Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse Euroopa Tööjõuamet (COM(2018) 131), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; ülevaade uuendatud „Konkurentsivõime kava „Eesti 2020““ ja selle tegevuskava aastateks 2018 – 2020 ning Stabiilsusprogramm 2018, kutsutud Riigikantselei ja Rahandusministeeriumi esindaja; Euroopa Poolaasta: riigipõhised soovitused, kutsutud Euroopa Komisjoni esinduse Eestis ja Riigikantselei esindaja;

keskkonnakomisjonis kiirgusseaduse, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seadus (623 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (633 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad püsivate orgaaniliste saasteainete määruse uuesti sõnastamise kohta COM(2018) 144, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; Sindi linna kodanike 15.05.2018 pöördumine seoses Sindi paisjärve likvideerimisega; kollektiivse pöördumise „Aita lõpetada seaduslikud veelindude tapatalgud“ vastuskiri;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: teaduse korraldamisest ja rahastamisest, kutsutud Eesti Noorte Teaduste Akadeemia, Eesti Teadusmarsi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis kell 11.10: ühistranspordi kulude hüvitamisest;

majanduskomisjonis – kell 11.10: kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse eelnõu (598 SE); elektrituruseaduse ja energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE); erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (614 SE); autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu (621 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta, kutsutud Riigikohtu esimees Priit Pikamäe; isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (616 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: perioodi 2014 ‒ 2020 struktuuritoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (ühtse rakendusteenuse loomine) (628 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE); ELAKile arvamuse andmine: Eesti seisukohad viivislaenude vähendamise eelnõude kohta; Riigikogu otsuse „Hasartmängumaksu Nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu algatamine; riigireformi arengusuundade väljatöötamise probleemkomisjoni kirja Riigikogu ja saadikute rolli suurendamisest arutelu kokkuvõte;

riigikaitsekomisjonis julgeolekuolukorra arengutest;

riigikaitsekomisjoni ja õiguskomisjoni ühisistung – kell 12: kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE); relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (615 SE) (Riigikogu konverentsisaal);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: töölepingu seaduse ning perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE); töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (581 SE);

väliskomisjonis tutvumine suursaadikukandidaatidega, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks ja suursaadikukandidaadid;

õiguskomisjonis – kell 11.15: Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (625 SE), kutsutud siseminister Andres Anvelt; riigikaitsekomisjonile arvamuse andmine: relvaseaduse muudatused, kutsutud Siseministeeriumi esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

õiguskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni ühisistung kell 12.15: kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE) raames piirvanuste kaotamisest kaitseväeteenistuses, kutsutud Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Õiguskantsleri teostatavast  järelevalvest jälitus- ja julgeolekuasutuste üle, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: sisekontrollisüsteemi kujundamise juhendamise ja korruptsiooni ennetamise tegevused kohalikes omavalitsustes, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad (ruum L332);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: tulevikukomisjoni moodustamisest; pensionimuudatuste eelnõust, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: fraktsioonide tagasisidest Riigikogu otsuse „Riigireformi põhialused 2030“ eelnõu kavandile; 5. juunil toimuvast olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelust;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruanne „Eesti riigi kriitiliste andmekogude turvalisuse ja säilitamise tagamine“, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, riigikontrolör Janar Holm ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse, Registrite ja Infosüsteemide Keskuse, Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuse, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse, Keskkonnaministeeriumi infotehnoloogiakeskuse, Kaitseministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad (ruum L333).

Sündmused

Kell 14 – sotsiaalkomisjon kohtub Leedu parlamendi delegatsiooniga.

Kell 18 –  Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb Aserbaidžaani Demokraatliku Vabariigi 100. juubeliaasta tähistamisel (Hilton Park).

Välislähetused

25. – 28. mai
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Marko Mihkelson (25. – 27. mai) ning liikmed Hannes Hanso, Ants Laaneots ja Oudekki Loone osalevad NATO PA kevadistungil Varssavis Poolas.

27. – 31. mai
Väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus osaleb Mashavi 30. rahvusvahelisel kestliku arengu teemalisel konverentsil Tel Avivis Iisraelis.

27. – 28. mai
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee esimees Mart Nutt ning liige Külliki Kübarsepp osalevad OSCE PA Põhja- ja Baltimaade delegatsioonide kohtumisel Rootsis.

28. mai
Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) esimees Toomas Vitsut osaleb Euroopa Komisjoni subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse rakkerühma viiendal kohtumisel Brüsselis Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside