Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – üks eelnõu: 

Valitsuse algatatud Nairobi rahvusvahelise laevavrakkide eemaldamise 2007. aasta konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (123 SE). Konventsioon kehtestab ühtsed rahvusvahelised reeglid ohtlike laevavrakkide eemaldamiseks ja sellega kaasnevate kulude hüvitamiseks. Laevaomanikele, kellel on laev kogumahutavusega 300 ja enam, rakendub kohustusliku vastutuskindlustuse nõue, millega on tagatud ohtlike laevavrakkide eemaldamise kulud. Konventsioon ei kohaldu tagasiulatuvalt. Eesti soov on kohaldada konventsiooni kõikidel merealadel, mitte ainult majandusvööndis ning sellest tulenevalt tehakse seaduseelnõu kohaselt asjakohane deklaratsioon.

Seletuskirjas märgitakse, et konventsiooni mõju avaldub ettevõtlusele ja ettevõtluskeskkonnale. See suurendab ettevõtjate kindlustunnet, et Eestis kui mereriigis kohaldatakse ühtseid standardeid. Eelnõu sihtgrupp on Eestis registreeritud laevade omanikud ja prahilepingu alusel Eesti lipu all sõitvad laevad, samuti Eesti mereala külastavate teiste riikide lipu all sõitvate laevade omanikud.

Konventsiooni ratifitseerimine avaldab positiivset mõju keskkonnakaitsele ja inimese tervisele, sest võimaldab õnnetuse korral tõhusamalt reageerida ja võimaliku reostuse levikut takistada.

Praeguseks on konventsiooni ratifitseerinud või sellega ühinenud 40 riiki, neist 13 on Euroopa Liidu riigid. Eesti on konventsioonile alla kirjutanud 28. märtsil 2008. Konventsioon jõustub Eesti suhtes kolm kuud pärast päeva, mil ratifitseerimiskiri antakse hoiule Rahvusvahelise Meresõiduorganisatsiooni (International Maritime Organization, IMO) peasekretärile.

Konventsiooni täitmiseks on vaja muuta meresõiduohutuse seadust, mille muutmise seaduse eelnõu on kooskõlastamisel. Muudatuste kohaselt hakkab konventsiooni kohaseid tunnistusi väljastama Veeteede Amet, mis toob neile kaasa mõningase töökoormuse kasvu.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad peaminister Jüri Ratas maksuvabade käsunduslepingute (nr 15) ja ravimipoliitika kohta (nr 17) ning rahandusminister Martin Helme rahandusministri nõuniku osalemise kohta tuuleparkide arendajate pressikonverentsil (nr 16).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: parlamentaarne kuulamine: Euroopa tuleviku konverents, Euroopa Liidu valitsemise süsteemi reformi ideed, kutsutud Euroopa Liidu õiguse ekspert Carri Ginter, Välispoliitika Instituudi juht Kristi Raik, Tartu Ülikooli teadlane Piret Ehin ja Välisministeeriumi ametnik Kaja Tael;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: kollektiivsest pöördumisest „Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035“;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE); Eesti Keele Instituudi kirja arutelu, kutsutud Eesti Keele Instituudi, Keeleinspektsiooni, Keelenõukogu ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – kell 11.10: ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni toetustest ja kohalike omavalitsuste omaosalusest, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE);

majanduskomisjonis – kell 11.10: 5G teemade hetkeseisust, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: Riigikontrolli märgukirja auditist „Euroopa ühtse kriisilahendusmehhanismi rakendamine Eestis“ tulemuste kohta“, kutsutud riigikontrolör Janar Holm; Eesti Vabariigi ja Guernsey vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (116 SE);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung – kell 9: kutsealuste ajateenistusse kutsumisest (Kaitseressursside Amet); kell 12.10: 5G tehnoloogiast ja sidevõrkude turvalisusest, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu ning riigi küberturvalisuse poliitika juht Raul Rikk;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – komisjoni 31. jaanuarist 8. veebruarini toimuvast töövisiidist Araabia Ühendemiraatidesse, Kuveidi Riiki ja Omaani Sultaniriiki, kutsutud Välisministeeriumi esindajad ja Eesti suursaadik Omaanis; komisjoni liikmete tegevusest;

õiguskomisjonis – kell 11.15: riigikaitsekomisjonile arvamuse andmine riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE), karistusseadustiku muutmise seaduse (riigikaitsevastased süüteod) eelnõu (113 SE) ja kriminaalmenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku ja karistusseadustiku ning teiste seaduste muutmise seaduse (kriminaal-, väärteo- ja kohtumenetluse erisused erakorralise ja sõjaseisukorra ajal) eelnõu (114 SE) kohta;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine juhtiva riigiprokuröri Dilaila Nahkur-Tammiksaarega, kokkuvõte pealtkuulamise seaduslikkuse kontrollist 2018. aastal; kaitseväe korralduse seaduse kaitseväeluure regulatsioonidest;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: 5G sageduslubade konkursist; Riigikogu liikme Heiki Kranichi ametikohustuste täitmist mõjutavate huvide kontrollimisest; huvide deklareerimise arendamisest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (kohustusliku kogumispensioni reformi) mõjudest, kutsutud riigikontrolör Janar Holm, õiguskantsleri asetäitja-nõunik Olari Koppel ning Rahandusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi, Õiguskantsleri kantselei ja Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: kohtumine Eesti Keele Instituudi esindajatega; kohtumine Avatud Kooli õpilasparlamendiga;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: riigi strateegilisest planeerimisest.

Sündmused

Kell 8.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott kohtub FUEN presidendi ja Euroopa Parlamendi liikmega Loránt Vincze’ga.

Kell 15.15 – Kultuurikomisjoni esimees Aadu Must kohtub FUEN presidendi ja Euroopa parlamendi saadiku Loránt Vincze’ga.

Kell 16.30 – Väliskomisjoni liige Keit Pentus-Rosimannus kohtub Nicaragua Vabariigi ministri Paul Herbert Oquist Kelley’ga.

Välislähetus

26.–29. jaanuar
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) delegatsiooni liikmed Eerik-Niiles Kross ja Raivo Tamm osalevad ENPA I osaistungi kohtumisel Strasbourgis Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside