Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu liikmete arupärimistele vastab majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse töö kohta.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – „Riigi jäätmekava 2014-2020 ja rakendusplaan aastateks 2014 – 2017“ arutelu; Häädemeeste ja Tahkuranna valla kalurite 15.01.2014 pöördumine (ruum L332);

kultuurikomisjonis – arvamuse andmine rahanduskomisjonile riigieelarve seaduse eelnõu kohta (513 SE);

maaelukomisjonis – Eesti maaelu arengukava 2014-2020, kutsutud põllumajandusministeeriumi esindaja;

majanduskomisjonis – elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (557 SE); rahvusvahelise energiaprogrammi kokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (576 SE); ühistranspordi muutmise seaduse eelnõu (499 SE); Eesti seisukohtade arutelu EL-i direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse pakendite ja pakendijäätmete direktiivi, et vähendada õhukeste plastkandekottide tarbimist, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: õiguskantsleri ettepanek nr 25 kehtetute kõrgete riigilõivude jätkuva mõju kohta kohtumenetluses põhiseaduspärasus, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE), kutsutud justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (506 SE); ministeeriumide ülevaade tarbijakrediidi valdkonnas kiirlaenudega kaasnevate probleemide lahendamisest;

riigikaitsekomisjonis – Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (487 SE); Kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (579 SE); komisjoni istungil osaleb kaitseminister Urmas Reinsalu.

sotsiaalkomisjonis – nahahooldusvahendite, koeensüümide ja vitamiinide hüvitamisest; riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (542 SE);

õiguskomisjonis – korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu (462 SE); õiguskantsleri ettepanek nr 25 riigilõivuseaduse ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja halduskohtumenetluse seadustiku koostoime normide Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks; kriminaalmenetluse seadustiku, karistusregistri seaduse, kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse, riigilõivuseaduse, riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (578 SE), kutsutud justiitsminister Hanno Pevkur; arvamus Riigikohtule sotsiaalhoolekande seaduse § 22 lõigete 1-2 ja § 222 lõigete 1-2 ning perekonnaseaduse § 183 lõike 3 põhiseaduslikkuse kohta;

korruptsioonivastases komisjonis – kell 13.30: erikomisjoni edasisest tegevusest; laekunud informatsioon ja kohapeal algatatud küsimused;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi toetusel arendatud veetaristu jätkusuutlikkus ja mõju keskkonnaeesmärkide saavutamisel“ arutelu, kutsutud keskkonnaministeeriumi, keskkonnaameti, konkurentsiameti, terviseameti ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne ja salvestus https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840 (ruum L 333).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Humanitaargümnaasiumi 10. klassi õpilastega.

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb SA Tallinna Teaduspark Tehnopol nõukogu koosolekul.

 

Välislähetused

25. – 31. jaanuar
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ning liikmed Margus Hanson, Mailis Reps, Indrek Saar (26.-30.01) ja Ester Tuiksoo (26.-31.01) osalevad ENPA 2014. aasta I istungjärgu I osaistungi töös Strasbourgis.

26.-27. jaanuar
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ukraina analüütikute ja erinevate poliitiliste esindajatega Kiievis.

26. – 27. jaanuar
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Arto Aas osaleb rahvusparlamentide EL-i asjade komisjonide esimeeste kohtumisel (COSAC) Ateenas.

26. – 27. jaanuar
Riigikogu Kantselei direktor Maria Alajõe osaleb EL-i parlamentide peasekretäride kohtumisel Vilniuses.

 

Tagasiside