Palm;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu palkade läbipaistvuse direktiivi eelnõu kohta COM(2021) 93, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava kohta COM(2021)102, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele haiguspäevade hüvitamiseks alates esimest päevast“ eelnõu (346 OE), kutsutud eelnõu algataja esindaja; perehüvitiste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja MTÜ Lastekaitse Liidu esindajad; nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (358 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Andmekaitse Inspektsiooni esindajad;

õiguskomisjoni videoistungil – karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (348 SE), kutsutud eelnõu algataja esindaja;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine julgeolekuasutuste juhtidega;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: naftatoodete ümberpumpamisest, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; kohalike omavalitsuste võrgulehtedest, kutsutud Rahandusministeeriumi, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, KOV IKT kompetentsikeskuse, Tartu linnakantselei ning Riigikontrolli esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: „Riigi eelarvestrateegia 2022–2025 ja stabiilsusprogramm 2021“, kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ning eelarvenõukogu ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni videoistungil – kell 13.30: olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelust.

Sündmused

Kell 10.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Põhja-Balti koostööformaadi (NB8) parlamentide väliskomisjonide esimeeste videokohtumisel.

Kell 12.15 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub videosilla vahendusel Portugali suursaadiku Francisco de Assis Morais e Cunha Vaz Pattoga.

Välislähetused

3.–5. mai
Väliskomisjoni liige Indrek Saar saadab president Kersti Kaljulaidi ametlikul visiidil Poola.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside