Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 30. septembrist 1. oktoobrini toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu keskkonnanõukogu kohtumisel, kutsutud keskkonnaminister Rene Kokk; Eesti seisukohtadest 29. septembril toimuval mitteametlikul Euroopa Liiduvälisasjade nõukogu arenguministrite kohtumisel, kutsutud välisministerUrmas Reinsalu; kell 14 – ühine videoistung rahanduskomisjoniga: Eesti seisukohtadest Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) alusmääruse (883/2013) muutmise kohta, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ning huvigruppide esindajad (A. Rei nõupidamisruum);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Kultuuriministeeriumi plaanidest, kutsutud kultuuriminister Tõnis Lukas;

maaelukomisjonis – kell 11.10: kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE), kutsutud Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross ja Rahandusministeeriumi esindaja; söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (225 SE); loomakaitseseaduse ja pankrotiseaduse muutmise seaduse eelnõu (226 SE); Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (227 SE); toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (228 SE); Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE);

majanduskomisjonis – kell 11.10: Nordicast, kutsutud Nordic Aviation Group ASi juhatuse esimees Erki Urva ja nõukogu esimees Toomas Tiivel;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: Rahandusministeeriumis ettevalmistatavatest eelnõudest; kohtumine ASi SmartCap esindajatega; kell 14 – ühine videoistung Euroopa Liidu asjade komisjoniga: Eesti seisukohtadest Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) alusmääruse (883/2013) muutmise kohta, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja;

riigikaitsekomisjonis – kell 11.15: rannakaitse ja õhutõrje võimete arendamisest, kutsutud mereväe ülem Jüri Saska ja õhuväe ülem Rauno Sirk;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: õiguskantsleri märgukirjast „Ettevõtluskonto kasutaja õigus saada põhitöö kaotamisel töötuskindlustushüvitist“, kutsutud õiguskantsleri ja  Sotsiaalministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad nõukogu soovituse, mis käsitleb koordineeritud lähenemisviisi vaba liikumise piiramisele COVID-19 pandeemiale reageerimisel, eelnõu kohta, kutsutud Välisministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; kollektiivsest pöördumisest „Seadustame Eestis eutanaasia“, kutsutud algataja esindajad ja Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – arengutest Euroopa Liidu energia- ja kliimapoliitikas, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; Armeenia ja Aserbaidžaani vahel puhkenud relvakonfliktist, kutsutud Välisministeeriumi poliitikaosakonna peadirektor Lembit Uibo; Aasia strateegiast; Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vaheliste tuleviku suhete läbirääkimiste seisust, kutsutud Välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „„Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (53 OE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „„Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (52 OE), kutsutud Justiitsministeeriumi ja Advokatuuri esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli audititest, kutsutud Riigikontrolli esindaja;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: GRECO V hindamisvooru soovituste rakendamisest ja korruptsioonivastase tegevuskava väljatöötamisest, kutsutud Justiitsministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajad (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: riigi rahalistest vahenditest ning COVID-19 kriisimeetmete alusel kasutatud vahenditest, kutsutud rahandusminister Martin Helme, väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem ning Maaeluministeeriumi esindaja; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: kohtumine Eesti Keele Kui Teise Keele Õpetajate Liidu juhatuse liikmetega;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30:rahvastikuministri töökavast ja eesmärkidest, kutsutud rahvastikuminister Riina Solman; rahvatervise arengukavast aastateks 2020–2030.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside