Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad riigikontrolör Janar Holm omavalitsuste infotegevuse kohta valimiseelsel ajal (nr 459) ning majandus- ja taristuminister Kadri Simson Tallinna ringraudtee kavandamisest loobumise kohta (nr 460).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Rumeenia Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteetidest, kutsutud Rumeenia suursaadik Eestis Daniela Mihaela Cămărăşan; Eesti seisukohtadest 30. – 31. jaanuaril toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisel, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja; Eesti seisukohtadest 31. jaanuarist – 1. veebruarini toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (Gymnich) kohtumisel, kutsutud välisminister Sven Mikser;

keskkonnakomisjonis – tööstusheite seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Eesti Energia esindajad; kollektiivsest pöördumisest tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamiseks, kutsutud Keskkonnaministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja pöördumise algatajate esindajad (ruum L 332);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (799 SE); kõrgharidusseaduse eelnõu (725 SE), Tallinna Ülikooli seaduse eelnõu (726 SE), Eesti Maaülikooli seaduse eelnõu (727 SE), Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seaduse eelnõu (728 SE), Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu (730 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – avalikul istungil arutelu kohalike omavalitsuste arendamisest, tervitussõnad ütleb Riigikogu esimees Eiki Nestor, ettekande teeb Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi valitsemiskorralduse lektor Sulev Lääne, kutsutud on aseesimehed Enn Eesmaa ja Kalle Laanet, riigihalduse minister Janek Mäggi, Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen, Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu, maakondlike omavalitsusliitude ja omavalitsuste esindajad ja uuringu läbiviinud teadlased, istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal); kell 15.30: maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (788 SE), väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (639 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: kaubamärgiseaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (765 SE); liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (752 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukoha täiendamine Euroopa Komisjoni teenuste paketti kuuluva direktiivi, millega kehtestatakse teenustega seotud nõuetest teavitamise kord, eelnõu (COM(2016) 821) kohta;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE); Riigikogu otsuse „Rahvahääletuse korraldamine ÜRO globaalses rändepaktis osalemise küsimuses“ eelnõu (764 OE); arvamuse andmine riigikaitsekomisjonile kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE) kohta; arvamuse andmine sotsiaalkomisjonile Riigikogu otsuse „Rahvastikupoliitika põhialused aastani 2035“ eelnõu (779 OE) kohta; pöördumise „Poliitilise dieedi kolm retsepti“ arutelu, kutsutud pöördumise esitajate esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (769 SE); pandikirjade seaduse eelnõu (760 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohtadest Euroopa Investeerimispanga põhikirja muudatuste kohta; käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (763 SE); Arenguseire Keskuse ülevaade rahanduskomisjoni tellitud pensionisüsteemi analüüsist;

riigikaitsekomisjonis – riigikaitseõiguse revisjoni hetkeseisust, kutsutud riigikaitseõiguse revisjoni töörühma juht;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (663 SE); tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE), kutsutud huvigruppide ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – Eesti seisukohtadest määruse, millega vabastatakse Kosovo kodanikud viisanõudest Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumile reisimise ja seal lühiajalise viibimise korral, eelnõu (COM(2016)277, COM(2018)543) kohta, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; ülevaade arengutest Venezuelas, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (721 SE), kutsutud Välisministeeriumi esindajad; Balti Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Aadu Must;

õiguskomisjonis kell 11.15: vangistusseaduse muutmise seaduse (kinnipeetavate ligipääs internetile) eelnõu (680 SE); kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE), kutsutud Riigikogu liige Johannes Kert, Sotsiaalministeeriumi, Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: korruptsioonivastaste riikide ühenduse GRECO V hindamisvoorus Eestile antud soovitustest, kutsutud Justiitsministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajad;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: rahvastiku tuleviku teemalise arutelude #kuidasmekestame seeriast, kutsutud arutelude eestvedaja ja Avatud Eesti Fondi esindaja;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: probleemkomisjoni töö lõpparuandest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Ehitushangete lepingute täitmine ja järelevalve“ arutelu, kutsutud Rahandusministeeriumi, Eesti Ehitusettevõtete Liidu, Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu, AS Tallinna Lennujaama ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmus

Kell 17 – väliskomisjon kohtub endiste Riigikogu väliskomisjoni esimeeste ja aseesimeestega.

Välislähetused

28. jaanuar
Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Põhjala ametiühingute konverentsil Helsingis Soomes.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
tel 631 6456; 58 213 309
e-post marie.kukk@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Tagasiside