Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – neli eelnõu:

Keskkonnakomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (24 OE) näeb ette nimetada nõukogu liikmeteks Riigikogu liikmed Mihhail Korb ja Andres Metsoja.

Valitsuse algatatud jalgpallivõistluste ja teiste spordiürituste pealtvaatajate vägivalda ning muid korrarikkumisi käsitleva Euroopa konventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu (25 SE).

Enam kui kolm kümnendit tagasi loodud konventsioon on praeguseks aegunud ja ei paku enam jalgpalliga seotud vägivallale piisavat lahendust. Konventsiooni järgimine võib mõnel juhul isegi suurendada turvalisuse ja julgeolekuga seotud riske jalgpallivõistlustel, näiteks märulipolitsei ebaproportsionaalne kasutamine.

2016. aastal koostati Euroopa Nõukogus uuem, kaasajastatud konventsioon, mis keskendub lisaks vägivalla ohjamisele ka turvalisusele ja heale teenindusele võistlustel. Selleks, et Eesti saaks liituda uuema konventsiooniga, on vaja denonsseerida varasem leping.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ja Isamaa fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõuga (30 SE) muudetakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadust, et vähendada 25 protsenti õlle, siidri ja kange alkoholi aktsiisimäärasid piirikaubanduse ohjamise eesmärgil. Seletuskirjas märgitakse, alkoholi aktsiisimäärade langetamise eesmärk on anda võimalus ettevõtjatele vähendada alkoholi hindasid aktsiisimäära vähendamise arvelt, et ohjata 2015. aastast hoogustunud alkoholi piirikaubandust Läti suunalt. Alkoholi odavnemise tulemusena võivad väheneda alkoholi Lätist soetamise kogused ja kasvada Eestist, sh põhjapiiril, ostetud alkoholi kogused.

Eelnõule ei ole koostatud väljatöötamiskavatsust, sest tegemist on riigieelarve tulude kiireloomulise küsimusega. Valitsuse 23. mail 2019 kinnitatud tegevusprogrammis aastateks 2019-2023 nähakse ette aktsiisimäärade vähendamine maksutulude Eestisse toomise eesmärgil.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE) näeb ette alandada alkoholi aktsiisimäärasid, et vähendada kõrgete aktsiisimäärade tõttu väga suureks paisunud piirikaubandust.

Seletuskirjas märgitakse, et kuna kehtivad aktsiisimäärad on ületanud määrade kriitilise punkti ning lokkab piirikaubandus, siis alkoholiaktsiisi aktsiisimäärade alandamine peatab piirikaubanduse ja taastub maksude laekumine riigieelarvesse. Aktsiisimäärade langetamise positiivne mõju riigieelarvele on pikas perspektiivis üle 100 mln, aga arvestades käitumisharjumuste muutmise ajalist nihet on esimesel aastal positiivne mõju eelarvele väiksem, hinnanguliselt 50 mln.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 6. – 7. juunil toimuval ELi justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Raivo Aeg ja siseminister Mart Helme; Eesti seisukohast autoriõigusi digitaalsel ühtsel turul käsitleva direktiivi eelnõu suhtes 15. aprillil toimunud Euroopa Liidu nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Raivo Aeg; Eesti seisukohtadest 6. – 7. juunil toimuval ELi transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas ning väliskaubandus- ja infotehnoloogia minister Kert Kingo;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE); ioniseeriva ja mitteioniseeriv kiirguse ning kiirgusohutuse põhimõtetest, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Eesti keelepoliitika põhialuste ettevalmistamisest, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti keelepoliitika põhialuste koostamise töörühma ja Riigikantselei esindajad;

maaelukomisjonis – kell 11.10: kohtumine Põllumajandusameti peadirektori Egon Paltsiga;

majanduskomisjonis – kell 11.10: kohtumine ASi Eesti Raudtee juhtidega, kutsutud Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee ja juhatuse aseesimees, finantsdirektor Andrus Kimber;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: õiguskantsleri 10. mai pöördumisest volikogu liikme õiguste kaitsest halduskohtus, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise, Justiitsministeeriumi, Rahandusministeeriumi ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad; õiguskantsleri ettepanekust viia väärteomenetluse seadustik põhiseadusega kooskõlla, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise ja Justiitsministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu; maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (29 SE); väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE); riigi eelarvestrateegiast aastatel 2020 – 2023; Rahandusministeeriumi ülevaade ettevalmistatavatest eelnõudest;

riigikaitsekomisjonis – 14. mail Brüsselis toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisest, kutsutud Kaitseministeeriumi ametnikud; Eesti kodanike hoiakutest kaitseküsimustes, kutsutud Turu-uuringute ASi uuringujuht;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Sotsiaalministeeriumi õigusloomeplaanidest, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik; Arenguseire Keskuse tegevusest, kutsutud Arenguseire Keskuse esindaja;

väliskomisjonis – kohtumine suursaadikute ja suursaadikukandidaatidega; Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ eelnõu; komisjoni liikmete tegevusest;

õiguskomisjonis kell 11.15: Riigikontrolli ülevaatest Eesti idapiiri väljaehitamise ettevalmistamisest, kutsutud riigikontrolör Janar Holm, Siseministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajad; Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) tegevust kontrolliva EP parlamentaarse ühiskontrolli töörühma (JPSG) liikmete kandidaatide nimetamisest;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Kaitsepolitseiameti peadirektori Arnold Sinisaluga;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade GRECO V hindamisvooru soovitustest kõrgete ametiisikute ja nende nõunike kohta;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli ülevaatest Eesti idapiiri väljaehitamise ettevalmistamisest, kutsutud siseminister Mart Helme, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ning Siseministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Siim Kallas kohtub suurettevõtjatega.

Kell 14 – Riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Ameerika Ühendriikide saatkonna ajutise asjuri Elizabeth Horstiga.

Välislähetused

2. – 4. juuni
Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Marianne Mikko osaleb ENPA kodukorra ja isikupuutumatuse komitee kohtumisel Pariisis Prantsusmaal.

3. – 7. juuni
Riigikogu liige Signe Kivi tutvub ühiskondlike hoonete planeerimisega Manchesteris, Liverpoolis ja Birminghamis Suurbritannias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
tel 631 6456; 58 213 309
e-post marie.kukk@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Tagasiside