Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Soome president Alexander Stubb peab täiskogu ees kõne, mida saab otsepildis jälgida nii eestikeelse sünkroontõlkega kui ka inglise keeles.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo teeb 2024. aasta ettekande riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest.

Riigikogu liikmete arupärimisele B-kategooria sõiduki juhtimise lubade ulatuse (nr 327) ja Eesti elamufondi renoveerimise kohta (nr 592) vastab kliimaminister Kristen Michal.

Arupärimistele laste eluõiguse sünnieelse kaitsmise vajaduse (nr 554), abordijärgsete tüsistuste osas andmete kogumise (nr 550) ja hooldekodudes toimuva kohta (nr 571) vastab sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja rahanduskomisjoni ühisistungil – kell 13.30: seisukoha andmine: Eesti raamseisukohad 2028. aastal algava ELi pikaajalise eelarve läbirääkimisteks ja Eesti raamseisukohad ühtekuuluvuspoliitika tulevikuks, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: kollektiivne pöördumine „Avalik pöördumine kaitsealade kaitseks“, kutsutud pöördumise esitajate ja Kliimaministeeriumi esindajad; õiguskantsleri ettepanek viia looduskaitseseaduse ehituskeeluvööndi sätted põhiseadusega kooskõlla, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise, Kliimaministeeriumi ning Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindajad (A. Rei nõupidamisruum);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: rahvaraamatukogu seaduse uuendamine ja ühtse raamatukogusüsteemi rakendamine, kutsutud kultuuriminister Heidy Purga; Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus, kutsutud Kultuuriministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – kell 11.10: Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus, kutsutud Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad välisinvesteeringute määruse muutmise eelnõu kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (428 SE), kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev; lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE), kutsutud kliimaminister Kristen Michal;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori 2023. aasta tegevuse ülevaade, kutsutud peadirektor Pille Lehis;

rahanduskomisjonis – kell 11.30: 2024. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (389 SE); krüptovaraturu seaduse eelnõu (398 SE); Riigikogu otsuse „Eesti Panga nõukogu liikme nimetamine“ esitamine; tulumaksuseaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (434 SE), kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev;

riigikaitsekomisjonis – kell 11: Riigikontrolli järelaudit „Kaitseotstarbelised hanked“, kutsutud Riigikontrolli, Kaitseministeeriumi ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (401 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (riigi tervishoiuvaru) algatamine, kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Terviseameti esindajad; õiguskantsleri ettepanek viia töövõimetoetuse seadus põhiseadusega kooskõlla, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – kell 11.15: Eesti erakorraliste ja täievoliliste suursaadikute kandidaadid ning aktuaalsed välispoliitilised küsimused, kutsutud Välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 11.15: krediidiinkassode ja -ostjate seaduse eelnõu (376 SE), kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni saabunud dokumendid;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Tallinna Loodusmaja ehitamiseks korraldatud hangete ja allhangete läbiviimise käik ning huvide konflikti vältimine hankemenetlustes; kutsutud Riigi Kinnisvara AS-i esindaja ja Riigikogu liige Tarmo Tamm (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruanded „Riigi tegevus erivajadustega inimeste toetamisel“ ja „Omavalitsuste tegevus erivajadustega inimeste toetamisel“, kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Põlva valla, Pärnu ja Maardu linna ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 13.20 – Riigikogu esimees Lauri Hussar kohtub Soome presidendi Alexander Stubbiga. Kohtumisel osalevad ka väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, Eesti-Soome parlamendirühma esimees Anti Poolamets ja aseesimees Kadri Tali.

Kell 14 – keskkonnakomisjoni esimees Igor Taro avab parimate puitehitiste näituse (Toompea lossi III korruse galerii).

Välislähetused

24.–27. mai
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Raimond Kaljulaid osaleb assamblee kevadistungil Sofias Bulgaarias.

26.–28. mai
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Meelis Kiili osaleb Läänemere Parlamentaarse Konverentsi energiajulgeoleku, kestlikkuse ja ühenduvuse töörühma kohtumisel Greifswaldis Saksamaal.

Riigikogu pressiteenistus
Maiki Vaikla
631 6456, 5666 9508
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside