Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad sotsiaalkaitseminister Kaia Iva sotsiaalkindlustuse kriisi kohta (nr 349); rahandusminister Sven Sester maksude ja tervisekäitumise kohta (nr 348), raske kütteõli aktsiisi kohta (nr 354) ning laulu- ja tantsupeo rahastamise kohta (nr 364).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – kell 11.10: spordiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (423 SE), kutsutud kultuuriministeeriumi esindaja; spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE), kutsutud kultuuriministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – ülevaade riigireformi käigust;

majanduskomisjonis – kell 11.10: liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (406 SE); lõhkematerjaliseaduse eelnõu (418 SE), kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

majanduskomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni ühisistung – kell 12.30: Riigikontrolli ülevaate „Ülevaade Eesti, Leedu ja Läti valitsuse Rail Balticu raudteeühenduse arendamise kokkuleppe kohta“ arutelu, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, rahandusministeeriumi, välisministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (471 SE); maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tulenev Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (432 SE), kutsutud rahandusministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (380 SE); Riigikogu otsuse „Hasartmängumaksu Nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu (469 SE); kogumispensionide seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE); Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (428 SE);

riigikaitsekomisjonis – naissoost Eesti kodanike kaitseväeteenistus, kutsutud kaitseminister Margus Tsahkna; Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (430 SE); käibemaksuseaduse ja riigikaitseseaduse muutmise seadus (Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe rakendamine) (431 SE);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (417 SE), kutsutud Eesti Puuetega Inimeste Koja ja sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – kohtumised Eesti suursaadikutega, kutsutud suursaadik Kagu-Aasia Maade Assotsiatsooni (ASEAN) juures Andres Unga, alaline esindaja Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) juures Kaili Terras, alaline esindaja Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) juures Ingrid Amer, Madalmaade ja Luksemburgi suursaadikukandidaat, Fidži Vabariigi suursaadikukandidaat, Kreeka, Küprose ja Albaania suursaadikukandidaat ning välisministeeriumi kantsler Rainer Saks;

õiguskomisjonis kell 11.15: tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, rakendamine ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokollist nr 16 tuleneva menetluse loomine) eelnõu (404 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine“ eelnõu algatamise otsustamine; välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise eelnõu algatamine;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: olukorrast rahvusvahelistes pingekolletes, kutsutud teabeameti peadirektor Mikk Marran ja Kaitseväe luurekeskuse juht Kaupo Rosin;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Riigikogu liikmetele suunatud soovituste ja näidiskaasuste projektist (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 14: riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 SE) muudatusettepanekute arutelu (ruum L333);

rahvastikukriisi probleemkomisjonis – kell 13.30: Eesti Inimarengu aruande tutvustamine, kutsutud Eesti Inimarengu aruande peatoimetaja ja Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor Tiit Tammaru (ruum R407);

riigireformi probleemkomisjonis – kell 13.15: kohtumine riigihalduse minister Mihhail Korbiga: rahandusministeeriumi ülevaade eelarve muudatustest seoses maavalitsuste reformiga ja kavandatavatest muudatustest riigieelarvestrateegias seoses kohalike omavalitsuste rahastamisega (ruum R406).

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu vanematekogu.

Kell 13.30 – väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus kohtub Euroopa Komisjoni vanemametnikega (ruum L241).

Riigikogu hoone II korrusel on avatud põhiseaduse 25. aastapäevale pühendatud näitus. Näitus jääb avatuks 29. juunini. Näitust saab külastada tööpäeviti kella 9-16ni. Toompea lossi pääsemiseks on vaja esitada isikut tõendav dokument.

Välislähetused

25. – 30. mai
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (26. – 30.05) ning riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja komisjoni liikmed Ants Laaneots ja Oudekki Loone osalevad NATO Parlamentaarse Assamblee kevadistungil Tbilisis, Gruusias.

27. mai – 4. juuni
Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra osaleb õppereisil Filipiinidel, mille raames tutvutakse arengukoostööprojektidega ning kohtutakse kohalike ja rahvusvaheliste ekspertide ja ametnikega.

28. – 30. mai
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut (27. – 30.05), aseesimees Jaak Madison ning komisjoni liikmed Kalle Palling, Marianne Mikko, Monika Haukanõmm ja Tiina Kangro osalevad rahvusparlamentide EL-i asjade komisjonide konverentsil (COSAC) Maltal.

28. – 31. mai
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Future of Freedom foorumil Harkivis, Ukrainas, kus arutatakse Ida-Euroopa kaitsepoliitika üle.

28. mai – 3. juuni
Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas osaleb ettekandega Future of Freedom konverentsil Harkivis, Ukrainas; osaleb Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsiooni (ALDE) kongressil ja büroo koosolekul Ljubljanas, Sloveenias; kohtub sõjaväelastega Slovianskis, Ukrainas; kohtub saatkonna ja parlamendiliikmetega Londonis, Suurbritannias.

29. – 30. mai
Riigikogu liige Heljo Pikhof osaleb rahvusvahelisel konverentsil “Single accreditation of joint programmes” Vilniuses, Leedus.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside