Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud üheksale arupärimistele vastavad riigikontrolör Alar Karis kaitseministeeriumi riigihangete eesmärkide ja järelevalve kohta; haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi õpetaja ametijärkude taastamise, täiskasvanute koolitajate kvalifikatsiooni ja haridusvaldkonna investeeringute kohta; siseminister Hanno Pevkur narkosurmade arvu ning politsei- ja piirivalveameti rahastamise kohta; sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna vanaduspensioni ja telesaate “Puutepunkt” kohta; tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski haigushüvitise maksmise süsteemi kohta.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 1.-2. oktoobril toimuval ELi konkurentsivõime nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine konsultatsioonile seoses audiovisuaalmeedia teenuseid käsitleva direktiiviga 21. sajandi meediaraamistik, kutsutud: kultuuriministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE), kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants ja maaeluministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad ELi otsuste kohta, mis käsitlevad ohtlike ja kahjulike ainete mereveol vastutust ja kahju hüvitamist käsitleva rahvusvahelise konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimist liikmesriikide poolt ja nende sellega ühinemist ELi nimel, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; õiguskantsleri 11.06.2015 märgukiri, kutsutud keskkonnaministeeriumi ja justiitsministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: avalik konsultatsioon seoses audiovisuaalmeedia teenuseid käsitleva direktiiviga 21. sajandi meediaraamistik, kutsutud kultuuriministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – ülevaade Leader meetme rakendamisest, kutsutud maaeluministeeriumi Eesti Leader Liidu esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Riigikontrolli ülevaade riigi rändepoliitika valikutest; lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE); tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (22 SE); bussifirmade pöördumise arutelu jätkamine; ettepanekud Riigikontrolli 2016.a. tööplaani;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Euroopa Liidu kodaniku seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (57 SE), kutsutud siseminister Hanno Pevkur; välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (81 SE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine“ muutmise“ eelnõu (91 OE), kutsutud eelnõu esitaja esindaja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonist;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: kohtumine finantsinspektsiooni esindajatega (finantsinspektsioonis);

riigikaitsekomisjonis – ülevaade kaitseressursside ameti tegevusest, kutsutud kaitseressursside ameti peadirektor Margus Pae;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: MMS-i nime all turustatava mürgise kloordioksiidi levitamise ja propageerimise ärahoidmisest, kutsutud sotsiaalministeeriumi, terviseameti, tarbijakaitseameti ja politseiameti esindajad; töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (84 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; erihoolekandesüsteemi parandamine Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendite abil;

väliskomisjonis – informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: Eesti Juristide Liidu pöördumine, kutsutud Eesti Juristide Liidu, justiitsministeeriumi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Eesti Advokatuuri esindajad; Komisjon otsib võimalusi õigusbüroode tegevuse karmimaks reguleerimiseks, et õigusbüroo sildi all ei saaks inimestele juriidilist nõu anda erialase hariduseta inimesed.

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: informatsioon „Korruptsioonivastasest strateegiast aastateks 2013-2020“ ning selle rakendusplaanist aastateks 2015-2018, justiitsministeeriumi lobireeglite väljatöötamiskavatsus, korruptsioonivastase seaduse kavandatavad muudatused, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu (ruum L246);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli ülevaade „Ülevaade riigi rändepoliitika valikutest,“ kutsutud siseminister Hanno Pevkur, ettevõtlusminister Liisa Oviir, haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi, haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Janar Holm, sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna, kultuuriminister Indrek Saar, riigikontrolör Alar Karis ja Riigikontrolli esindajad. Avalikust istungist toimub veebiülekanne.

Välislähetused

26. september – 18. oktoober
Riigikogu liige Martin Repinski osaleb Ameerika Ühendriikide välisministeeriumi rahvusvahelises programmis „Euroopa noorte võimestamine ettevõtlikkuse ja uuenduslikkuse kaudu“ Ameerika Ühendriikides.

27. september – 1. oktoober
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liikmed Marianne Mikko, Jaak Madison, Eerik-Niiles Kross ja Andres Herkel (29.09-1.10) osalevad ENPA täiskogu sügisistungil Strasbourgis, Prantsusmaa.

28. – 30. september
Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Barentsi Parlamentaarsel konverentsil Helsingis.

28. september – 1. oktoober
Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees Ken-Marti Vaher osaleb kõneisikuna Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia riikide kõrgetasemelise konverentsi paneelis uimasti poliitika mõjust tervisele ja ohutusele „Parallel technical consultation: Impact of Drug Policies on Public Health and Public Safety“ Tbilisis, Georgias.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside