Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – kaks eelnõu:

Valitsuse algatatud avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (409 SE).

Eelnõu peamine eesmärk on avaandmete kättesaadavuse ja taaskasutatavuse suurendamine innovatsiooni ja majanduse edendamiseks, siseturu sujuvam toimimine ning infoühiskonna edendamine.

Eelnõu muudatustega jõustatakse ELi vastavast direktiivist avaandmete ja avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta tulenevad nõuded. Eelnõu teiseks eesmärgiks on lahendada praktilised kitsaskohad, mis on kerkinud kehtivas seaduses sätestatud avaandmete mõiste ja taaskasutamisega seonduvate põhimõtete tõlgendamisel.

Seletuskirjas märgitakse, et avaliku sektori valduses olev teave on viimase pea kahekümne aasta jooksul omandanud järjest enam tähtsust ja uut tähendust. Andme- ja platvormimajanduse arengu tulemusena on mõistetud, et seda teavet tuleks taaskasutada nii palju kui võimalik. Euroopa tasandil viis see teadlikkus avaliku sektori teabe taaskasutamise direktiivi (PSI direktiiv) vastuvõtmiseni 2003. aastal. Selle eesmärgiks oli luua soodsad tingimused siseturu arendamiseks. Mõisteti, et avaliku sektori valduses olev teave on digitaalse infosisuga seotud toodete ja teenuste oluliseks algmaterjaliks ning muutub infotehnoloogiliste võimaluste arenedes veelgi olulisemaks andmeallikaks. Avaliku teabe laiem taaskasutatavus võimaldas Euroopa ettevõtetel muu hulgas ära kasutada teabe potentsiaali ning toetas majanduskasvu ja töökohtade loomist

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakendamise põhimõtete heakskiitmine regionaalse ebavõrdsuse vähendamiseks“ eelnõu (390 OE).

Eelnõu eesmärk on peatada regionaalse ebavõrdsuse suurenemine. Eelnõuga seatakse eesmärgiks aeglasema kasvutempoga regioonide kasvu kiirendamine.

Seletuskirjas märgitakse, et kuna regionaalne ebavõrdsus väljendub kõige tugevamalt piirkondliku majanduse arengus ja inimeste rändes Tallinnasse, Tartusse või välismaale, on oluline kohapealsetel töökohtadel senisest suurem palga kasv või inimeste oskustele vastavate töökohtade loomine, mis saavutatakse ettevõtluse toetamisega.

Eelnõu sisaldab kolme põhimõtet, millest valitsus peab lähtuma Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika rahastamiskava koostamisel, muutmisel ja elluviimisel.

Kultuuri arengukava 2021–2030. Ettekande teevad kultuuriminister Anneli Ott ja kultuurikomisjoni liige Heidy Purga.

Riigikogu liikmete arupärimisele taluarhitektuuri väärtustamise ja kaitse kohta (nr 82) vastab kultuuriminister Anneli Ott.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 28.–29. septembril toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu istungil (siseturg ja tööstus, teadus), kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ning haridus- ja teadusminister Liina Kersna; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ettepanek masinavaldkonna toodete kohta;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: kollektiivsest pöördumisest „Kohustuslik pesitsusrahu looduskaitseseadusesse!“, kutsutud algatajate, Ornitoloogiaühingu, Erametsaliidu, Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; kollektiivsest pöördumisest „Kaitseme koos Eesti merd! Keelustame STS-operatsioonid Eesti merel“, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni, väliskomisjoni ja õiguskomisjoni ühisel istungil – kell 11.10: Sidusa Eesti arengukavast 2030, kutsutud kultuuriminister Anneli Ott, siseminister Kristian Jaani ja välisminister Eva-Maria Liimets (Riigikogu konverentsisaal);

maaelukomisjonis – kell 11.10: maareformi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (418 SE), kutsutud keskkonnaminister Tõnis Mölder ja Maa-ameti esindaja; Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Erametsakeskuse liitmise kavast, kutsutud keskkonnaminister Tõnis Mölder (ruum L332);

majanduskomisjonis – kell 11.10: sadamaseaduse, meresõiduohutuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (425 SE), elektrituruseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE), Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õigusloome plaanidest majandus- ja taristuministri vastutusvaldkonnas, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: 2021. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (431 SE); Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (422 SE); eelarvenõukogu arvamusest 2021. aasta suvise majandusprognoosi kohta;

riigikaitsekomisjonis – kaitsevalmiduse arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad; riigikaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (417 SE), kutsutud kaitseminister Kalle Laanet;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (361 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Ametiühingute Keskliidu ning soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Kaitsepolitseiameti 2021. aasta eelarve täitmisest ning 2022. aasta eelarve vajadustest ja prioriteetidest, kutsutud siseminister Kristian Jaani ja Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: huvide deklaratsioonide esitajate ringist (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli ülevaatest „Omavalitsuse teenuste korraldus endistes keskustes ja nende lähiümbruses pärast haldusreformi“, kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu kokkuvõte.

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Hispaania suursaadiku Guillermo Corral van Dammega.

Kell 14 – Eesti-Aserbaidžaani parlamendirühma esimees Sven Sester kohtub Aserbaidžaani suursaadiku Anar Abel oglu Maharramoviga.

Välislähetus

22. – 27. september
Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi delegatsiooni esimees Timo Suslov ning delegatsiooni liige Andrei Korobeinik osalevad Rahvusvahelise Astronautika Föderatsiooni parlamendiliikmete eriüritusel “Space Solutions for the Benefit of Civil Society” Dubais Araabia Ühendemiraatides.

27.–30. september
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb ENPA IV osaistungi töös Strasbourgis Prantsusmaal. Videosilla vahendusel osalevad osaistungil ka delegatsiooni juht Maria Jufereva-Skuratovski, liige Urmas Reitelmann ning asendusliikmed Raivo Tamm ja Vilja Toomast.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside