Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Rahandusminister Sven Sester vastab Riigikogu liikmete arupärimisele varimajanduse kasvu ja ümbrikupalkadesse suhtumise kohta (nr 232).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: ülevaade Eesti ELi eesistumise ettevalmistustest (valitsuse ja parlamendi tööst), kutsutud Riigikantselei ELi asjade direktor Klen Jäärats ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Keit Kasemets;

keskkonnakomisjonis – maapõueseaduse eelnõu (213 SE); Eesti seisukohad Euroopa Liidu jagatud kohustuse määruse eelnõu kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa uus oskuste tegevuskava. Koostöö inimkapitali tugevdamiseks ning töölesobivuse ja konkurentsivõime suurendamiseks“ kohta, nõukogu soovituste eelnõu oskuste garantii loomise kohta ning nõukogu soovituse eelnõu Euroopa kvalifikatsiooniraamistikku kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis – ülevaade olukorrast seoses sigade Aafrika katku levikuga, kutsutud maaeluministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, veterinaar- ja toiduameti, Eesti Seakasvatajate Liidu, Eesti Jahimeeste Seltsi esindajad (ruum L333);

majanduskomisjonis – kell 11.10: hasartmänguseaduse § 100 muutmise seaduse eelnõu (260 SE); raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (259 SE); rahandusministeeriumi ülevaade majanduskomisjoni valdkonna ettevalmistatavatest seaduseelnõudest; Eesti ELi eesistumisteemade arutelu;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Eesti seisukohad ELi direktiivi eelnõule kolmandate riikide kodanike kõrgema tasandi kutseoskusi nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud siseministeeriumi esindaja; avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse (Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine) eelnõu (240 SE); riigikaitsekomisjoni ettepanek kaaluda Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 lõike 4 muutmise algatamist, kutsutud riigikaitsekomisjoni liige Ants Laaneots ja julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees Ken-Marti Vaher;

riigikaitsekomisjonis – Montenegro ühinemine NATO-ga, kutsutud Eesti suursaadik Balkani riikides Daniel Erik Schaer; Eesti julgeolekupoliitika aluste uuendamine; 2016. aasta 13. mail jõustunud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muudatused;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ülevaade sotsiaalministeeriumi õigusloome kavadest, kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (278 SE), kutsutud: tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski;

väliskomisjonis – Eesti julgeolekupoliitika aluste uuendamine – väliskomisjoni liikmete ettepanekute arutelu;

õiguskomisjonis kell 11.15: arutelu liiklusseaduse § 226 rakenduspraktikast ja võimalikest muudatustest karistusnormides, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, siseministeeriumi, politsei- ja piirivalveameti, justiitsministeeriumi ja Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi esindajad; Eesti seisukohad nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades otsuste tunnustamist ja täitmist, ning rahvusvahelisi lapserööve, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud justiitsministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad direktiivi eelnõu suhtes, millega rakendatakse 21. mai 2012. a kokkulepet, mille sõlmisid ELi põllumajandusühistute üldine liit (COGECA), Euroopa Transporditöötajate Föderatsioon (ETF) ja ELi kalandusettevõtete riiklike organisatsioonide ühendus (EUROPÊCHE) ning mis käsitleb Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2007. aasta kalandustöö konventsiooni rakendamist, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: jälitustoimingute infosüsteemi tutvustus, analüüside võimalused kohtul, politseil ja prokuratuuril, kutsutud Registrite ja Infosüsteemide Keskuse ning Riigiprokuratuuri esindajad; komisjoni II poolaasta tööplaani arutelu;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Riigikogu liikmete 2016. aasta huvide deklaratsioonide kontrolli tulemuste läbivaatamine (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: arutelu sõidukite rentimise, soetamise ja kasutamise kohta ministeeriumides ja kohalikes omavalitsustes, kutsutud rahandusministeeriumi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu ja Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Brasiilia suursaadiku Roberto Coliniga.

Kell 15 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Euroopa juuratudengite assotsiatsiooni (The European Law Students Association) delegatsiooniga (ruum L241).

Välislähetused

25. september – 1. oktoober
Riigikogu liige Anne Sulling osaleb rahvusvahelisel astronautika kongressil Mehhikos.

26. – 30. september
Riigikogu liige Mihhail Korb osaleb foorumil Baku International Humanitarian Forum Bakuus, Asebaidžaanis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside